Ledig stilling:

Ledig stilling som enhetsleder/rektor for Øyriket oppvekstsenter

Søknadsfrist: 24.01.2021

Er du en tydelig leder med stort engasjement for barnehage og skole?

Velkommen som søker på stillingen som enhetsleder for Øyriket oppvekstsenter. Tiltredelse i stillingen er 01.08.2021.

Harstad – attraktiv hele livet

Hos oss i Harstad kommune får du en spennende jobb der du kan utvikle deg både faglig og personlig i et godt og sosialt arbeidsmiljø. Du får stor selvstendighet og innflytelse i drøftinger og utviklingsarbeid, men også utfordringersammen med dyktige kollegaer.

Harstad kommune har lederutviklingsprogram, mentorordning for ledere, nettverksgrupper for ledere og lederstøtte fra interne tjenester, Et eksempel på dette er kommunens skolefaglige team som består av skolesjef, rådgivere og veiledere som bistår rektorene i sitt arbeid.

Harstad kommune har til sammen tolv skoler som dekker opplæringsbehovet fra grunnskolen til voksenopplæringen. Alle barnetrinn jobber aktivt med PALS. Harstad kommune har også lærerspesialister ved de fleste skolene. Alleskolene arbeider for tiden med Fagfornyelsen.

Fakta om stillingen

Søknadsfrist: 24.01.2021

Arbeidsgiver: Harstad kommune

Sted: Lundenes

Stillingstittel: Enhetsleder/ Rektor

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper:

Pedagogisk utdanning og minimum 3 års erfaring som lærer.
Godkjent utdanning for ledere i grunnskolen.
Relevant ledererfaring. Kan vise til god gjennomføringsevne.
For tilsetting i oppvekstsektoren må du forevise godkjent politiattest før tiltredelse. Denne må ikke være eldre enn 3måneder.

Som leder hos oss må du:
Evne å skape tillitsfulle relasjoner.
Kommunisere tydelig med elever, foresatte og ansatte.
Være analytisk med evne til å løse komplekse oppgaver på en målrettet måte.

Personlig egnethet blir vektlagt.

Dine viktigste arbeidsoppgaver:

Utøve mestringsorientert ledelse. Lede og videreutvikle oppvekstsenterets strategi for lek, læring og utvikling. Forvalte oppvekstsenterets samlede ressurser på en måte som sikrer gode vilkår for lek, læring og undervisning. Lede og motivere medarbeidere til felles innsats slik at det bidrar til å øke læringsutbyttet til hvert enkelt barn og elev. Lede og utvikle et lederteam som jobber systematisk med oppfølging av barn og elevenes læring og utvikling. Bidra til kvalitetsutvikling i oppvekstsektoren i vår kommune. Bidra til et godt arbeidsmiljø, blant annet gjennom arbeidet i HMS-gruppa.

Øyriket oppvekstsenter

Øyriket Oppvekstsenter ligger i sentrum på Lundenes på Grytøya. Oppvekstsenteret består av Lundenes skole og Finnvika barnehage. Oppvekstsenteret tar imot barn og unge fra Grytøy, Bjarkøy og Sandsøy. Grytøya er knyttet sammen med Bjarkøya med undersjøisk tunnel og med Sandsøya med bru. Grytøya ligger vakkert til i skjæringspunktet mellom Toppsundet og Vågsfjorden, en liten halvtimes reise med bil og ferge fra Harstad sentrum. Lundenes skole er en 1 -10 skole med ca. 55 elever. Skolen er godt utstyrt med klasserom, grupperom, gymsal og svømmebasseng. Barnetrinnet har faste uteskoledager hver uke hvor vi bruker naturen som læringsarena.

Finnvika barnehage er en nybygd barnehage som ligger nærmest vegg i vegg med Lundenes skole med flott tilrettelagt uteområde med direkte utsikt over Vågsfjorden. Barnehagen er godkjent med 36 korrigerte plasser for barn i alderen 1-5 år. Førskolegruppa har felles uteskoledag hele året med 1.og 2. årstrinn på skolen. Da utforsker de i fellesskap fjæra, skogen og fjellet. Barnehagen disponerer også skolens gymsal og svømmebasseng.

Mer informasjon om oppvekstsentret og skolene i Harstad finner du på hjemmesiden: http://www.harstad.kommune.no/skolene.

I Harstad kommune får du:

Faglig oppdatering gjennom blant annet e-læringskurs i KS Læring.
Gode avtaler med treningssentre i byen og eget bedriftsidrettslag.
Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger, samt flyttegodtgjørelse i henhold til kommunens arbeidsreglement.

Annen informasjon:

Søknaden sender du elektronisk på denne siden (Søk på stilling).Det er dessverre ikke mulig å sende med vedlegg til søknaden. Du må derfor ta dette med dersom du kommer til intervju.

Trenger du hjelp til innlogging eller å opprette bruker, kontakt regnskapsenheten@harstad.kommune.no
I henhold til offentlighetsloven kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentligsøkerliste. Vi gir deg beskjed hvis dette skulle være tilfelle.

Kontakt:

Vidar Larsen, skolesjef, e-post: Vidar.Larsen@oppvekst.harstad.kommune.no
mobil 970 82 338
Henry Andersen, kommunalsjef oppvekst,
e-post: thenry.andersen@harstad.kommune.no
mobil 907 72 499

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her

Søknadsfrist: 24.01.2020