Kongsberg kommune

Norge

Om Kongsberg kommune

Vil du jobbe i en grunnskole som setter utvikling og kompetanse høyt?
I Kongsberg samarbeider alle utdanningsnivåene fra barnehage til høgskole med næringslivet om realfag, teknologi og innovasjon. Kongsberg kommune har status som realfagskommune. Denne høsten startes et kompetanseutviklingsprogram innenfor tilpasset opplæring og inkludering i samarbeid med 7 andre kommuner og Høgskolen i innlandet.

Vår visjon er "Verden er min mulighet - prepared for the World".

I Kongsberg kommune er det 27 000 innbyggere og ca 3400 elever. Grunnskolen består av 9 barneskoler, 3 ungdomskoler, en 1-10-skole og en voksenopplæring. Oppveksttjenesten er organisert under Oppvekstsjefen og består av skole, barnehage, barnevern, PP-tjenesten og helsestasjon for barn og unge.

Denne rekruttereren annonserer ikke for øyeblikket. Hvorfor ikke prøve vårt stillingssøk?