Longyearbyen lokalstyre

Norge

Om Longyearbyen lokalstyre

Longyearbyen ligger på Svalbard, midt i en variert og vakker arktisk natur med gode muligheter for friluftsliv.

Longyearbyen er et moderne tettsted med ca. 2100 innbyggere og har et godt tjenestetilbud med bla. full barnehagedekning, svømme- / idrettshall og et variert forretnings-, idretts-, og kulturliv.

Longyearbyen skole er en grunnskole med en avdeling for videregående opplæring. Skolen har også skolefritidsordning. Longyearbyen skole har til sammen ca. 260 elever.

1 stilling fra Longyearbyen lokalstyre