Ledig stilling:

AVDELINGSLEDERE til nytt lederteam ved Nord-Aurdal barneskole

Søknadsfrist: 04.08.2021

Avdelingsledere

Avdelingsledere til nytt lederteam ved Nord-Aurdal barneskole

Vi søker avdelingsledere til vårt nye lederteam ved Nord-Aurdal barneskole!

Nord-Aurdal barneskole (NABS) skal utvikle et nytt lederteam bestående av rektor og tre avdelingsledere som får delegert personal- og fagansvar.

Vi har ledig 2 x 100 % stilling som avdelingsleder.

På NABS har vi fokus på et inkluderende og trygt lærings- og utviklingsmiljø for liten og stor.

Som avdelingsleder får du mulighet til å bli en del av vårt nye skolelederteam, og lede profesjonsfelleskapet inn i framtiden sammen med engasjerte og faglig dyktige medarbeidere. Du samhandler godt med elever, foresatte og andre samarbeidspartnere for skolen.

Vil du vite mer om skolen vår - klikk her. Ta gjerne kontakt med oss!

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 04.08.2021

Arbeidsgiver: Nord-Aurdal kommune

Sted: Fagernes

Stillingstittel: Avdelingsledere til nytt lederteam ved Nord-Aurdal barneskole

Heltid/Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til å lede og videreutvikle et trygt og inkluderende skole- og læringsmiljø for elever og medarbeidere.
 • Være tett på læringsledelse for å styrke arbeidet med fagfornyelsen.
 • Bidra til å styrke og utvikle ny ledergruppe.
 • Lede og videreutvikle skolens profesjonsfellesskap og felles kultur, med fokus på et lærende fellesskap.
 • Samhandle tett med Nord-Aurdal ungdomsskole (NAUS), samt andre virksomheter i kommunen og eksterne samarbeidspartnere.
 • Involvere og samhandle med elever og foresatte.
 • Oppgaver knyttet til drift, utvikling, undervisning, personalledelse, og pedagogisk ledelse.
 • Veilede og støtte ansatte i krevende saker.
 • God ressursutnyttelse til det beste for elevene.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent pedagogisk utdanning er et krav.
 • Relevant lederutdanning og/eller erfaring er ønskelig.
 • Erfaring fra skoleledelse og undervisning i grunnskolen er ønskelig.
 • Erfaring med å lede utviklingsprosesser og god kjennskap til fagfornyelsen er ønskelig.
 • Kjennskap til lovverket som regulerer skolen, og evne til å følge opp dette.

Personlige egenskaper

 • Du har en trygg lederstil som preges av tillit, gode samarbeidsevner, tydelig kommunikasjon og involvering.
 • Du har et positivt elev- og menneskesyn.
 • Du har evne til og motivasjon for å lede utviklings- og endringsprosesser.
 • Du har evne til å utnytte medarbeidernes kompetanse og skolens ressurser godt.
 • Du trives i en aktiv arbeidshverdag.
 • Du er god til å bygge relasjoner til elever, foresatte, medarbeidere og samarbeidspartnere.

Lederteamets totale kompetanse, kapasitet og egenskaper vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Et spennende og kreativt arbeidsmiljø , der vi sammen skal skape fremtidens skole!
 • Medarbeidere med høy kompetanse og stort engasjement.
 • Gode nettverk med et positivt samhandlings- og drøftingsklima.
 • Lønns - og arbeidsvilkår etter avtale.
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse.

Andre opplysninger

Nord-Aurdal kommune er opptatt av å reflektere mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Tilsetting vil skje på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtaler i kommunen.

Politiattest jf. Opplæringslova § 10 -9 må fremlegges ved tilsetting.

Nord-Aurdal kommune benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må lastes opp som vedlegg i Webcruiter. Kandidater til intervju kalles inn via Webcruiter, og får beskjed per e-post.

Intervjuer planlegges gjennomført i uke 34.

Kontaktinformasjon

Anna-Merete Brusletten
Kommunalsjef
Telefon 901 20 227

Adresse: Nord-Aurdal Barneskole (NABS), Øvrevegen 7, 2900 Fagernes, Norge

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 4. august 2021

Arbeidsgiver: Nord-Aurdal kommune

Nord-Aurdal barneskole (NABS) har ca. 410 elever og 80 ansatte. Et inkluderende skolemiljø, grunnleggende ferdigheter, fagfornyelsen og digitalisering står sentralt i vår pedagogiske satsing.

Beliggenheten midt i regionsenteret i Valdres gir oss mange muligheter i nærområdet til skolen. Det er kort avstand til friluftslivsområder, bibliotek, Valdres folkemuseum, Fagernes Idrettspark Blåbærmyra, Valdres storhall, mange bedrifter - et mangfold av læringsarenaer.

Vil du vite mer om grunnlaget for drift og utvikling av skolene i Nord-Aurdal kommune finner du kommuneplan med hovedplan og handlingsdel på våre nettsider.

Nord-Aurdal kommune er største kommune i Valdres med 6500 innbyggere og 4500 fritidseiendommer. Regionsenteret Fagernes har bystatus og er et moderne handels-, reiselivs- og servicesentrum med variert næringsliv. I bygdene er primærnæringene fremtredende. Som inngangsport til Jotunheimen har Nord-Aurdal flotte muligheter for fjell- og friluftsliv. Et godt oppvekstmiljø, trivelige boområder og et rikt kulturtilbud gjør kommunen til et attraktivt bosted. Valdres vidaregåande skule ligger i kommunen, i tillegg til et fylkeskommunalt karrieresenter med desentraliserte utdanningstilbud, også på høgskolenivå. Det er et godt samarbeid mellom kommunene i regionen, og mellom kommuner og næringsliv. Velkommen til en attraktiv kommune!