TrinnVis

Norge

Om TrinnVis

TrinnVis arbeider for faktisk forbedring av helsenorge ved å hjelpe små og mellomstore helsevirksomheter til å drive effektivt, med høy faglig kvalitet, høy pasientsikkerhet og i samsvar med norsk helselovgivning. Dette gjør vi gjennom å utvikle og markedsføre det nettbaserte styrings- og kvalitetssystemet Trinnvis i samarbeid med brukere og samarbeidspartnere, drive informasjonsvirksomhet og delta i fagutvikling og samfunnsdebatt. TrinnVis er i vekst og brukes allerede av mer enn 700 helsevirksomheter i Norge. TrinnVis samarbeider med Legeforeningen og Norsk Fysioterapeutforbund NFF.

Denne rekruttereren annonserer ikke for øyeblikket. Hvorfor ikke prøve vårt stillingssøk?