Drammen kommune

Norge

Om Drammen kommune

Elvebyen Drammen ligger sentralt på Østlandet. Det bor 69 000 mennesker i kommunen, men byen er regionhovedstad for et område med 160 000 innbyggere. Drammen er i vekst, har full barnehagedekning, et variert kultur- og næringsliv og et spennende og variert boligmarked. En flerkulturell befolkning setter et mangfoldig preg på bybildet. Vi er også midt i en spennende forberedelsestid med hensyn til kommunesammenslåing i 2020 med Svelvik og Nedre Eiker.

Å lykkes i hele læringsløpet - et læringsløp der hvert enkelt barn oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt, aktivt og selvstendig menneske", er hentet fra vår kvalitetsplan "Læringsløp Drammen". Det skal et stort lag til for å lykkes med å utvikle høy kvalitet i barnehager og skoler. Sammen må barnehager, skoler, voksenopplæring og oppveksttjenester vektlegge styrkene som bor i hvert enkelt barn, forebygge utenforskap, sikre inkludering og samarbeide tett slik at alle barn og unge lykkes i læringsløpet.

Les mer om hvordan det er å jobbe som lærere i Drammensskolen: 

https://www.drammen.kommune.no/om-drammen-kommune/ledige-stillinger/jobbe-som-larer-i-drammensskolen/

Drammen

 

Denne rekruttereren annonserer ikke for øyeblikket. Hvorfor ikke prøve vårt stillingssøk?