Ledig stilling:

Enhetsleder / Rektor ved Sør-Varanger kulturskole

Søknadsfrist: 05.04.2020

Vi har ledig 1/1 fast stilling som Enhetsleder/Rektor ved Sør-Varanger kulturskole

Sør-Varanger kulturskole har tilbud innen musikk, dans, teater og visuelle kunstfag. Kulturskolen har fokus på samisk og har en stilling innen samisk kulturfag. Enheten har 8,2 årsverk fordelt på 11 ansatte, og rundt 360 elevplasser.I tillegg kjøpes pr. i dag tjenester av privat selskap tilsvarende 2 årsverk.Kulturskolen har gode tidsriktige lokaler sammen med to av grunnskolene, men undervisning foregår i tillegg på flere andre grunnskoler i kommunen. Det selges dirigenttjenester til kommunens skolekorps.

Stillingsbeskrivelse

Fakta om stillingen

Søknadsfrist: 05.04.2020

Arbeidsgiver: Sør-Varanger kommune

Stillingstittel: Enhetsleder/Rektor

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Enhetsleder har det pedagogiske og administrative ansvaret for kulturskolen, med personal- og økonomiansvar.Sør-Varanger kommune har for 2 år siden utviklet en ny rammeplan for kulturskolen, "Mangfold og fordypning", og kulturskolen har også en helt ny læreplan.Kulturskolen er organisert under oppvekst, og enhetsleder rapporterer til kommunalsjef for oppvekst og kultur.

Hovedarbeidsoppgaver

• Ledelse
• Pedagogisk utviklingsarbeid.
• Administrasjon og undervisning.

Pr. i dag innebærer stillingen ca. 20% undervisning.
Enhetsleder har også lokal DKS-koordinator i 10% av stillingen.

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper

Den som tilsettes må fylle kravene til utdanning for kulturskolen.- Høyere kunstfaglig utdanning (minimum 3 år) i utøvende og/eller skapende kunstfag, samt praktisk pedagogiskutdanning. Eller faglærer utdanning med minimum 120 studiepoeng kunstfag.- Det er ønskelig at søker behersker kan være med på å utvikle strykemiljøet ved kulturskolen.- Relevant ledererfaring og lederutdanning.- Kompetanse og erfaring i ledelse av lærings- og utviklingsarbeid.- Erfaring fra økonomistyring og resultatoppfølging.- Inspirere og engasjere elever og ansatte.- Visjonær og skapende.

Vi tilbyr

Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter avtale. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning. Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Søknad sendes

Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden.

For spørsmål om stillingen kontakt Arnulf Ingerøyen, kommunalsjef
E-post [email protected]
Mobil 91697632
Arbeid 78977414

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her

Søknadsfrist: 05.04.2020

Sør-Varanger kommune

Sør-Varanger kommune ligger i Troms og Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere. Kommunen grenser både til Russland og Finland. Dette gir kommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn. Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensiale for Sør-Varanger kommune og hele regionen. Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen. Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud. Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt.