Søk etter arbeidsgiver

Søk på rekrutterere
 • Akademiet

  Akademiet driver videregående skoler, privatistskoler og nettgymnas. Vi har 300 dyktige og motiverte lærere på våre skoler i Oslo, Drammen, Sandnes, Bergen, Ålesund og Molde. Velkommen til Akademiet!

 • Akershus fylkeskommune

  Akershus fylkeskommune har ansvaret for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, kollektivtransport, tannhelsetjeneste og kulturminnevern.

 • Alta kommune

  Barn og unge er vårt store satsingsområde de neste årene. Alta er et utdannings- og kommunikasjonssenter med blant annet universitet og stamflyplass

 • Andøy kommune

  Andøy kommune ligger lengst nord i Nordland med storhavet som nabo i vest.

 • Arendal kommune

  Arendal kommune har ca. 44 000 innbyggere, beliggende i en region som er en drivende kraft på Sørlandet.

 • Aschehoug Undervisning

  Aschehoug Undervisning er en del av forlagshuset H. Aschehoug & Co., og utgir læremidler for grunnskole og videregående skole.

 • Asker kommune

  Asker kommune er en av landets største kommuner. Kommunen har ca. 60 000 innbyggere, og ca. 4 000 ansatte.

 • Asker Kunstfagskole

  Asker Kunsfagskole er en toårig kunstfagskole som er godkjent av NOKUT og har mottatt statsstøtte til driften siden 1985. Skolen er en kreativ, aktiv og spennende arbeidsplassbeliggende i Asker sentrum, og kan vise til meget gode faglige resultater

 • Avantas AS

  For oss betyr Avantas å strekke seg fremover, og det er en god beskrivelse av vår virksomhet.

 • Avigo

  Avigo er kjent for gode resultater innen lese- og skriveopplæring.