Ledig stilling:

Narvik kommune søker rådgiver barnehagemyndighet

Søknadsfrist: 21. februar

Rådgiver barnehagemyndighet

Narvik kommune

I stilling som rådgiver skal du, som lokal barnehagemyndighet, gi veiledning og påse at alle barnehagene, både kommunale og private, drives i samsvar med gjeldende regelverk. Stillingen er forankret i barnehageloven. Per tiden er det 27 godkjente barnehager i Narvik kommune.

Barnehagemyndigheten har tre virkemidler til disposisjon; veiledning, tilsyn og godkjenning.

Barnehagemyndigheten har som oppgave å fatte vedtak om godkjenning av barnehager, behandle søknader om dispensasjoner og andre myndighetsoppgaver som følger av barnehageloven med forskrifter.


Arbeidsoppgaver

Fakta om stillingen

Søknadsfrist: 21.02.2020

Arbeidsgiver: Narvik kommune

Sted: Narvik

Stillingstittel: Rådgiver barnehagemyndighet

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

 • Føre tilsyn med private og kommunale barnehager, herunder saksbehandling og veiledning.
 • Utarbeidelse og presentasjon av faglig informasjon og rapporter som grunnlag for politiske ogadministrative beslutninger, herunder skrive saker til kommunestyret.
 • Koordinere samordnet opptak mellom kommunale og private barnehager.
 • Saksbehandling etter barnehageloven med forskrifter, herunder behandling av søknader om godkjenning og dispensasjoner.
 • Rådgivning og veiledning knyttet til barnehageloven overfor private og kommunale barnehager, barnehageeiere og foresatte.
 • Rapportering til overordnede myndigheter, eksempelvis fylkesmannen og utdanningsdirektoratet.
 • Samarbeide med interne og eksterne samarbeidspartnere, eksempelvis barnehagestyrere, miljørettet helsevern og kommuneoverlege, fylkesmann, med flere.

Rådgiveren en en del av rådgiverteamet til kommunalsjef oppvekst, og skal bidra tverrfaglig til måloppnåelser i Narvik kommune. Det betyr at endringer i arbeidsoppgaver må påregnes.

Kvalifikasjoner

Må ha:

 • Barnehagefaglig utdannelse på universitet/høyskolenivå.
 • Relevant utdanning på masternivå. Dokumentert lang arbeidserfaring fra det barnehagefaglige området kan kompensere for utdanning på masternivå.
 • Arbeidserfaring fra det barnehagefaglige området.
 • Kunnskap om lover og regler som regulerer sektoren, herunder barnehagelov, forvaltningslov og offentleglova.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Gode ferdigheter i å bruke IKT som arbeidsverktøy.

Ønskelig:

 • Relevant etter- og videreutdanning.
 • Administrativ erfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet.

Personlige egenskaper

Vi søker en rådgiver som er resultat- og løsningsorientert, og har

 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • gode evner til å arbeide selvstendig og strukturert.
 • mot til å ta ansvar.
 • evne til lojalt å følge opp og iverksette vedtak.
 • engasjement og initiativ.

Det legges vekt på søkers personlige egenskaper og at den som ansettes kan gjenspeile Narvik kommunes verdigrunnlag ved å være nytenkende, raus og bidra til vi-tenkning i organisasjonen.

Vi tilbyr

Narvik kommune kan tilby variert arbeid i et positivt, hyggelig og hektisk miljø. Tilsettingen skjer i henhold til lover, forskrifter og avtaleverk.

Arbeidssted Kongens gate 45, 8514 Narvik

Kontaktinformasjon
Randi Randal, kommunalsjef , mobil 977 82 523

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her

Søknadsfrist: 21. februar 2020