Personvern

Personvern

Denne informasjonen gjelder for stillingsportalen Lærerjobb.no

Sist oppdatert: mai 2018  

FORMÅLET MED BEHANDLINGEN
Lærerjobb.no er stillingsportalen for utdanningssektoren og leveres og driftes av bladet Utdanning og nettstedet Utdanningsnytt.no som utgis av Utdanningsforbundet. Lærerjobb.no benytter Madgex (MediaOnline) som tredjeparts leverandør.

For Lærerjobb.no gjelder vilkårene som er beskrevet her. Vi oppfordrer til å gjøre deg godt kjent med de generelle vilkårene og personvernerklæringen før du tar i bruk Lærerjobb.no. Ved å ta i bruk Lærerjobb.no anses du for å ha samtykket til de generelle vilkårene, personvernerklæringen og disse vilkårene.

Utdanningsforbundet kan revidere vilkårene for Lærerjobb.no når revisjon er nødvendig, herunder på grunn av endringer i gjeldende lovgivning. Vi vil gjøre endringer godt synlig, men anbefaler at du leser vilkårene jevnlig når du besøker Lærerjobb.no.

For at vi skal kunne gjøre jobben vår og oppfylle vårt formål, er vi avhengig av å benytte flere personopplysninger. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Lærerjobb.no samler inn og bruker bestemte person­opplysninger.

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt og generell informasjon om hvordan vi behandler personopp­lysninger.

SENTRALE LOVER
Utdanningsforbundet er underlagt følgende lovgivning som har påvirkning på hvordan vi behandler personopplysninger og hvordan vi kan oppfylle dine rettigheter:

  • Personopplysningsloven angir prinsipper for behandling og den registrertes rettigheter
  • Regnskapsloven gjelder for alle som har vært medlem, vært ansatt eller kjøpt tjenester eller produkter av UDF
  • Markedsføringsloven gjelder ved markedsføring

Utdanningsforbundet er en privat organisasjon og er ikke underlagt arkivloven, forvaltningsloven eller offentlighetsloven.

HÅNDTERING AV PERSONOPPLYSNINGER
Personopplysninger vil bli behandlet i samsvar med gjeldende lovgivning og vår personvernerklæring. For Lærerjobb.no gjelder i tillegg følgende:

Det opprettes automatisk en brukerkonto hos Lærerjobb.no, dersom du:

  • Laster opp CV og bruker denne når du søker på jobber
  • Blir varslet når det kommer stillinger som du er interessert i
  • Lagrer aktuelle stillinger
  • Administrer søknadene dine

LAGRING OG SLETTING
Jobbsøknader og CV’er du sender inn vil bli lagret i inntil seks måneder fra de er sendt inn og deretter bli automatisk slettet.

Hvis du velger å opprette en jobbsøkerprofil, vil profilen bli lagret i inntil tolv måneder etter siste innlogging. Deretter vil du motta inntil to påminnelser fra oss før profilen blir slettet:

- Første påminnelse: Du får en automatisk e-post med spørsmål om du ønsker å beholde profilen i databasen eller slette den.

- Andre påminnelse: Dersom du ikke har besvart første påminnelse, vil du motta en påminnelse med samme innhold etter 21 dager.

Vi gjør oppmerksom på at profilen ikke blir slettet hvis du melder deg av et e-post varsel.

Skal profilen slettes før tolv måneder etter siste innlogging må du velge dette aktivt i din brukerkonto.

Du kan selv endre/slette din brukerkonto når du har logget deg inn på Lærerjobb.no. Ved sletting av brukerkonto blir all personlig informasjon anonymisert i henhold til personvernforordningen. Vi gjør oppmerksom på at anonymiserte data vil ligge i systemet, og kan inngå i datagrunnlag som brukes av systemet til rapporter etc.

Om du ønsker at all registrerte data i din brukerkonto blir endelig slettet må du sende e-post om dette til post@laererjobb.no.

Når vi mottar beskjed om endelig sletting blir din brukerkonto med all registrert data makulert.

COOKIES OG STATISTIKK
Informasjonskapsler, eller cookies som det ofte kalles, er nødvendig for å ivareta sesjonen til en innlogget bruker, uten cookies må en innlogget bruker logge inn på nytt hver gang vedkommende navigerer til en ny side.

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyene Google Analytics.

Google Analytics bruker cookies som logger brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra, hvilket ord som det søkes mest på og hvilke nettlesere som benyttes.

Lærerjobb.no bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google.

Det vil si, slik Google Analytics er implementert, er det ikke teknisk mulig å knytte noe av statistikken til deg som enkeltperson.

Informasjonen fra Google Analytics lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

Selskapet er GDPR-kompatible.

HENVENDELSER
post@laererjobb.no kan benyttes til enkle spørsmål, og besvares hovedsakelig fortløpende med svar per e-post.

KONTAKTINFORMASJON TIL BEHANDLINGSANSVARLIG OG DRIFTSLEVERANDØR
Kontaktopplysningene til den behandlingsansvarlige i Utdanningsforbundet: Sekretariatsleder i Utdanningsforbundet, Hausmanns gate 17, 0182 Oslo. Organisasjonsnummer er 884026172.

KONTAKTOPPLYSNINGER TIL PERSONVERNOMBUDET
PWC v/Christine Ask Ottesen, christine.ask.ottesen@pwc.com, mobil 92 80 92 29.

Saker som krever grundig saksbehandling eller som Utdanningsforbundet definert som arkivverdig, blir registrert i vårt dokumenthåndteringssystem.

Vær oppmerksom på at bruk av e-post har mange svakheter som gjør at fortrolige opplysninger kan komme på avveie.

Alle spørsmål som er besvart per e-post blir lagt i en egen database. Denne databasen blir brukt av Utdanningsforbundet til å holde oversikt over typer av henvendelser og for å effektivisere vår saksbehandling.

ANDRE RETTIGHETER FOR DEN REGISTRERTE
Som bruker eller tidligere bruker har du rett til å anmode den behandlings­ansvarlige i Utdanningsforbundet om innsyn i og korrigering eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder den registrerte, eller til å protestere mot behandlingen.

Den registrerte har rett til å klage til Datatilsynet.

Det forekommer ikke automatiserte avgjørelser.

Den behandlingsansvarlige viderebehandler ikke personopplysningene for et annet formål enn det opplysningene ble samlet inn for og som det ar avtale eller samtykke for. Utdanningsforbundet har ikke identifisert et reelt behov for dataportabilitet.