Ledig stilling:

Beregningssjef

Søknadsfrist: 23.08.2021

Beregningssjef

Utdanningsforbundet

Utdanningsforbundet sin trofaste beregningssjef har gått av med pensjon. Vi søker en erfaren beregner som skal bistå politisk ledelse og medarbeidere i forhandlingsseksjonen. Den vi søker vil arbeide med forhandlinger, utvikling av lønnsdata og beregninger i forbindelse med forhandlinger.

Beregningssjef skal sørge for beregninger, statistikk og analyser som styrker Utdanningsforbudets strategiske, politiske og faglige arbeid med å ivareta medlemmenes interesser når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår og profesjonsfaglige og utdanningspolitiske spørsmål.

Tilrettelegging og utvikling av grunnlagsmateriale for medlemmer og tillitsvalgte er en sentral del av stillingen, i tillegg til opplæringsvirksomhet.

Fakta om stillingen:

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 23.08.2021

Arbeidsgiver: Utdanningsforbundet

Sted: Oslo

Stillingstittel: Beregningssjef

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform Fast

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til at organisasjonen samlet når sine mål
 • Sørge for beregninger og analyser som grunnlag for de taktiske og strategiske veivalg Utdanningsforbundet skal ta i ulike tariffområder
 • Legge til rette for og bidra til beregninger og analyser som grunnlag for veivalg Unio skal ta i tariffområdet KS
 • Legge til rette for at politisk ledelse får god faglig støtte i spørsmål knyttet til lønnsberegninger og ressurser
 • Lede, koordinere og delta i den interne beregningsgruppas arbeids- og ansvarsområder

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning
 • Erfaring fra forhandlingsarbeid i ulike tariffområder og/eller fra utdanningssektoren som barnehagelærer, lærer, leder og/eller tillitsvalgt
 • God innsikt i og forståelse av fagforeningers rolle i samfunnet
 • Kunnskap om lønnsdannelse og tariffpolitiske prosesser
 • Innsikt i lov- og forskrifter som regulerer utdanningssektoren
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Analytiske og strategiske evner
 • God tallforståelse
 • Gode samarbeidsevner
 • Løsningsorientert
 • Stor arbeidskapasitet
 • Selvstendig

Vi tilbyr

 • Faglig sterkt arbeidsmiljø: Du får delta på mange faglige samarbeidsarenaer og det er rom for selvstendighet i arbeidsoppgavene.
 • Uformelt og hyggelig arbeidsmiljø: Du får et godt arbeidsmiljø med sosiale aktiviteter, inkludert bedriftsidrettslag, trimrom, og mer.
 • Fokus på læring: Som del av en lærende organisasjon får du tilbud om videreutvikling, kurs og seminarer slik at du kan utvikle deg innenfor dine arbeidsområder
 • Egen tariffavtale og goder: Som medarbeider får du i tillegg til ordnede lønns- og arbeidsvilkår, gode pensjons og forsikringsordninger, en sunn og god kantineordning, tid til trening i arbeidstiden og ekstra fri i jul og påske.
 • Fleksibilitet og tillit: Vi er en organisasjon som forstår viktigheten av tillit og fleksibilitet.

Arbeidssted
Hausmanns gate 17, 0182 Oslo,

Kontaktinformasjon
Tone Rosvoll, seksjonsleder, mobil 41420504

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her

Søknadsfrist: 23. august 2021

Arbeidsgiver: Utdanningsforbundet

Utdanningsforbundet er Norges nest største fagforbund med over 180 000 medlemmer fra alle deler av utdanningsfeltet – fra barnehage til universitet og høgskole. Vi skal ivareta medlemmenes interesser når det gjelder lønns og arbeidsvilkår, og i profesjonsfaglige og utdanningspolitiske spørsmål. Utdanningsforbundet arbeider for at barn, unge og voksne får et godt og etisk forsvarlig utdanningstilbud. Utdanningsforbundet er tilsluttet hovedorganisasjonen Unio.

Utdanningsforbundet er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillinger uavhengig av alder, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

Les mer om ledige stillinger og hvordan det er å jobbe i Utdanningsforbundet.

Powered by Labrador CMS