Ledig stilling:

Sommerskolen i Bærum trenger lærere og assistenter

Søknadsfrist: 14. april 2021

Sommerskolen i Bærum trenger lærere og assistenter

Grunnskole administrasjon, Bærum kommune

Vil du bidra til sommerens viktigste prosjekt?
Ønsker du å jobbe med barn og unge på Sommerskolen i Bærum kommune?


Sommerskolen er et gratis tilbud til alle skoleelever som er ferdig med 3.-10. trinn i Bærum. Felles mål for alle aktivitetene er at elevene skal oppleve mestring, lære noe nytt, få faglige utfordringer og gode opplevelser i et trygt, aktivt, utforskende og sosialt læringsmiljø.

Har du lyst til å være med å utgjøre en forskjell for barn og unge i Bærum? Vi søker deg som vil ha en meningsfull og lærerik sommerjobb. Du har et positivt og inkluderende menneskesyn, og ditt engasjement og din væremåte bidrar til at barn og unge føler seg sett og som en del av et fellesskap. Vi skal skape positive erfaringer og gode sommeropplevelser. En jobb hos oss gir deg et godt innblikk i hvordan det er å jobbe i skolen. Én lærer og én assistent har ansvaret for en kursgruppe på inntil 20 elever i en uke om gangen.

Sommerskolen gjennomføres for første gang, og tilbyr spennende og varierte aktiviteter i uke 26, 30 og 31. Før Sommerskolen starter opp møtes alle til to obligatoriske planleggingsdager i uke 25.

Åpningstiden for elevene er fra kl. 09.00-15.00.Arbeidstid som lærer eller assistent er fra kl. 08.30-15.30.

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 14.04.2021

Arbeidsgiver: Bærum kommune

Sted: Sandvika

Stillingstittel: Lærer / Assistent

Heltid / Deltid: Deltid

Ansettelsesform: Sommerjobb

Sommerskolen gjennomføres på seks ulike skoler fordelt geografisk i Bærum kommune. I tillegg kan det foregå kurs og aktiviteter på andre lokasjoner. Alle kurs skal stimulere til læring, bidra til at elevene opplever mestring, gi de positive opplevelser, og kan gjerne være relatert til intensjoner fra læreplanen.

Er du, eller studerer du, for å bli eksempelvis lærer, barnevernspedagog, barne- og ungdomsarbeider eller assistent. Da kan du være aktuell i rollen som lærer eller assistent. Vi ønsker fortrinnsvis at du kan jobbe alle tre ukene. Søkere som kan jobbe alle uker, vil bli prioritert. Vi vil også ha behov for plassansvarlige på de ulike lokasjonene.

Aktuelle fag og områder for kurs kan være:

 • praktisk og utforskende matematikk, naturfag og språk gjerne med bruk av teknologi
 • programmering
 • friluftsliv og ulike sportsaktiviteter (svømming, vannsport, dans, ballaktivitet m.m.)
 • design og redesign (kunst og håndverk)
 • musikk, teater og kultur

I søknadsteksten må du si noe om

 • du søker jobb som lærer, assistent eller begge deler
 • din motivasjon for å søke jobb i sommerskolen
 • hvilket eller hvilke fag/områder du gjerne kunne tenke deg å undervise i, eller være assistent for
 • hvilke uker du kan jobbe
 • hvilken kompetanse og erfaring du har som gjør deg kvalifisert til å jobbe som lærer eller assistent

Arbeidsoppgaver

Den som blir ansatt som lærer

 • er ansvarlig for forberedelse av kursopplegg samt gjennomføring av dette under kursukene
 • skal bidra i praktiske forberedelser og tilrettelegging for gjennomføring av kurset
 • skal veilede og følge opp elever i samarbeid med assistenter, personlige assistenter og andre lærere
 • skal ivareta elevenes sikkerhet og skape et godt miljø for læring og trivsel
 • skal samarbeide med foresatte

Den som blir ansatt som assistent skal

 • gjøre seg kjent med kursopplegget som er utarbeidet for kurset
 • bidra i praktiske forberedelser, og tilrettelegge for undervisning og gjennomføring av kurset i samarbeid med lærer
 • veilede og følge opp elever i samarbeid med lærer og andre ansatte
 • ivareta elevenes sikkerhet og skape et godt miljø for læring og trivsel
 • samarbeide med foresatte

Kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav til læreren:

 • du må ha startet eller fullført høyere utdanning knyttet til arbeid med barn og unge eller fag du ønsker å undervise i
 • erfaring i planlegging og gjennomføring av undervisning
 • erfaring fra arbeid med barn og ungdom er en fordel

Kvalifikasjonskrav til assistenten:

 • interesse for arbeid med barn og ungdom
 • erfaring fra arbeid med barn og ungdom
 • påbegynte studier eller skolegang knyttet til barn og unge er en fordel
 • må ha fylt 18 år før sommerskolen gjennomføres

Personlige egenskaper

Vi søker ansvarsbevisste lærere og assistenter som

 • har et positivt menneskesyn
 • er inkluderende
 • er fleksibel
 • er løsningsorienterte og som tar initiativ
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter
 • har høy gjennomføringsevne

Vi legger vekt på personlig egnethet

Vi tilbyr

 • En meningsfull og lærerik sommerjobb
 • Erfaring med læreryrket
 • Pliktig innskudd i Statens Pensjonskasse (Lærer)
 • Offentlig tjenestepensjonsordning (Assistent)
 • Avlønning etter gjeldende avtaleverk

Annet

Gyldig politiattest iht.§10-9 i Opplæringsloven må fremlegges før tiltredelse.Du søker om politiattest etter at du eventuelt har fått tilbud om stilling.

Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres og oppholdstillatelse være gyldig.

Kontaktinformasjon
Ingunn Bremnes Stubdal, sommerskolerektor, mobil 930 24 234
Anne Hege Rosenlund, spesialrådgiver, mobil 926 00 363

Du kommer til elektronisk søknad ved trykke her.

Søknadsfrist: 14. april 2021

Arbeidsgiver: Bærum kommune

Sammen skaper vi et godt og klimaklokt samfunn for våre nærmere 130 000 innbyggere, både i dag og i årene som kommer. Vi skaper rammer som bidrar til at de aller minste kan leke og lære og at de som trenger en hjelpende hånd får en hverdag preget av mestring, mening og verdighet. Vi gjør et bredt spekter av arbeidsoppgaver, og felles for oss alle er ønsket om å skape et samfunn som er godt å leve i. Bli med og sett spor.