Ledig stilling:

Harstad kommune har ledig stilling som enhetsleder/rektor på Harstad skole

Søknadsfrist: 24.01.2021

Er du en tydelig leder med stort engasjement for skole og utdanning?

Velkommen som søker på stillingen som rektor på Harstad skole. Tiltredelse i stillingen er 01.08.2021.

Harstad – attraktiv hele livet

Hos oss i Harstad kommune får du en spennende jobb der du kan utvikle deg både faglig og personlig i et godt og sosialt arbeidsmiljø. Du får stor selvstendighet og innflytelse i drøftinger og utviklingsarbeid, men også utfordringersammen med dyktige kollegaer.

Harstad kommune har lederutviklingsprogram, mentorordning for ledere, nettverksgrupper for ledere og lederstøtte fra interne tjenester, Et eksempel på dette er kommunens skolefaglige team som består av skolesjef, rådgivere og veiledere som bistår rektorene i sitt arbeid.

Harstad kommune har til sammen tolv skoler som dekker opplæringsbehovet fra grunnskolen til voksenopplæringen. Alle barnetrinn jobber aktivt med PALS. Harstad kommune har også lærerspesialister ved de fleste skolene. Alleskolene arbeider for tiden med Fagfornyelsen.

Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper:

Pedagogisk utdanning og minimum 3 års erfaring som lærer. Godkjent utdanning for ledere i grunnskolen. Relevant ledererfaring. Kan vise til god gjennomføringsevne. For tilsetting i skoleverket må du forevise godkjent politiattest før tiltredelse. Denne må ikke være eldre enn 3 måneder.

Som leder hos oss må du:

Evne å skape tillitsfulle relasjoner.
Kommunisere tydelig med elever, foresatte og ansatte.
Være analytisk med evne til å løse komplekse oppgaver på en målrettet måte.

Personlig egnethet blir vektlagt

Dine viktigste arbeidsoppgaver:

Utøve mestringsorientert ledelse.
Lede og videreutvikle skolens strategi for læring og utvikling.
Forvalte skolens samlede ressurser på en måte som sikrer god undervisning og læring.
Lede og motivere medarbeidere til felles innsats slik at det bidrar til å øke læringsutbyttet til hver enkelt elev.
Lede og utvikle et lederteam som jobber systematisk med oppfølging av elevenes læring og utvikling.
Bidra til kvalitetsutvikling i oppvekstsektoren i vår kommune.
Bidra til et godt arbeidsmiljø, blant annet gjennom arbeidet i HMS-gruppa.

Harstad skole

Harstad skole er et flott og moderne skolebygg, som ligger synlig i sentrum av Harstad. Harstad skole er en barneskole med omtrent 400 elever. Skolen er også mottaksskole for flerspråklige elever, og omtrent 25 % av skolens elever er flerspråklige. Skolen bruker It’s learning som læringsplattform.

Skolens visjon er: “JEG KAN – JEG VIL – VI SKAL”

Skolens pedagogiske plattform og læringssyn bygger på denne visjonen. Skolens mål er å skape undervisning som er relevant, praktisk og tydelig. Elevene skal oppleve et trygt og godt læringsmiljø der de mestrer og utvikler seg faglig og sosialt. Det legges vekt på tilpasset undervisning og spesiell tilrettelegging for læring og trivsel for elevene.

Fakta om stillingen

Søknadsfrist: 21.012021

Arbeidsgiver: Harstad kommune

Sted: Harstad

Stillingstittel: Rektor

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Skolen har ansatte fra ulike deler av verden. Personalet er engasjert og godt kvalifisert med blikk for den enkelte elev.

Mer informasjon om skolene i Harstad finner du på hjemmesiden: http://www.harstad.kommune.no/skolene.

I Harstad kommune får du:

Faglig oppdatering gjennom blant annet e-læringskurs i KS Læring.Gode avtaler med treningssentre i byen og eget bedriftsidrettslag.Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger, samt flyttegodtgjørelse i henhold til kommunens arbeidsreglement.

Annen informasjon:

Søknaden sender du elektronisk på denne siden (Søk på stilling).Det er dessverre ikke mulig å sende med vedlegg til søknaden. Du må derfor ta dette med dersom du kommer til intervju.

Trenger du hjelp til innlogging eller å opprette bruker, kontakt regnskapsenheten@harstad.kommune.no
I henhold til offentlighetsloven kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentligsøkerliste. Vi gir deg beskjed hvis dette skulle være tilfelle.

Kontakt:

Vidar Larsen, skolesjef, e-post: Vidar.Larsen@oppvekst.harstad.kommune.no
mobil 970 82 338
Henry Andersen, kommunalsjef oppvekst,
e-post: henry.andersen@harstad.kommune.no
mobil 907 72 499

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 24.01.2020