Ledig stilling:

Barnehagelærere og Barne- og ungdomsarbeidere

Søknadsfrist: 29.11.2020

Barnehagelærere og Barne- og ungdomsarbeidere

Barnehagelærere og Barne- og ungdomsarbeidere

LEDIGE STILLINGER I BARNEHAGENE

Barnehagene i Sør-Varanger kommune søker barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere. Blir du med på laget?

  • Vi setter fokus på barnet gjennom visjonen «Først i rekka».
  • Vi har behov for deg som er lekende, utforskende og nysgjerrig.
  • Vi er opptatt av å levere et barnehagetilbud av god kvalitet – og tilbyr deg kompetansesatsinger og sterkt faglig fokus.

Velkommen til en grensesprengende kommune!

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 29.11.2020

Arbeidsgiver: Sør-Varanger kommune

Sted: Sør-Varanger

Stillingstittel: Barnehagelærer / Barne- og ungdomsarbeider

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Følgende barnehager har ledige stillinger:

1. Nyopprettet tilbud – barnehage ved Hesseng flerbrukssenter

For å imøtekomme behovet for barnehageplasser i Sør-Varanger kommune oppretter vi barnehagetilbud i nyrestaurerte lokaler ved Hesseng flerbrukssenter.

Vi søker barnehagelærer og barne- og ungdomsarbeider

Styrer: Yngvil Seipæjærvi

Telefon: 78971960

Epost: [email protected]

2. Sandnes barnehage:

Pedagogisk leder – fast 100 % stilling

Styrer: Silje Magga

Telefon: 78 97 19 76

E- post: [email protected]

Samisktalende ansatte gis ekstra lønnstillegg på kr 25.000,- ved ansettelse i Sandnes barnehage

Barnehagen ligger i bygda Sandnes, omringet av hagesenter, bolighus, slalombakke, fotballbane og flotte naturomgivelser. Vi har tre avdelinger, hvorav en avdeling som bygger på samisk språk og kultur. Vi jobber for at hele barnehagen skal få en samisk profil, og alle tre avdelinger har de åtte samiske årstider som utgangspunkt for alle planlagte aktiviteter.

I Sandnes barnehage skal de voksne hjelpe og støtte barna på en slik måte at de lærer å samarbeide, hjelpe, ta hensyn til og vise omsorg for hverandre, gjennom vennskap og lek.

3. Prestøya barnehage

Barne- og ungdomsarbeider – fast 100 % stilling

Styrer: Cecilie Tønnessen

Telefon: 78971960

Epost: [email protected]

Prestøya Barnehage er en 4-avdelingsbarnehage som ligger sentralt til i et rolig nabolag i utkanten av Kirkenes sentrum. Vi kan tilby et stort og variert uteområde med nærhet til sjø, fjell og skog.

Vårt satsningsområde er lek og relasjoner. Vi ønsker å være en barnehage med engasjerte voksne som gir barna opplevelse av trygghet, omsorg og vennskap som bidrar til trivsel og glede i lek og læring.

4. Skytterhusfjellet barnehage

Barne- og ungdomsarbeider – fast 100 % stilling

Styrer: Bodil Labahå

Telefon: 78 97 19 90

Epost: [email protected]

Barnehagen har tre enheter, «Fjellet», «Vidda» og «Fjorden», 19 ansatte og 108 barnehageplasser

Barn trenger trygge voksne som er tilstede og tilgjengelige. Vårt barnehagemiljø har derfor fokus på å tilby gode felleskapsopplevelser og solide vennskap mellom barn. Barnehagen har en naturtomt, med rikelig tilgang til friluftsområder; og vi har et moderne barnehagebygg som er spesielt utformet for samvær og møteplasser.

For mer informasjon om alle barnehagene, se kommunens hjemmeside: http://www.svk.no

https://www.svk.no/barnehagekunstutstilling-2020-starten-paa-noe-nytt.6318535-17830.html

Sør – Varanger kommunes barnehagesatsing:

  • Pedagogiske ledere lønnes kr 32.000,- over minstelønn som barnehagelærer.
  • Sør-Varanger kommune tilbyr kompetanseutvikling for å sikre god implementering av ny rammeplan.
  • Utdanningsdirektoratet valgte ut 27 kommuner som ble språkkommuner i 2016, Sør-Varanger er en av disse:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norges-forste-sprakkommuner-er-klare/id2498312/

  • Sør-Varanger kommunes barnehager har vært med i Utdanningsdirektoratets prosjekt «Inkluderende barnehagemiljø»

Hovedarbeidsoppgaver:

Ansatte skal ha nødvendig kompetanse til å drive barnehagen til beste for barn og foreldre, i tråd med lov og rammeplan.

De skal bidra til at barnehagen møter barna med tillit og respekt, og anerkjenner barndommens egenverdi.

Kvalifikasjoner:

Vi søker deg som er utdannet barnehagelærer eller barne- og ungdomsarbeider.

Søkere må beherske norsk, både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper:

- god pedagogisk helhetsforståelse.

- evne til nytenkning og samarbeid.

- være med å utvikle barnehagene i Sør-Varanger faglig og kvalitativt.

- ha interesse for ute aktiviteter og friluftsliv.

Tilsetting er betinget av at det legges fram gyldig politiattest i tråd med § 19 i lov om barnehager.

Arbeidserfaring:

Erfaring fra barnehage er ønskelig.

Menn oppfordres å søke.

Vi tilbyr:

Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %

Søknad sendes:

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden.

Sør-Varanger kommune praktiserer meroffentlighet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentlighet.

Det er ikke ønskelig med kontakt fra annonseselgere eller formidlingsbyrå.

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 29. november 2020

Arbeidsgiver: Sør-Varanger kommune

Sør-Varanger kommune ligger i Troms og Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere. Kommunen grenser både til Russland og Finland.

Dette girkommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn. Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensiale for Sør-Varanger kommune og hele regionen.

Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen. Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud. Nord Troms og Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt.