Skedsmo kommune

Norge

Om Skedsmo kommune

Kommunen er i en utvikling, hvor forskning, utdanning
og næringsutvikling er sentralt. Skedsmo er Norges messe- og
kongresskommune. Skedsmo kommunes viktigste oppgave er å
levere tjenester og service til innbyggerne. De ansatte er den viktigste
ressursen for å nå dette målet. Vår kultur og personalpolitikk er basert
på å fremme personlig utvikling, ansvarsbevissthet og arbeidsglede hos den
enkelte medarbeider.

Denne rekruttereren annonserer ikke for øyeblikket. Hvorfor ikke prøve vårt stillingssøk?