Den Norske Skole Gran Canaria

Spania

Om Den Norske Skole Gran Canaria

Den Norske Skole Gran Canaria er godkjent i følge friskoleloven som norsk grunnskole og som norsk videregående skole, studiespesialiserende, med rett til statstilskudd. Skolen, som også går under navnet Colegio Noruego, 
har et ganske stabilt elevtall på ca. 200 elever og omtrent 40 ansatte.

Å være en norsk skole i Spania medfører at vi er underlagt både spansk lov og den norske friskoleloven med tilhørende forskrifter. DNSGC er en delvis fådelt skole, og de som jobber hos oss må være forberedt på å undervise i sammenslåtte trinn. Hvilke trinn som blir sammenslått varierer fra år til år, avhengig av elevtall og gruppestørrelser. Vi trenger ansatte med pågangsmot, kompetanse, erfaring - og ikke minst fleksibilitet mht. å kunne
jobbe svært allsidig i vår organisasjon.

Denne rekruttereren annonserer ikke for øyeblikket. Hvorfor ikke prøve vårt stillingssøk?