Trøndelag fylkeskommune

Norge

Om Trøndelag fylkeskommune

Trøndelag fylkeskommune er en av regionens største og mest tverrfaglige kompetansebedrifter.

Vi jobber aktivt for å bygge og utvikle Trøndelag, drifter videregående skoler, driver tannhelsetjeneste, har ansvar for fylkesveier, kollektivtransport, ferge- og båttrafikk.

Mulighetene er mange og som ansatt i Trøndelag fylkeskommune er du med og bygger en region.

1 stilling fra Trøndelag fylkeskommune

Registrer deg for stillingsvarsler