Ledig stilling:

Barnehagelærere / Styrer / Pedagogiske ledere

Søknadsfrist: 07.03.2021

Barnehagelærere og Barne- og ungdomsarbeidere

Ledige stillinger for barnehagelærere i barnehagene i Sør-Varanger

Barnehagene i Sør-Varanger kommune søker styrer, pedagogiske ledere og barnehagelærere. Blir du med på laget?

  • Vi setter fokus på barnet gjennom visjonen «Først i rekka».
  • Vi har behov for deg som er lekende, utforskende og nysgjerrig.
  • Vi er opptatt av å levere et barnehagetilbud av god kvalitet – og tilbyr deg kompetansesatsinger og sterkt faglig fokus.

Velkommen til en grensesprengende kommune!

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 07.03.2021

Arbeidsgiver: Sør-Varanger kommune

Sted: Sør-Varanger

Stillingstittel: Barnehagelærer/ Styrer/
Pedagogisk leder

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Følgende barnehager har ledige stillinger:

1. Knausen barnehage

100 % fast stilling for styrer fra 01.04.21

100 % fast stilling for barnehagelærer

Kontakt: Enhetsleder for barnehager Eva Johanne Johnsen,
telefon 78977441, e-post: [email protected]

Knausen barnehage har 3 avdelinger.

Vårt motto: «Glade voksne, Glade barn – sammen for den gode barndom»

Vårt fokus: Barnets beste.

Våre hovedmål: Omsorg – Trygghet – Vennskap - Trivsel

Lek for livet, språkarbeid, natur og friluft, samt barnets livsmestring og helse er hovedområder i vårt arbeid. Barndommen kommer ikke i reprise, men er her og nå.

Vi vil at barnehagen skal fungere som et felles hus, og arbeider for å skape et inkluderende oppvekst – og arbeidsmiljø. Foreldrene er barnas viktigste omsorgspersoner. Et nært og godt samarbeid, og medvirkning fra hjemmet er avgjørende.

Dette betyr at relasjonsarbeid blant oss voksne og i barnegruppa står sentralt – hver eneste dag.

2. Hesseng barnehage

100 % fast stilling for barnehagelærer

Kontakt: Styrer Beate Ryeng, telefon 78971970,
e-post: [email protected]

Hesseng barnehage – Midt i naturen

Hesseng barnehage ligger midt i naturen med skog og fjell som nærmeste nabo.

Fysisk aktivitet, uteliv og turliv står sentralt hos oss.

Vårt mål er trygge og allsidig aktive barn, som liker å utforske seg selv og omgivelsene gjennom lek, læring og fysisk aktivitet – barn som mestrer samspill med andre, og som har en positiv selvoppfatning og respekt for hverandre.

3. Sandnes barnehage:

100 % fast stilling for pedagogisk leder

100 % fast stilling for barnehagelærer

Kontakt: Styrer Silje Magga, telefon 78 97 19 76,
e-post: [email protected]

Samisktalende ansatte gis ekstra lønnstillegg på kr 25.000,- ved ansettelse i Sandnes barnehage.

Sandnes barnehage har 3 avdelinger.

Barnehagen ligger i bygda Sandnes, omringet av hagesenter, bolighus, slalombakke, fotballbane og flotte naturomgivelser. Vi har tre avdelinger, hvorav en avdeling som bygger på samisk språk og kultur. Vi jobber for at hele barnehagen skal få en samisk profil, og alle tre avdelinger har de åtte samiske årstider som utgangspunkt for alle planlagte aktiviteter.

I Sandnes barnehage skal de voksne hjelpe og støtte barna på en slik måte at de lærer å samarbeide, hjelpe, ta hensyn til og vise omsorg for hverandre, gjennom vennskap og lek.

4. Skytterhusfjellet barnehage

· 1 100 % fast stilling for pedagogisk leder

· 2 x 100 % faste stillinger for barnehagelærer

Kontakt: Styrer Bodil Labahå, telefon 78 97 19 90.
e-post: [email protected]

Barnehagen har tre enheter, «Fjellet», «Vidda» og «Fjorden», 19 ansatte og 108 barnehageplasser

Barn trenger trygge voksne som er tilstede og tilgjengelige. Vårt barnehagemiljø har derfor fokus på å tilby gode felleskapsopplevelser og solide vennskap mellom barn. Barnehagen har en naturtomt, med rikelig tilgang til friluftsområder; og vi har et moderne barnehagebygg som er spesielt utformet for samvær og møteplasser.

I tillegg kan det bli flere ledige stillinger før oppstart av nytt barnehageår august 2021/ 2022

For mer informasjon om alle barnehagene, se kommunens hjemmeside: http://www.svk.no

https://www.svk.no/barnehagekunstutstilling-2020-starten-paa-noe-nytt.6318535-17830.html

Sør – Varanger kommunes barnehagesatsing:

  • Pedagogiske ledere lønnes kr 32.000,- over minstelønn som barnehagelærer.
  • Sør-Varanger kommune tilbyr kompetanseutvikling for å sikre god implementering av ny rammeplan.
  • Sør-Varanger kommunes barnehager har vært med i Utdanningsdirektoratets prosjekt «Inkluderende barnehagemiljø»

Hovedarbeidsoppgaver:

Ansatte skal ha nødvendig kompetanse til å drive barnehagen til beste for barn og foreldre, i tråd med lov og rammeplan.

De skal bidra til at barnehagen møter barna med tillit og respekt, og anerkjenner barndommens egenverdi.

Styreren er gitt det daglige ansvaret i barnehagen; pedagogisk, personalmessig og administrativt. Styreren skal sørge for at det pedagogiske arbeidet er i tråd med barnehageloven og rammeplanen, og at personalet utvikler en felles forståelse for oppdraget som er gitt i disse. Styreren skal sørge for at personalet får ta i bruk sin kompetanse. En forutsetning for en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse er et godt samarbeid med barnehageeieren, barnehagens pedagogiske ledere og barnehagens øvrige personale. Styreren leder og følger opp arbeidet med planlegging, dokumentasjon, vurdering og utvikling av barnehagens innhold og arbeidsmåter og sørger for at hele personalgruppen involveres.

Styreren skal sikre at barnehagen har innarbeidet rutiner for samarbeid med relevante institusjoner, slik som skolen, helsestasjonen, den pedagogisk-psykologiske tjenesten og barnevernet.

Kvalifikasjoner:

Vi søker deg som er utdannet barnehagelærer.

Søkere må beherske norsk, både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper:

- God pedagogisk helhetsforståelse.

- Evne til nytenkning og samarbeid.

- Være med å utvikle barnehagene i Sør-Varanger faglig og kvalitativt.

- Ha interesse for ute aktiviteter og friluftsliv.

Tilsetting er betinget av at det legges fram gyldig politiattest i tråd med § 30 i lov om barnehager.

Arbeidserfaring:

Styrer må ha ledererfaring.

Erfaring fra barnehage er ønskelig.

Menn oppfordres å søke.

Vi tilbyr:

Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %

Søknad sendes:

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden.

Sør-Varanger kommune praktiserer meroffentlighet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentlighet.

Det er ikke ønskelig med kontakt fra annonseselgere eller formidlingsbyrå.

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 07.mars 2021

Arbeidsgiver: Sør-Varanger kommune

Sør-Varanger kommune ligger i Troms og Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere. Kommunen grenser både til Russland og Finland. Dette girkommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn. Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensiale for Sør-Varanger kommune og hele regionen.Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen. Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud. Nord Troms og Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt.