Ledig stilling:

Rektor/enhetsleder Kongeveien skole, 1.-7. trinn

Søknadsfrist: 17.06.2020

Rektor/enhetsleder Kongeveien skole, 1.-7. trinn

Administrativ stilling - grunnskolen i Halden

Fra 1. august 2020 er det en ledig stilling som rektor/enhetsleder ved Kongeveien skole.


Beskrivelse av arbeidssted:

Kongeveien er en nyetablert barneskole og åpnet høsten 2018, og har i dag ca. 75 ansatte. Skolen ligger flott til og har et svært moderne og godt tilrettelagt bygg. Skolen byr på store muligheter for spennende og variert undervisning i framtidsrettede lokaliteter. Herunder kan blant annet nevnes innendørs amfi og scene, mulighet for å dyrke planter og vekster i tilknytning til kjøkken, samt mye mer.

Ledelsen ved skolen består av rektor, assisterende rektor, undervisningsinspektør, SFO-leder og merkantil ressurs.

Fakta om stillingen

Søknadsfrist: 17.06.2020

Arbeidsgiver: Halden kommune
Sted: Halden

Stillingstittel: Rektor / Enhetsleder

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Heltid

Kongeveien skole gir grunnskoleopplæring for 1.-7. trinn. For tiden er det totalt 514 elever ved skolen.

Tiltredelse: Fra 1. august eller etter avtale.

Ønskede kvalifikasjoner og utdanning:

Evne og interesse for å skape et positivt lærings- og arbeidsmiljø og et godt skole/hjem samarbeid

Kompetanse og erfaring med endringsledelse og kulturbygging.

Evne til å være selvstendig, målrettet og strukturert.

God økonomisk forståelse og kjennskap til lov og avtaleverk.
Erfaringer fra å lede skolebasert utviklingsarbeid.
God IKT-kompetanse og bruker IKT som verktøy i arbeid som skoleleder.

Lederutdanning/ledererfaring

For øvrig vises det til Opplæringslovens § 9-1 med krav om pedagogisk kompetanse og nødvendige lederegenskaper.

Personlige egenskaper:

Vi ønsker oss en rektor som er opptatt av å utvikle organisasjonen og skolens pedagogiske identitet gjennom gode og inkluderende prosesser. Du kjenner og forstår betydningen av samspillet med de tillitsvalgte og du er opptatt av at hele personalet skal få muligheter til å utvikle sin praksis. Som person er du samlende og opptatt av å være en lagbygger.

Du har erfaring med skoleledelse fra tidligere og du har gjerne gjennomført skolelederutdanningen. Du er god på relasjoner og er en inkluderende leder. Du er god til å lytte og har omtanke for dine medarbeidere. Som leder er du også tydelig og tar de beslutningene som er nødvendige.

I rektorkollegiet er du involverende og opptatt av å medutvikle Haldenskolen. Du er en aktiv bidragsyter.

Generelle betingelser:

Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%.

Lønn etter gjeldende regelverk og avtale.

Den som blir tilsatt må levere politiattest, jfr. Opplæringsloven §10-9 og Forskrift til opplæringsloven, kapittel 15.

Kontaktperson

Kent-Arne Andreassen , telefon +47 95245036, mobil +47 95245036


Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk . Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Åpenhet - Tillit - Respekt - Redelighet

Hjemmeside

Søknadsfrist: 17.juni 2020