Ledig stilling:

Direktør for oppvekst og utdanning

Søknadsfrist: 13.12.2020

Direktør for oppvekst og utdanning

Kommunedirektøren i Trondheim kommune søker ny direktør for oppvekst og utdanning.

Direktøren inngår i kommunedirektørens ledergruppe og har overordnet ansvar for oppvekst og utdanning i kommunen. Ledergruppen består av sju områdedirektører i tillegg til kommunedirektøren.

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 13.12.2020

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Sted: Trondheim

Stillingstittel: Direktør for oppvekst og utdanning

Heltid / Deltid: Deltid

Ansettelseform: Fast

Direktøren utøver den strategiske ledelse innen sitt område på vegne av kommunedirektøren.

Dette er en meget krevende lederstilling med stor innflytelse som gir rike muligheter til å påvirke tjenesteutviklingen i kommunen.

Direktøren for oppvekst og utdanning har egen ledergruppe bestående av leder for fagenhet for oppvekst og utdanning, og tre kommunalsjefer som har fordelt ansvar for følgende områder:

 • Barnehager
 • Grunnskoler og kulturskolen
 • Barne- og familietjenesten

Oppvekst og utdanning består av 6400 ansatte fordelt på 63 skoler, 60 barnehager, fire bydelsenheter for barne- og familietjeneste og to byomfattende enheter. Kommunedirektørens fagstab, faggruppe oppvekst og utdanning er direkte underlagt direktør oppvekst og utdanning. Direktøren har direkte personalansvar for totalt 25 ansatte.

Strategi for sterke barnefellesskap, SteinSaksPapir, er overordnet strategi for hele oppvekstfeltet i Trondheim kommune. Alle ansatte og ledere skal arbeide i tråd med strategiens kunnskapsgrunnlag.

Det pågår kontinuerlig organisasjonsendringer, og det må påregnes endringer i ansvarsområdene.

Arbeidsoppgaver

 • Dialog med politisk ledelse rundt utførelse og oppfølging av mål og strategier for det samlede oppvekst og utdanningsområdet.
 • Ha overordnet lederansvar for fag, personal og økonomi i samspill med kommunalsjefene.
 • Sikre godt samspill med ansatte og organisasjonene.
 • Ivareta kommunens samfunnsrolle i samspill med andre sentrale aktører på oppvekst og utdanningsområdet, herunder nasjonale myndigheter, kommunenettverk, forsknings- og utdanningsmiljøer.

Kvalifikasjoner

Vi trenger en leder med god kjennskap til oppvekst og utdanningsområdet i kommunal sektor, i hele dets bredde og mangfold.

Aktuelle kandidater må ha:

 • Høyere utdanning.
 • Ledererfaring fra større organisasjoner med dokumenterte resultater.
 • Kunnskap og erfaring med om hvordan politisk styrte organisasjoner fungerer.
 • Forståelse og god erfaring fra mediehåndtering.

Personlige egenskaper

Trondheim kommune trenger en direktør for oppvekst og utdanning som:

 • Er kommuniserende og positiv med en trygg og tillitsskapende lederstil.
 • Kjenner betydningen av medvirkning og samskaping med ansatte og tjenestemottakere.
 • Har evne til å lede gjennom egen ledergruppe og stab, mot til å delegere og evne til å gi medarbeiderne handlingsrom.
 • Fremstår med trygghet, tydelighet og entusiasme og har evne til å iverksette politiske beslutninger.
 • Legger aktivt til rette for delaktighet og faglig fokus også utover eget direktørområde.
 • Viser høy grad av faglig skjønn, dømmekraft og gjennomføringskraft.
 • Har robusthet og evne til å stå i krevende situasjoner over tid.

Personlig egnethet vil tilllegges avgjørende betydning.

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende lederstilling på strategisk nivå i en av landets største organisasjoner.
 • Mulighet til å påvirke samfunnsutviklingen på et viktig område for innbyggerne.
 • Tilgang på omfattende støtteressurser og tjenester.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.
 • Åremålsavtale på seks år (med mulighet til forlengelse på ytterligere seks år).

Arbeidssted: Munkegata 1, 7013 TrondheimNorge

Kontaktinformasjon
AVANTAS, Hanne Haug Fremo, seniorrådgiver , mobil 982 12 455,
e-post: [email protected]
Kommunedirektør Morten Wolden, mobil 952 52 250
Rådgiver, Paal Terje Wiig, mobil 958 28 731
Rådgiver, Laila Singstad, mobil 481 13 201

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 13. desember 2020