Ledig stilling:

Styrer i Svensrud Natur- og Idrettsbarnehage

Søknadsfrist: 07.10.2020

Styrer i Svensrud Natur-og Idrettsbarnehage

Barnehage, Hole kommuneLedelse er et virkemiddel for å nå mål – ikke et mål i seg selv

Hole kommunes vedtatte verdier og ledersetninger

 • Respekt
 • Åpenhet
 • Lojalitet
 • Fleksibilitet

Som styrer i en Holebarnehage skal du:

 • Bygge intern stolthet og kultur
 • Være en tydelig og tilgjengelig leder
 • Tenke helhetlige løsninger og benytte tverrfaglig kompetanse
 • Fremme arbeidsglede og bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Være serviceinnstilt og bidra til gode løsninger for brukerne

Fakta om stillingen

Søknadsfrist: 07.10.2020

Arbeidsgiver: Hole kommune

Sted: Røyse

Stillingstittel: Styrer

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Hole kommune har 7 kommunale og 2 private barnehager. Det er korte avstander i Hole slik at barnehagene samarbeider på flere områder, som felles arrangementer for barna og kurs og opplæring for medarbeiderne våre.
Viktig for alle Holebarnehagene er å bruke den flotte naturen vi har i Hole i arbeidet med barn. I tillegg er tverrfaglig samarbeid, relasjonsledelse, SNAKKE – (verktøy for å forebygge og avdekke omsorgssvikt, vold og overgrep), språk og språkutvikling, psykologisk førstehjelp og å legge til rette for gode overganger viktige fokusområder for oss.

Svensrud Natur– og Idrettsbarnehage er en velfungerende og unik barnehage, som driver etter Husmannspedagogiske prinsipper. Viktige begreper er: TID, TILSTEDEVÆRELSE OG TILGJENGELIGHET. Barnehagen har 118 plasser fordelt på 5 avdelinger. Det er et sterkt fagmiljø bestående av både kvinner og menn (30 %). Personalet har et stort engasjement for barnehagen, lite fravær, veldig godt arbeidsmiljø -og samarbeid med foreldrene.
Barnehagen har fantastiske uteforhold, gode opparbeidede baser i skogen og egen båt på Tyrifjorden!
Personalet jobber aktivt for å gi barna gode opplevelser som skaper livslange og gode minner. Våre grunnverdier bør samsvare med dine; "Alt vi kan gjøre inne kan vi gjøre ute"!

Hole kommune søker en styrer som vil bidra aktivt til å videreføre og videreutvikle Svensrud Natur –og Idretts barnehage og Holebarnehagene. Som styrer må du evne å tenke helhet, se muligheter på tvers av fag og områder og bidra til faglig utvikling innenfor økonomiske og personalmessige rammer i egen barnehage.
Styrer har ansvar for faglig utvikling, økonomistyring og personaloppfølging i egen barnehage og rapporterer direkte til tjenesteleder barnehage.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet fagansvar
 • Personalansvar
 • Økonomistyring, budsjett og regnskapsrapportering
 • Relevant endring- og utviklingsarbeid for barnehagen

Kvalifikasjoner

 • Godkjent utdannelse som barnehagelærer/førskolelærer eller annen treårig pedagogisk høyskoleutdanning med etterutdanning i barnehagepedagogikk.
 • Relevant ledererfaring/utdanning/praksis vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet er en forutsetning. Du må ha interessefor/være engasjert i friluftsliv og idrett. I tillegg vil disse egenskapene bli tillagt spesiell vekt:

 • Gode samarbeidsevner
 • Praktisk anlagt, kreativ og løsningsorientert
 • Fleksibilitet
 • Evne til å prioritere
 • Gjennomføringsevne/"stå-på-vilje"!
 • God stressmestring

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø og en støttende organisasjonskultur
 • Spennende arbeidsoppgaver
 • Lønn etter avtale
 • Norges beste pensjonsavtale gjennom KLP

Arbeidssted
Trongmoen 45, 3530 Røyse

Kontaktinformasjon
Ingvild Oppenhagen, tjenesteleder barnehage ,
mobil 415 29 337 , e-post: [email protected]

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 07. oktober 2020

Arbeidsgiver:

Hole kommune har ca. 7000 innbyggere og ligger under 30 minutters kjøring fra Sandvika. Om få år er reisetiden til Oslo sentrum halvert gjennom den nye Ringeriksbanen og ny E16.Kommunen rigger seg for vekst og utvikling ved egne investeringer og satsningsområder og i felleskap med kommunene i Ringeriksregionen. Kommunens viktigste oppgave fremover er å både bevare de gode lokale verdiene og samtidig sørge for befolkningsvekst og nye arbeidsplasser.

Hole er kommunens største arbeidsgiver med omlag 700 ansatte. Våre verdier kalt "RÅLF", Respekt- Åpenhet- Lojalitet- Fleksibilitet er godt nedfelt i vår organisasjonskultur, og du som søker må føle eierskap til disse verdibegrepene.
Vår organisasjon kjennetegnes videre av en Vi-kultur, og vi trenger deg som vil spille på lag og bidra til at kommunen yter sitt beste for våre innbyggere.