Ledig stilling:

Avdelingsleder for lærerutdanning

Søknadsfrist: 01.02.2023

Ønsker du å utvikle lærerutdanningene?

Avdelingsleder for lærerutdanning


Om NLA Høgskolen

NLA Høgskolen er en privat, akkreditert høgskole som arbeider ut fra et kristent verdigrunnlag, og som tilbyr studier i Bergen, Oslo og Kristiansand. Samlet har vi 2700 studenter og 300 ansatte.

NLA Høgskolen har forskning, utviklingsarbeid, undervisning, veiledning og formidling som sine viktigste oppgaver og vil legge til rette for et godt faglig, sosialt og kristent miljø for studenter og ansatte, med respekt for den enkeltes livssyn.

Avdeling for lærerutdanning tilbyr studier innen grunnskolelærer- og barnehagelærerutdanning i Bergen og Oslo. Det er også omfattende aktivitet innenfor etter- og videreutdanning. Vi søker etter en ny leder med erfaring fra komplekse kunnskapsorganisasjoner.

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 01.02.2023

Arbeidsgiver: NLA Høgskolen

Sted: Bergen eller Oslo

Stillingstittel: Avdelingsleder

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Åremål


Om stillingen

Vi har ledig stilling som avdelingsleder ved Avdeling for lærerutdanning. Dette er åremålsstilling i fire år fra 1.8.2023.

Vi søker etter deg som ønsker å være med å utvikle lærerutdanningene sammen med engasjerte kollegaer og studenter. Et slikt utviklingsarbeid skal skje i tråd med gjeldende strategi for NLA Høgskolen, Strategiplan 2021-2025. Vi søker etter en dynamisk leder som evner å være nytenkende og lede endringsprosesser, og som har relevant ledererfaring. Stillingen setter krav til gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å skape tillit og nettverk.


Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Lede avdelingen ut fra de rammer som til enhver tid gjelder slik at høgskolens faglige virksomhet holder høy kvalitet
 • Legge til rette for effektiv og hensiktsmessig intern organisering
 • Bidra til å utvikle kompetansen blant avdelingens ansatte og ledere
 • Bygge og pleie eksterne relasjoner
 • Videreutvikle avdelingen i tråd med NLA Høgskolens profil og strategi


Ønskede kvalifikasjoner

 • Førstekompetanse fortrinnsvis innen et fagområde som er relevant for avdelingens utdanninger
 • Godt kjennskap til høyere utdanning og det norske utdanningssystemet
 • En motiverende, inkluderende og resultatorientert lederstil
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne
 • Gode ferdigheter i engelsk

Personlige egenskaper

 • Evne til å utøve strategisk ledelse
 • Evne til å jobbe selvstendig, systematisk og målrettet
 • Gode samarbeidsegenskaper, personlig fleksibilitet, og interesse og motivasjon for å samarbeide med kolleger i et faglig og flerfaglig studie- og forskningsmiljø

NLA Høgskolen tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gunstige vilkår i Statens pensjonskasse (www.spk.no)
 • Fleksibel arbeidstid
 • Tariffestet lønn
 • Motiverte kolleger som er opptatt av studentenes faglige utvikling og personlige danning

Arbeidssted vil være ved vårt studiested for lærerutdanning i Bergen eller Oslo.


Søknad

Søkere må innen søknadsfristen sende inn følgende dokumenter til www.jobbnorge.no:

 • Søknad
 • CV
 • Kopier av relevante vitnemål og attester knyttet til CV

NLA Høgskolen er en kristen høgskole og søker etter kandidater som vil bidra til at høgskolens formål realiseres ut fra dens verdimessige grunnlag og arbeide i lojalitet mot dette. Vi ber om at dette kommenteres i søknaden.

Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju.

Den samlede vurderingen vil ta utgangspunkt i avdelingens spesifikke behov, søkernes erfaringer og faglige kompetanse, personlige egenskaper, samarbeidsevner og motivasjon til å realisere avdelingens og høgskolens formål innenfor gjeldende retningslinjer.

Spørsmål om stillingen kan rettes til: HR-leder Elin Constanse Gilje, tlf. 905 61 906, e-post: elin.gilje@nla.no eller rektor Sigbjørn Sødal, tlf. 975 27 179, e-post: sigbjorn.sodal@nla.no

NLA Høgskolen hjemmeside

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 1. februar 2023

Powered by Labrador CMS