Tysfjord kommune

Norge

Om Tysfjord kommune

Tysfjord kommune ligger i det lulesamiske kjerneområdet og følgelig er en betydelig del av befolkningen samisk, eller av samisk opprinnelse. 1. januar 2006 ble Tysfjord innlemmet i Sametingets Språkforvaltningsområde og norsk og lulesamisk språk ble likestilt.
 

1 stilling fra Tysfjord kommune