Ledig stilling:

Ledige barnehagestillinger

Søknadsfrist: 23.05.2021

Ledige stillinger for pedagogiske ledere, barnehagelærere, spesialpedagoger og barne- og ungdomsarbeidere i barnehagene i Sør-Varanger

Barnehagene i Sør-Varanger kommune søker pedagogiske ledere, barnehagelærere, spesialpedagoger og barne- og ungdomsarbeidere. Blir du med på laget?

 • Vi setter fokus på barnet gjennom visjonen «Først i rekka».
 • Vi har behov for deg som er lekende, utforskende og nysgjerrig.
 • Vi er opptatt av å levere et barnehagetilbud av god kvalitet – og tilbyr deg kompetansesatsinger og sterkt faglig fokus.

Velkommen til en grensesprengende kommune!

Følgende barnehager har ledige stillinger:

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 23.05.2021

Arbeidsgiver: Sør-Varanger kommune

Sted: Sør-Varanger

Stillingstittel: pedagogiske ledere, barnehagelærere, spesialpedagoger og barne- og ungdomsarbeidere

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

1. Knausen barnehage

 • 2 x 100 % faste stillinger for barnehagelærer.

  Styrer: Anne-Christine Mikkola, telefon 92605111, e-post: [email protected]

  Knausen barnehage har 3 avdelinger.
  Vårt motto: «Glade voksne, glade barn – sammen for den gode barndom»
  Vårt fokus: Barnets beste.
  Våre hovedmål: Omsorg – Trygghet – Vennskap - Trivsel

Lek for livet, språkarbeid, natur og friluft, samt barnets livsmestring og helse er hovedområder i vårt arbeid. Barndommen kommer ikke i reprise, men er her og nå.

Vi vil at barnehagen skal fungere som et felles hus, og arbeider for å skape et inkluderende oppvekst – og arbeidsmiljø. Foreldrene er barnas viktigste omsorgspersoner. Et nært og godt samarbeid, og medvirkning fra hjemmet er avgjørende.

Dette betyr at relasjonsarbeid blant oss voksne og i barnegruppa står sentralt – hver eneste dag.

2. Hesseng barnehage:

 • 100 % fast stilling for barnehagelærer.
 • 100 % fast stilling som spesialpedagog.

Styrer: Beate Ryeng, telefon 78971970, e-post: [email protected]

Hesseng barnehage – Midt i naturen
Hesseng barnehage ligger midt i naturen med skog og fjell som nærmeste nabo.
Fysisk aktivitet, uteliv og turliv står sentralt hos oss.

Vårt mål er trygge og allsidig aktive barn, som liker å utforske seg selv og omgivelsene gjennom lek, læring og fysisk aktivitet – barn som mestrer samspill med andre, og som har en positiv selvoppfatning og respekt for hverandre.

3. Sandnes barnehage

 • 100 % fast stilling for pedagogisk leder.
 • 100 % fast stilling for barne- og ungdomsarbeider.

Styrer: Silje Magga, telefon 78971976, e- post: [email protected]

Samisktalende ansatte gis ekstra lønnstillegg på kr 25.000,- ved ansettelse i Sandnes barnehage

Sandnes barnehage har 3 avdelinger.

Barnehagen ligger i bygda Sandnes, omringet av hagesenter, bolighus, slalombakke, fotballbane og flotte naturomgivelser. Vi har tre avdelinger, hvorav en avdeling som bygger på samisk språk og kultur. Vi jobber for at hele barnehagen skal få en samisk profil, og alle tre avdelinger har de åtte samiske årstider som utgangspunkt for alle planlagte aktiviteter.

I Sandnes barnehage skal de voksne hjelpe og støtte barna på en slik måte at de lærer å samarbeide, hjelpe, ta hensyn til og vise omsorg for hverandre, gjennom vennskap og lek.

4. Skytterhusfjellet barnehage

 • 3 x 100 % faste stillinger for barnehagelærer.

Styrer: Bodil Labahå, telefon 78971990, e-post: [email protected]

Barnehagen har tre enheter, «Fjellet», «Vidda» og «Fjorden», 19 ansatte og 108 barnehageplasser.

Barn trenger trygge voksne som er tilstede og tilgjengelige. Vårt barnehagemiljø har derfor fokus på å tilby gode felleskapsopplevelser og solide vennskap mellom barn. Barnehagen har en naturtomt, med rikelig tilgang til friluftsområder; og vi har et moderne barnehagebygg som er spesielt utformet for samvær og møteplasser.

5. Kirkenes barnehage

 • 100 % fast stilling for barne- og ungdomsarbeider.

Styrer: Yngvil Seipæjærvi, telefon 92036001, e-post: [email protected]

Barnehagen har foreløpige lokaler på Prestøya i påvente av bygging av ny moderne 6 avdelings barnehage på vår gamle tomt i Kirkenes sentrum. Ny barnehage skal etter planen stå ferdig høsten 2022.

Kirkenes barnehage har for øyeblikket 3 avdelinger med barn fra 1-5 år. Barnehagen ligger flott til på Prestøya med gode muligheter for fine opplevelser for barn og voksne i naturen. Barnehagen har fokus på arbeid med relasjoner og språk. Vennskap, omsorg, lek og læring er andre viktige stikkord for barnehagens pedagogiske arbeid.

6. I tillegg kan det bli flere ledige stillinger før oppstart av nytt barnehageår august 2021/2022.

For mer informasjon om alle barnehagene, se kommunens hjemmeside: http://www.svk.no

https://www.svk.no/barnehagekunstutstilling-2020-starten-paa-noe-nytt.6318535-17830.html

Sør – Varanger kommunes barnehagesatsing:

 • Pedagogiske ledere lønnes kr 32.000,- over minstelønn som barnehagelærer.
 • Sør-Varanger kommune tilbyr kompetanseutvikling for å sikre god implementering av ny rammeplan.
 • Utdanningsdirektoratet valgte ut 27 kommuner som ble språkkommuner i 2016, Sør-Varanger er en av disse: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norges-forste-sprakkommuner-er-klare/id2498312/
 • Sør-Varanger kommunes barnehager har vært med i Utdanningsdirektoratets prosjekt «Inkluderende barnehagemiljø»

Hovedarbeidsoppgaver:
Ansatte skal ha nødvendig kompetanse til å drive barnehagen til beste for barn og foreldre, i tråd med lov og rammeplan.

De skal bidra til at barnehagen møter barna med tillit og respekt, og anerkjenner barndommens egenverdi.

Kvalifikasjoner:
Vi søker deg som er utdannet barnehagelærer, spesialpedagog og barne- og ungdomsarbeider.

Søkere må beherske norsk, både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper:
- god pedagogisk helhetsforståelse.

- evne til nytenkning og samarbeid.

- være med å utvikle barnehagene i Sør-Varanger faglig og kvalitativt.

- ha interesse for ute aktiviteter og friluftsliv.

- samisktalende kvalifiserte søkere prioriteres til Sandnes barnehage.

For alle stillingene gjelder at tilsetting er betinget av at det legges fram gyldig politiattest i tråd med § 30 i lov om barnehager.

Arbeidserfaring:
Erfaring fra barnehage er ønskelig.

Menn oppfordres å søke.

Vi tilbyr:
Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %

Søknad sendes:
Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden.

Sør-Varanger kommune praktiserer meroffentlighet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentlighet.

Det er ikke ønskelig med kontakt fra annonseselgere eller formidlingsbyrå.

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 23.mai 2021

Arbeidsgiver: Sør-Varanger kommune barnehagene

Sør-Varanger kommune ligger i Troms og Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter.
Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere. Kommunen grenser både til Russland og Finland.
Dette gir kommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn. Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensiale for Sør-Varanger kommune og hele regionen.
Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen. Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud. Nord Troms og Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt.