Hammerfest kommune

Norge

Om Hammerfest kommune

Hammerfest kommune er den største arbeidsgiveren i Hammerfest.
Gjennom trivsel og arbeidsglede skal vi gi våre innbyggere tjenester av god kvalitet.Derfor ønsker vi oss medarbeidere som kan identifisere seg med våre verdier som er lagånd, ha trua, åpen og stolt. Ved hjelp av disse ønsker vi å oppfylle vår visjon «Sammen for Hammerfest».

I Hammerfestskolen er det åtte grunnskoler. Seks av skolene ligger på Kvaløya, en på Seiland og en på Sørøya. Skolene er mangfoldige og utviklingsrettede. Kommunen har i flere år arbeidet tverrfaglig med tidlig innsats og er en nasjonal språkkommune. Vi innfører over en treårsperiode (2017-2020), læringsbrett til alle elever. Kommunen har i de senere år investert i skolebygg og satser på topp moderne undervisningsutstyr.

 

1 stilling fra Hammerfest kommune