Ledig stilling:

Den Norske Skole Gran Canaria har ledige lederstillinger

Søknadsfrist: 11. mars

Ledige lederstillinger ved vår skole fra 1. august 2020

Den Norske Skole Gran Canaria er godkjent ifølge friskoleloven som norsk grunnskole og som norsk videregående skole, studiespesialiserende, med rett til statstilskudd. Skolen, som også går under navnet Colegio Noruego, har et ganske stabilt elevtall på det ca. 200 elever og omtrent 40 ansatte.

Å være en norsk skole i Spania medfører at vi er underlagt både spansk lov og den norske friskoleloven med tilhørende forskrifter. DNSGC er en delvis fådelt skole, og de som jobber hos oss må være forberedt på å undervise på sammenslåtte trinn. Hvilke trinn som blir sammenslått varierer fra år til år, avhengig av elevtall og gruppestørrelser. Vi trenger ansatte med pågangsmot, kompetanse, erfaring og ikke minst fleksibilitet mht. å kunne jobbe svært allsidig i vår organisasjon.

Fra 1. august 2020 har vi følgende ledige lederstillinger ved vår skole:
- Avdelingsleder VGS/rådgiver i 100% stilling
- Avdelingsleder grunnskolen i 50% stilling kombinert med 50% undervisning

Skolen har en liten ledergruppe som arbeider tett sammen. Det er ønskelig at søkere har gjennomført rektorutdanningen og har ledererfaring

Stillingen som avdelingsleder VGS/rådgiver skal til sammen bekle funksjoner som:

 • Personalledelse og delvis økonomiansvar for egen avdeling
 • Legge timeplan for videregående skole og oppdatering av denne
 • Ansvar for gjennomføring av pedagogisk utviklingsarbeid på avdelingen
 • Deltakelse i skolens lederteam og helseteam, samt å koordinere og initiere elevmedvirkning
 • Kvalitetssikringsarbeid i forhold til friskoleloven og tilhørende forskrifter
 • Eksamensansvarlig for videregående skole
 • Inntak av elever, herunder, vurdering av opplæringsrett, fagkontroll, og ajourhold av elevdata.
 • Skrive ut vitnemål/kompetansebevis samt innrapportering av elevdata til norske skolemyndigheter; WIS og NVB
 • Informasjonsarbeid og veiledning av elever, samt skole- hjemsamarbeid

Stillingen som avdelingsleder grunnskole skal bekle funksjoner som:

 • Personalledelse og delvis økonomiansvar for egen avdeling
 • Legge timeplan for grunnskolen og oppdatering av denne
 • Ansvar for gjennomføring av pedagogisk utviklingsarbeid på avdelingen
 • Deltakelse i skolens lederteam og helseteam, samt å koordinere og initiere elevmedvirkning
 • Kvalitetssikringsarbeid i forhold til friskoleloven og tilhørende forskrifter
 • Vitnemålsansvarlig for grunnskolen
 • Ajourhold av elevdata og kvalitetssikring av disse
 • Bidra til et godt skole- hjemsamarbeid

Send søknad med CV til [email protected] innen 11. mars

Aktuelle søkere vil bli kontaktet og invitert til intervju i Oslo i uke 13.

Skolens hjemmeside

Søknadsfrist: 11. mars 2020