Kategori

Best på barn i Ullensaker

Tekst og foto: Sara Bjølverud


Det du tror om meg, slik du er mot meg, hvordan du ser på meg, hvordan du gjør mot meg, slik blir jeg. (M. Jennes)


Dette er mottoet Sørholtet barnehage i Jessheim lever etter. De er en kulturbarnehage som har mange kulturaktiviteter i løpet av et barnehageår, som musikk, dans, drama, leker, friluftsliv, formingsaktiviteter, idrett og nærmiljøets historie. De arbeider også for at barna skal skape sin egen kultur.
 

Foto: Sara Bjølverud
Foto: Barnehagelærer Anne Fossum i lek med barna. © Sara Bjølverud


- Når nye barn kommer hit, får de være seg selv. Vi skal ikke endre på dem, og når de går ut av barnehagen, skal de være seg selv og ikke som en pakke, sier barnehagelærer Anne Fossum.


Til topps to år på rad
I Ullensaker kommune er det full barnehagedekning, noe som betyr at det er kamp om barna. Dette medfører at barnehagene hele tiden må ha et sterkt fokus på å være det beste valget for foreldre som skal velge barnehage. En indikator på hvor fornøyde foreldrene er med en barnehage, er brukerundersøkelsen som kommunen gjennomfører hvert år for alle barnehagene i kommunen. To år på rad har Sørholtet barnehage kommet til topps i brukerundersøkelsen. Grunnen til dette er mange mener barnehagestyrer, Marit Edseth, men et sterkt fokus på barna, godt samarbeid med foreldrene, at de er en fullkostbarnehage, vektlegger full bemanning til enhver tid og at barnehagen satser på kultur, er noen av grunnene mener hun.

Edseth har i sine 11 år som styrer i barnehagen lagt vekt på at barna skal være i fokus hele tiden. Av den grunn sørger hun for full bemanning i barnehagen hver dag, og er noen syke, setter de inn vikarer.

- Det skal være trygt for barna å være her. Ingen skal merke at en voksen er borte, for det skal være trygge, voksne til stede hele tiden. Vi har også ansatt en kjøkkenassistent slik at de pedagogisk ansatte kan ha fokus på å være tilstede med barna, sier Edseth.

Foto: Sara Bjølverud
Foto: Ballongene var svært populære blant barna. © Sara Bjølverud

At de pedagogisk ansatte kan konsentrere seg om jobben med barna i stedet for å tenke på drift, er svært viktig for barna, men også noe som gir rolig og stabile forhold for de ansatte.

- Vi får tid til å jobbe med det vi skal. For det var for å jobbe med barn jeg ble barnehagelærer, sier Fossum.

Mer enn 50 prosent pedagogisk ansatte
Høy faglig kompetanse er viktig for Edseth, og i Sørholtet barnehage har åtte av 17 ansatte pedagogisk utdannelse, mens en studerer for øyeblikket. Det betyr at over 50 prosent er pedagogisk utdannet, noe som er høyere enn landsgjennomsnittet. Edseth sørger hele tiden for at de ansatte får tilbud om kurs eller videreutdanning, og hun legger til rette for at assistentene kan ta pedagogisk utdannelse mens de jobber i barnehagen.

- Vi har lagt til rette for at assistenter kan ta utdanning mens de jobber her, og det betyr at vi betaler studiekostnadene mot at de binder seg til å jobbe her etterpå tilsvarende studietiden. For oss står fag veldig høyt, og vi tilbyr alle ansatte videreutdanning og kurs, sier Edseth.

Foto: Sara Bjølverud
Foto: Styrer Marit Edseth og Anne Fossum i aktivitet med barna. © Sara Bjølverud


Med fokus på kontinuerlig styrking av kompetansen i barnehagen, åpner det for fruktbare diskusjoner mellom de ansatte og utveksling av kompetanse. Barnehagelærer Fossum mener dette er viktig for utviklingen av de ansatte og at det gir en økt trivsel å jobbe et sted med høy faglighet.

 

- Praksisstudenter en berikelse
Barnehagen har også et samarbeid med Høgskolen i Hedmark, og har de siste åtte årene tilbudt praksisplass til studenter. For tiden har de to i praksis, barnehagelærerstudentene Hedda Fonsdal og Gry Flindrum. Marit Edseth og Anne Fossum ser på denne praksisen som en berikelse og som gir dem mulighet til å snakke fag og holde seg oppdatert.

- Jeg synes det er veldig positivt med praksisstudenter fordi de stiller meg spørsmål om hvordan jeg jobber, og på den måten reflekterer jeg. Det hindrer at jeg gror fast, og det er veldig bra for utviklingen både for meg selv og barnehagen som en helhet, mener Fossum.

Både Fonsdal og Flindrum er svært fornøyde med praksisplassen, og spesielt barnehagens moderne syn på at alle barn skal bli sett og har individuelle behov. De to praksisstudentene merker også at det alltid er full bemanning og tilstedeværelse av de barnehageansatte.

- Her er de pedagogiske lederne faktisk til stede i barnehagen, i motsetning til mange andre barnehager, mener Flindrum.

Foto: Sara Bjølverud
Foto: Praksisstudentene Gry Flindrum og Hedda Fonsdal i aktivitet med barna. © Sara Bjølverud
 

Kamp om barna blant barnehagene
- Det er stabil befolkning på boligfeltet og lite nybygg, så selv om kommunen er i vekst, kommer det ikke så mange flere barn i nærområdet. Det gjør at vi må markedsføre oss som en barnehage som foreldre ønsker å bruke, forteller Edseth.

Barnehagen markedsfører seg gjennom å være aktiv i sosiale medier, dele ut flyers, reklamere på treningssentre og kinoen. I tillegg er de ute med barna og holder konserter og kunstutstillinger. Sørholtet har også lagt vekt på å tilrettelegge for foreldrene og gi dem mulighet til å påvirke driften ettersom de er en andelsbarnehage.

- At vi er en andelsbarnehage, vil si at ingen får utbytte, og alt overskudd går til drift. I styret sitter også seks foreldre til enhver tid, noe som gir foreldrene god mulighet til å påvirke, men også lytte til de ansattes meninger, sier Edseth.

Dette mener Edseth og Fossum gir en god utvikling for barnehagen, og gjør at både ansatte og foreldre føler de er trygge på at de har en gjensidig respekt og forståelse for hverandre. De ansatte har også en fleksibel holdning til henting og levering i barnehage, og Fossum tror dette er noe av grunnen til at de scorer så høyt på brukerundersøkelsen.

- Her kan foreldre levere barna når de vil. Det er mange som jobber skift eller har travle morgener, og vi er derfor veldig fleksible på leveringen. Det er jo hyggeligere å bli møtt av et blidt fjes enn å stadig bli stilt krav til, mener Fossum.

Tilbake til oppføringen