HL-senteret

Norge

Om HL-senteret

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter er et forsknings-, dokumentasjons- og formidlingssenter med søkelys på Holocaust og andre folkemord, og på minoriteters vilkår i moderne samfunn. HL-senteret rommer en permanent utstilling,  mottar elever, lærere, holder faglige seminarer, og arrangementer for allmennheten. Senteret yter kunnskapsservice overfor allmennheten og det offentlige.

Senteret ble opprettet av Stortinget i 2001, har fast samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo, deltar i forskningsprosjekter og samarbeider med institusjoner i mange land. Senteret har ca. 30 årsverk.

Denne rekruttereren annonserer ikke for øyeblikket. Hvorfor ikke prøve vårt stillingssøk?