Ledig stilling:

Assisterende sekretariatssjef

Søknadsfrist: 07.02.2021

Assisterende sekretariatssjef

Utdanningsforbundet

Vi søker assisterende sekretariatssjef til nyopprettet stilling, som blir svært sentral i arbeidet med å bidra til at Utdanningsforbundet utvikler og forsterker sin posisjon som en sterk og medlemsnær arbeidstakerorganisasjon. Utdanningsforbundet er i ferd med å gå over i en ny ledelsesmodell med en strategisk ledelse bestående av sekretariatssjef og to assisterende. De skal sammen lede og videreutvikle et sekretariat på 270 ansatte med spesialisert kompetanse på ulike fagområder.

Er du en dyktig, samarbeidsvillig og initiativrik person som skaper trygghet gjennom god og tillitsfull dialog med ledere, ansatte og tillitsvalgte, er du velkommen til å søke.Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 07.02.2021

Arbeidsgiver: Utdanningsforbundet

Sted: Oslo

Stillingstittel:
Assisterende sekretariatssjef

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Arbeidsoppgaver

 • Bidra aktivt i sekretariatssjefens lederteam for å sikre en helhetlig og strategisk utvikling av organisasjonen
 • Personallederansvar for et utvalg av ledere og/eller medarbeidere
 • Bidra i det administrative strategiarbeidet i Utdanningsforbundet, og være med på å legge til rette for politiske strategiprosesser
 • Bidra til å fremskaffe gode beslutningsgrunnlag for politiske beslutninger
 • Bidra til å sikre godt samarbeid og god samhandling i hele sekretariatet
 • Bidra i faglig sparring med profesjonelle fagmiljøer i sekretariatet
 • Være stedfortreder for sekretariatssjef ved behov

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning
 • Min 5 års relevant ledererfaring på strategisk nivå
 • Solid innsikt i det utdanningspolitiske og det arbeidslivspolitiske området
 • Erfaring fra arbeidslivsorganisasjoner på strategisk nivå
 • God digital kompetanse
 • Erfaring fra ledelse av ledere er ønskelig
 • Det er ønskelig med god nynorsk- og engelskkompetanse

Personlige egenskaper

 • Høy integritet
 • Gir retning og motiverer til samarbeid og samhandling
 • Tilgjengelig og inkluderende leder
 • Handlingsorientert, analytisk og strategisk problemløser
 • God kommunikator
 • Proaktiv og endringsvillig

Vi tilbyr

 • Uformelt og hyggelig arbeidsmiljø
 • Et bredt mandat med mulighet til å forme og utvikle egen rolle
 • Gode muligheter for videreutvikling
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons og forsikringsordninger og ekstra fridager i jul og påske

Kvinner oppfordres til å søke da vi tilstreber lik kjønnsfordeling på alle nivå. Ved ønske om konfidensiell behandling, ta kontakt med en av kontaktpersonene.

Kontaktinformasjon
Lars Erik Wærstad , sekretariatssjef, mobil 950 59 992,
e-post: [email protected]
Kari Andersson, leder seksjon for sekretariatsutvikling, mobil 456 91 187,
e-post: [email protected]

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 07. februar 2021

Arbeidsgiver: Utdanningsforbundet

Utdanningsforbundet er Norges nest største fagforbund med over 180 000 medlemmer fra alle deler av utdanningsfeltet – fra barnehage til universitet og høgskole. Vi skal ivareta medlemmenes interesser når det gjelder lønns og arbeidsvilkår, og i profesjonsfaglige og utdanningspolitiske spørsmål. Utdanningsforbundet arbeider for at barn, unge og voksne får et godt og etisk forsvarlig utdanningstilbud. Utdanningsforbundet er tilsluttet hovedorganisasjonen Unio.
Utdanningsforbundet er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillinger uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

Les mer om ledige stillinger og hvordan det er å jobbe i Utdanningsforbundet.