Ledig stilling:

Enhetsleder Nes Oppvekstområde Skole

Søknadsfrist: 14.04.2020


Enhetsleder Nes Oppvekstområde

Skole, Ringerike kommune

Har du visjoner for morgendagens skole?
Vil du være med å forme fremtiden til elevene?

Nes oppvekstområde består av en liten 1-10 skole, SFO og barnehage. På skolen er det rundt 20 elever på de ulike trinnene. I barnehagen er det i overkant av 20 plasser. Oppvekstsentret skal rehabiliteres byggmessig, og vil fremstå som nytt og tidsriktig. Barnehagen og skolen vil bli samlokalisert i sammenhengende bygg. Bygge-/restaureringsperioden er stipulert til å starte sommeren 2020, og være ferdig sommeren 2021. Årets fokusområde for skoleutvikling er innføring av Fagfornyelsen, overordnet del og fagplaner. I tillegg er det oppfølging og gjennomføring av Rammeplanen i tillegg til å følge opp kompetanseutvikling i barnehagen.

Fakta om stillingen

Søknadsfrist: 14.04.2020

Arbeidsgiver: Ringerike kommune

Sted: Nes i Årdal
Stillingstittel: Enhetsleder
Nes Oppvekstområde

Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast

Arbeidsoppgaver

 • Du har overordnet ansvar for daglig drift og kontinuerlig utvikling av tjenestene.
 • Du har ansvar for fag, økonomi og personal, samt administrative oppgaver.
 • Du tar ansvar for skolens og barnehagens drift og pedagogiske utvikling.
 • Du sørger for HMS gjennom systematisering, dokumentasjon og forsvarlig orden.
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø, god samhandling og ressursutnyttelse i enhetene.
 • Du legger til rette for kompetanseheving og personlig utvikling for den enkelte.
 • Du arbeider i tråd med kommunens verdier: Nyskapende, ærlig, respektfull – NÆR.

Kvalifikasjoner

 • Du har undervisningskompetanse for skoleslaget samt kunnskap om Barnehageloven.
 • Det er ønskelig med utdanning i eller erfaring med ledelse.
 • Det er ønskelig med erfaring fra personalledelse.
 • Det er ønskelig at du har erfaring med økonomistyring og resultatoppfølging

Personlige egenskaper

 • Du er opptatt av elevenes/barnas læring i fremtidens skole/barnehage.
 • Du er målrettet, synlig og motiverende overfor assistenter, lærere, pedagogisk ledere og elever/barnehagebarn.
 • Du har gode formidlings-, samarbeids- og gjennomføringsevner.
 • Du er ansvarsbevisst og trives med å jobbe i team.
 • Du bidrar til et inkluderende arbeidsmiljø.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • en meningsfylt arbeidsdag
 • en utviklende arbeidsgiver
 • dyktige kolleger
 • satsing på kompetanse og lederutvikling
 • rike muligheter for friluftsliv

Hos oss får du muligheten til å jobbe i en effektiv og spennende organisasjon med mål om god kvalitet på tjenestene. Du har muligheten til å forme tjenesten og utnytte handlingsrommet innenfor rammene.


Søknad
Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Opplæringslovens § 10-9 og Barnehagelovens § 19 før tilsetting.

Ringerike kommune plikter å undersøke om den som tilsettes oppfyller kriteriene for tuberkulosekontroll.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse.

Søkerlisten til stillingen er offentlig og tilgjengelig for de som ber om det (offentleglova § 25).Søknad med begrunnelse om å bli fritatt for å stå på søkerliste, gjøres i det elektronisk søknadsskjemaet.
Kravene er strenge. Om søknaden ikke blir innvilget, får du mulighet til å trekke deg fra prosessen.


Arbeidssted
Ådalsveien 1231, 3524 Nes i Ådal

Startdato: 01.08.2020

Kontaktinformasjon
Marianne Mortensen, kommunalsjef, mobil 41519782

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her

Søknadsfrist: 14. april 2020