Ledig stilling:

Fagarbeider/assistent i skole og SFO

Søknadsfrist: 28.04.2021

Rauma kommune har ledig stillinger som

Fagarbeider/assistent i skole og SFO

Rauma kommune har fra høsten 2021 totalt 5 kommunale grunnskoler, fordelt på 2 barneskoler, 1 ungdomsskole, 2 kombinerte barne- og ungdomsskoler, og Rauma voksenopplæring lokalisert på Åndalsnes ungdomsskole. Det er rundt 840 elever i Rauma kommune. Alle skolene har lederteam bestående av rektor og avdelingsledere.

Skolene i Rauma kommune:

Isfjorden skole, 1. -7. trinn
Måndalen skole, 1. - 10. trinn
Åfarnes skole, 1. - 10. trinn
Åndalsnes barneskole, 1. - 7. trinn
Åndalsnes ungdomsskole, 8. - 10. trinn

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 28.04.2021

Arbeidsgiver: Rauma kommune

Sted: Isfjorden, Måndalen, Åndalsnes

Stillingstittel: Fagarbeider / Assistent

Heltid / Deltid: Deltid
Ansettelsesform: Fast og vikariat

Tiltredelse: 01.08.2021

Skolene i Rauma arbeider målrettet for å skape gode skolehverdager der elevene opplever mestring og lærelyst. Utvikling av lærelyst legger grunnlaget for livslang læring. I de nærmeste årene vil fagfornyelsen og ny rammeplan for SFO stå sentralt. Det drives et aktivt utviklingsarbeid ved den enkelte skole, i nettverk mellom skoler og i Romsdalsregionen forøvrig. Skolene i Rauma er opptatt av utviklingsområder knyttet til vurderingspraksis, dybdelæring, digital praksis og et godt læringsmiljø. Vi ønsker oss en skole der elevene trives godt og lærer mye!

Vi søker nå etter fagarbeidere til skole og SFO, som vil bidra positivt til å nå våre mål og holde kommunens visjon levende. Hvis vi ikke får nok kvalifiserte fagarbeidere, kan assistenter vurderes. Fagarbeidere med fagbrev innen helsefag kan også være aktuell for stillingene.

Fra august 2021 vil det i Rauma kommune bli ledig et antall faste og årsvikariater som fagarbeider på følgende skoler:

Isfjorden skole: inntil 80% fast
Måndalen skole: inntil 60% vikariat
Åfarnes skole: P.t. ingen ledige
Åndalsnes barneskole: inntil 80% og 50% fast stilling
Åndalsnes ungdomsskole: P.t. ingen ledige

Ansettelse:
Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk, herunder medlemskap i pensjonsordning. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis. Ansettelse skjer ellers i henhold til gjeldende lover, regler og tariffavtaler. Avlønning etter sentral Hovedtariffavtale, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.

Søknad sendes:
Rauma kommune tar kun imot elektroniske søknader. Dette betyr at kun søknader sendt via vårt elektroniske søknadsskjema vil bli tatt i betraktning ved tilsetting. Vi tok i bruk nytt program for søknader/rekruttering i mars 2020, så interesserte som ikke har søkt etter mars 2020 må opprette ny bruker for å få søkt.

Lønn-/personaldrift kan kontaktes for rettledning vedr elektronisk søknad, henvendelse pr. mail [email protected]. Vi kan ikke tildele eller endre på passord, men for øvrige spørsmål er vi behjelpelig med det vi kan.

Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registerer/oppdaterer din CV med utdannelse og kompetanse i søknadsskjemaet. Du trenger ikke legge ved attester og vitnemål til elektronisk søknad, men vi ber om at disse taes med på evt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste. Søkere som ønsker unntatt offentlighet på søkerliste eller krever fortrinnsrett må begrunne dette i søknaden.

Ved ansettelse i stillinger innen skole kreves at gyldig politiattest, ikke eldre enn 3 måneder, fremlegges ved tilsetting. Politiattest kreves bare av søkere som får tilbud om stilling, og skal derfor ikke legges ved søknaden.

Kontaktperson
Rektor Kim Hugo Nyheim, mobil 905 69 579, e-post: [email protected]

Hjemmeside

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 28. april 2021

Arbeidsgiver: Rauma kommune

Verdens beste kommune for naturglade mennesker!
Visjonen tilhører hele Raumasamfunnet. Den er inkluderende for alle som bor i eller besøker Rauma, og forplikter oss til å ta vare på naturen og være et bærekraftig samfunn.
Vi SER hverandre og er Samarbeidsvillige, Ekte og Rause. Vi ønsker oss kollegaer som vil bidra positivt til å nå våre mål og holde kommunens visjon levende.Rauma kommunes vel 750 medarbeidere utfører tilsammen vel 580 årsverk. Vi har varierte og spennende arbeidsoppgaver. Våre dyktige kollegaer arbeider på mange ulike arbeidssteder, har forskjellige yrker og kompetanse, med et felles ansvar for å bidra aktivt til å gi gode tjenester til innbyggerne våre.