Undervisningsstillinger

Sted
Kirkenes, Sør-Varanger
Publisert
8. mars 2019
Frist
24. mars 2019
Bransje
Grunnskoler
Arbeidsfelt
Faglærer, Lærer, Pedagog
Jobbtype
Fast, Vikariat
Arbeidstid
Heltid

Sør-Varanger kommune ligger i Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere. Kommunen grenser både til Russland og Finland. Dette gir kommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn. Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensiale for Sør-Varanger kommune og hele regionen. Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen. Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud. Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt.

Vi har ledig undervisningsstillinger i våre barne- og ungdomsskoler for skoleåret 2019/2020.

Vi tilbyr

Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Ledige stillinger

Kirkenes barneskole

Kirkenes barneskole ligger i Kirkenes sentrum og skolen har ca. 300 elever på 1. - 7. trinn. Skolen har også helårs SFO med ca 130 barn. Barneskolen har i dag 35 undervisningsstillinger. Skolen er samlokalisert med ungdomsskole og kulturskole, og ligger i nær tilknytning til idrettsanlegg og svømmehall. Skolen er i nytt bygg fra desember 2011. Skolen er organisert i team og trinn med gode undervisningsareal og infrastruktur.

Skolen har fokus på utvikling av klasseledelse, vurderingskompetanse, læringsmiljø og utvikling av gode grunnleggende ferdigheter. Skolen har deltatt i nasjonale satsninger som "Vurdering for læring", "Veilederkorpset" og "Læringsmiljøprosjektet". I tillegg har skolen vært en del av kommunens satsning innen prosjektet "Ungdomstrinn i utvikling". Gjennom prosjektene har skolen utviklet kultur for kompetanse for utviklingsarbeid og deling av kompetanse innad på skolen.

Per i dag fokuserer skolen på gjennomgående planer for 1. - 7. trinn innen leseopplæring, tilpasset opplæring, klasseledelse, samt deltar i kommunens plan for etter- og videreutdanning.

Undervisningspersonalet jobber i team, og skolen fokuserer på å se hvert årstrinn som en helhet i forhold til organisering og fordeling av ressurser. Vi vektlegger god relasjonskompetanse mellom både elever, foreldre og kollegaer.

Kirkenes barneskole har inntil to stillinger ledig fra 01.08.19. Den ene er fast stilling knyttet til finsk og/eller samisk og den andre er et vikariat fra 01.04.19.

Stillingens hovedarbeidsoppgaver:
- Opplæring og oppfølging av elever med behov for spesialundervisning og tilpasset opplæring
- Undervisning i klasse og mindre grupper

Kvalifikasjoner for stillingen:
• Grunnskolelærer 1. - 7. trinn eller tilsvarende
• Erfaring fra arbeid med barn i grunnskolen
• Erfaring fra arbeid knyttet til atferd
• Vektlegger begynneropplæring, nasjonale krav innen norsk, engelsk, matematikk og samisk
• Spesialpedagogikk
• Finsk

--------------------------------

Kirkenes ungdomsskole

Kirkenes ungdomsskole: Respekt - Trygghet - Kunnskap
Kirkenes ungdomsskole ligger i Kirkenes sentrum og har ca. 210 elever på 8.-10. trinn. Ungdomsskolen har i dag 30 undervisningsstillinger. Skolen stod ferdig i desember 2011 og er samlokalisert med barneskole og kulturskole. I tilknytning til skolen ligger også svømmehall og idrettsanlegg. Skolen er organisert rundt trinn og har meget gode undervisningsareal og infrastruktur. Ungdomsskolen har også en egen spesialpedagogisk avdeling med god faglig kompetanse.
Kirkenes ungdomsskole har deltatt i utviklingsprosjektene "Vurdering for læring", "Ny Giv", "Veilederkorpset", "Bedre læringsmiljø" og "Ungdomstrinn i utvikling". Prosjektene har utviklet delingskultur, pedagogisk utviklingsarbeid. vurderingskompetanse og godt læringsmiljø. Nå bedriver vi forskning på egen skole, hvor vi bruker pedagogisk analyse som verktøy for å analysere skolen. 
Kirkenes ungdomsskole har gode resultater på elevundersøkelsen, nasjonale prøver og eksamen. Vi jobber i team og vektlegger god relasjonskompetanse mellom både elever, foreldre og kollegaer.

Skolen lyser ut inntil 2 vikar stillinger 100%, for skoleåret 2019-2020.

Vi søker:
Faglærere i finsk, musikk og samisk, helst med fordypning i flere fag.

Personlig egnethet blir tillagt stor vekt.

Kvalifikasjoner for stillingen:

 • Formell lærerutdanning
 • Yrkeserfaring

Personlig egnethet

 • God klasseledelse
 • God formidlingsevne
 • God samarbeidsevne
 • Lojalitet til skolens formål, ledelse, kolleger og elever
 • Skape godt undervisnings-, skole- og læringsmiljø
 • Organisert og disiplinert
 • Endringsevne og -vilje
 • Kunne bidra til et god arbeidsmiljø
 • Vise ansvarlig opptreden
 • Relasjonskompetanse

---------------------------------

Sør-Varanger Kulturskole

Ledig midlertidig 100% stilling som pianolærer.

Stillingens hovedoppgaver:

 • Undervise elever i kulturskolen, samt forestå musikkundervisning ved Sandnes/ Bjørnevatn skole.

Kvalifikasjoner:

 • Høyere musikkutdanning

-----------------------------------

Sandnes/ Bjørnevatn skole

Sandnes/ Bjørnevatn skole er en ny 1.-10 skole som forventes ferdigstilt 05.08.19. Skolen har 2 paralleller pr trinn og ca. 350 elever totalt.
Skolens visjon "sammen skaper vi fremtiden" danner grunnlaget for alle satsingsområder. Vi skal utvikle et sterkt profesjonelt læringsfellesskap, dette gjør vi i samarbeid med høgskolen i Innlandet, SEPU. Den profesjonelle yrkesutøveren på skolen danner grunnlaget for gode faglige resultater for den enkelte elev.

Ved Sandnes/Bjørnevatn skole vil det bli ledig 100% undervisningsstillinger for skoleåret 2019/2020. Det er per i dag ikke avklart antall ledige stillinger. Ved midlertidig tilsetting vil ansettelsen være i tidsrommet fra 01.08.19 til og med 31.07.2020.

Vi søker allmennlærere med faglig fordypning i kunst & håndverk, engelsk, spesialpedagogikk, fordypning norsk på ungdomstrinnet og erfaring med undervisning på småtrinnet.

---------------------------------------

Skogfoss skole

Pasvik oppvekstområde / Skogfoss skole.
Skogfoss skole er en fådelt 1.-7. skole som ligger i Pasvik, 6 mil fra Kirkenes. Det er i dag 5 elever på skolen.
Skogfoss skole har stort fokus på varierte undervisningsformer og på å bruke nærmiljøet i elevenes læringsarbeid. 
Skolen har et godt læringsmiljø, og et godt samarbeid med foreldrene.

Ved Skogfoss skole er det ledig vikariat i 100% stilling fra 01.08.2019 til og med 31.06.2020.

Stillingens hovedarbeidsoppgaver:

 • Det søkes etter allmennlærer med fagkompetanse i engelsk, naturfag, musikk og KRLE 1.-7.

Kvalifikasjoner for stillingen:

 • Allmennlærer med fordypning i fagene engelsk, naturfag, musikk og KRLE 1.-7.
 • Personlig egnethet, erfaring og relasjonskompetanse.
 • Samarbeidsevne og lojalitet.

Hovedarbeidsoppgaver

 • Kontaktlærer
 • Allmennlære
 • Undervisningsstillinger knyttet til enkeltelever
 • Faglærer

Kvalifikasjoner

Kontaktlærererfaring og god relasjonskompetanse.
Kunnskap om klasseledelse og det å kunne påta seg en kontaktlærerfunksjon.
Kunnskap om pedagogisk utviklingsarbeid og holde seg faglig oppdatert.

Personlige egenskaper

 • Evne og vilje til å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø for elever og ansatte.
 • Inspirere og engasjere elever.
 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet.
 • Initiativrik og resultatorientert.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Spørsmål om stillingen

 • Eirik Slagtern
 • Enhetsleder Kulturskolen
 • E-post esl@svk.no
 • Mobil 99277085

Søknad sendes

For alle stillinger er tilsetting betinget av at det legges fram gyldig politiattest jfr. Opplæringslovens § 10-9 første og andre ledd, jfr. Politiregisterloven § 39 første ledd.

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema.

For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden. Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 24.03.2019