Ledig stilling:

Undervisnings- og forskerstilling Barnevernspedagog

Søknadsfrist: 30.oktober

Høgskolen i Østfold

Undervisnings- og forskerstilling Barnevernspedagog

Om stillingen

Ved Avdeling for helse og velferd er det ledig fast 100% stilling som førsteamanuensis eller førstelektor. Stillingen er knyttet til bachelor- og mastergradsutdanningene med hovedvekt på oppgaver knyttet til bachelor i barnevern.

Arbeidsoppgaver

Stillingens hovedarbeidsområde er undervisning, forskning, oppfølging av studenter i praksis, fagutvikling og formidling, samt å utvikle god undervisning og veiledning for studenter på våre bachelor- og masterutdanninger.

Kvalifikasjonskrav

Fakta om stillingen

Søknadsfrist: 30.10.2019

Arbeidsgiver: Høgskolen i Østfold

Sted: Fredrikstad

Stillingstittel: Undervisnings- og forskerstilling Barnevernspedagog

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

 • relevant utdanning på førstekompetansenivå og primært med grunnutdanning som barnevernspedagog
 • kompetanse innen barnevernsfaglige temaer
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk

I tillegg vektlegger vi

 • erfaring med tverrfaglig samarbeid med kolleger og andre aktører og institusjoner
 • forskning/erfaring fra barnevernsfaglig arbeid for søkere med annen utdanningsbakgrunn
 • evne til å bidra i utviklingen av fagområdet
 • gode IKT-kunnskaper
 • erfaring med bruk av digitale verktøy i undervisning
 • gode engelskkunnskaper

Personlige egenskaper

 • gode formidlingsevner
 • studentengasjement
 • gode samarbeidsevner, selvstendighet, evne til å ta ansvar og inititativ og være motivert for å dele kunnskap

Generelle kvalifikasjonskrav

Det stilles generelle krav om høyere utdanning, forskningskvalifikasjoner/relevant praksis og praktisk-pedagogisk kompetanse. Les mer om kravene i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskningsstillinger.

Fast ansettelse i stillingen forutsetter dokumentert praktisk-pedagogisk kompetanse. Dersom du mangler dette, kan ansettelsen gjøres betinget i inntil to år. Høgskolen tilbyr eget studium i praktisk høgskolepedagogikk og digitale undervisningsformer

Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes som 1011 førsteamanuensis/1198 førstelektor mellom kr 490 900 - 670 000. Lønnsinnplassering avhenger av kompetanse, erfaring og en markedsmessig vurdering.
 • gode forsikringsordninger, pensjons- og lånemuligheter i Statens Pensjonskasse
 • positivt og utviklende arbeidsmiljø

Innsending av søknad

Du sender inn søknaden din via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge. All vedlagt dokumentasjon skal være på norsk, et annet skandinavisk språk eller engelsk.

Beskriv dine kjerneområder innen undervisning og FoU som er relevant for stillingen. I tillegg må du legge ved

 • CV
 • fullstendig publikasjonsliste der de mest sentrale/relevante arbeidene er omtalt
 • dokumentasjon på pedagogisk og digital kompetanse
 • relevante attester og vitnemål

Spørsmål om stillingen

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål om stillingen:

Andre opplysninger

Høgskolen i Østfold praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Vi praktiserer meroffentlighet i staten. Dersom du ønsker konfidensiell behandling av søknaden, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg likevel kan gjøres kjent. Du vil da få informasjon om dette, jf. Offentleglova § 25

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her

Søknadsfrist: 30.oktober 2019