Ledig stilling:

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i naturfagdidaktikk med vekt på kjemididaktikk

Søknadsfrist: 15.12.2021

Vil du være med å utvikle lærerutdanningen innen naturfag og kjemi?

Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor i naturfagdidaktikk med vekt på kjemididaktikk

Om stillingen

Institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap (ILU) ved Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK), har ledig en fast 100% stilling som førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i naturfagdidaktikk med vekt på kjemididaktikk.

Vi søker deg som har ambisjoner og vilje til å delta i faglig utvikling, og anser høyere utdanning og forskning som en del av verdiskapningen i samfunnet. Den ansatte i stillingen får særskilt ansvar for å ivareta forskning og utdanning innen naturfagdidaktikk med vekt på kjemididaktikk.

ILU tilbyr femårig Lektorutdanning i realfag (LUR) og heltids- og deltidsstudium i Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) i realfag. Instituttet tilbyr også varig videreutdanning innen matematikk, naturfag og naturbruk, og samarbeider med skoleeiere i regionen om den statlige satsningen «Desentralisert ordning for skolebasert kompetanseutvikling».

NMBU har etablert fire universitetsskoler i Viken fylkeskommune (Frogn, Ski, Ås og Hvam vgs.). Universitetsskolene utvikler i samarbeid med våre fagansatte kunnskap om utdanning for bærekraftig utvikling i skole og lærerutdanning. Instituttet deltar både i regionale, nasjonale og internasjonale forsknings- og utviklingsprosjekter.

Dersom det på grunn av manglende søkergrunnlag eller av andre grunner ikke lar seg gjøre å ansette i stilling som førsteamanuensis, kan det bli aktuelt å ansette i stilling som førstelektor og dernest universitetslektor.

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 15.12.2021

Arbeidsgiver: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Sted: Ås

Stillingstittel: Førsteamanuensis / førstelektor / universitetslektor

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Arbeidsoppgaver

Undervisning og veiledning

 • Fagansvar for undervisning og veiledning i kjemi- og naturfagdidaktikk i PPU realfag og LUR
 • Ansvar for sikkerhetskurs for realfagslærere i PPU, LUR og studenter i ENT3R-prosjektet ved NMBU
 • Medansvar for undervisning og veiledning i mastergradsemner og mastergradsoppgaver i lektorutdanningen i realfag, spesielt innen kjemididaktikk
 • Deltakelse i etter- og videreutdanning for lærere
 • Ph.d. - veiledning i fagfeltet

Forskning

Arbeidsoppgaver innen forskning er rettet mot naturfagdidaktikk med vekt på kjemididaktikk. REALTEK ved NMBU har forskningsstrategi med vekt på utdanning for bærekraftig utvikling. Det forventes at den som tilsettes bidrar inn i instituttets etablerte forskningsprosjekter, samt bidrar til utvikling av nye utviklings- og forskningsprosjekter.

Med mål om å styrke forskningen ved fakultetet, vil du som nyansatt førsteamanuensis bli tilbudt en attraktiv oppstartspakke:

 • Du får NOK 50.000 til å dekke utgifter i forbindelse med konferanser, reiser mm.
 • Du blir prioritert ved fordeling av universitetsfinansierte doktorgradsstillinger. Gjelder dersom du ikke allerede er hovedveileder for Ph.d.-student.

Administrative oppgaver

Arbeidsoppgaver i forbindelse med administrasjon er knyttet til undervisning i PPU og LUR, forskning og fellesoppgaver ved REALTEK. Det er forventet at man skal delta i faggruppemøter, og påta seg verv i relevante utvalg/komiteer ved instituttet, fakultetet og universitetet.

Ved ansettelse som førstelektor og universitetslektor er en større andel av arbeidstiden avsatt til undervisning og veiledning, og en mindre andel til forskning.

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav

For stilling som førsteamanuensis kreves:

 • Norsk doktorgrad innen naturfagdidaktikk
 • Utenlandsk doktorgrad må være likeverdig med norsk doktorgrad.
 • Høyere grads eksamen med minimum 60 studiepoeng i kjemi, biokjemi eller tilsvarende i fagkretsen.
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse i form av en "pedagogisk mappe" med beskrivelse av
  • pedagogisk utdanning, gjennomført eget program på min. 200 timer
  • undervisnings- og veiledningserfaring
  • bredde og variasjon i pedagogisk erfaring
  • grunnleggende undervisningsferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning

De som ikke oppfyller de pedagogiske kravene ved ansettelsen, skal pålegges å oppfylle dem innen to år etter ansettelsen.

For stilling som førstelektor kreves:

 • Dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling innen naturfagdidaktikk med vekt på kjemididaktikk
 • Dokumentert spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet knyttet til naturfagdidaktikk med vekt på kjemididaktikk
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning, eller undervisning og veiledning

De som ikke oppfyller de pedagogiske kravene ved ansettelsen, skal pålegges å oppfylle dem innen to år etter ansettelsen. NMBU tilbyr kurs i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

For stilling som universitetslektor kreves:

 • Høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole innen naturfagdidaktikk med vekt på kjemididaktikk fra lektorutdanning eller tilsvarende

eller

 • Høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole innen kjemi, biokjemi eller tilsvarende, og med lærerutdanning, PPU eller tilsvarende
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrad- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning, eller undervisning og veiledning

Ved ansettelse som universitetslektor vil det bli vektlagt ønske om og vilje til videre faglig utvikling.

For alle de tre stillingskategoriene kreves:

 • Erfaring med undervisning fra lærerutdanning, eller undervisning fra etter- og videreutdanning av lærere, eller undervisning i skole i Norge/Norden
 • God kompetanse i informasjons- og kommunikasjonsteknologi innen undervisning i fag og yrke

Vi søker primært førsteamanuensis, sekundært førstelektor og dernest universitetslektor.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Erfaring med undervisning innen naturfagdidaktikk med vekt på kjemi
 • Erfaring med skoleutvikling eller utvikling av emner og studieprogram på universitetsnivå
 • Internasjonal erfaring og -kontakter

Det kreves følgende språkkunnskaper:

 • Norsk og engelsk flytende - skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper/egnethet

Det blir vektlagt at søkeren

 • Samarbeider godt med studenter og kollegaer
 • Er lett å kommunisere med og har evne til å skape tillitt
 • Er målrettet og effektiv
 • Kan følge opp mange oppgaver
 • Er løsningsorientert

Personlig egnethet vil tillegges vekt.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode:

 • 1011 Førsteamanuensis, lønnsramme 24, lønnstrinn 65-77 (NOK 594 300 -752 800)
 • 1198 Førstelektor, lønnsramme 24, lønnstrinn 65-77 (NOK 594 300 -752 800)
 • 1009 Universitetslektor, lønnsramme 25, lønnstrinn 60-71 (NOK 543 500 – 665 700)

Lønn fastsettes etter kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte;
Amanuensis Hans Erik Lefdal (Instituttleder), tlf. +47 67231514, e-post: hans-erik.lefdal@nmbu.no
Førsteamanuensis Gerd Johansen, tlf.+47 67231923, epost: gerd.johansen@nmbu.no

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken «Søk stillingen» øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 15.12.2021

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Søkere til stillingen som førsteamanuensis skal dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse i en pedagogisk mappe. Se NMBUs veileder for søkere og medlemmer i sakkyndig komite for dokumentasjon og vurdering av utdanningsfaglig kompetanse for stilling som førsteamanuensis (vedlegg 1). En pedagogisk mappe er en organisert dokumentasjon av en lærers profesjonelle utvikling og oppnådde kompetanse. Her skal den enkeltes undervisningskompetanse dokumenteres med vekt på hva som er gjort, hvordan man har utøvd sine undervisningsoppgaver, begrunnelser for egen utøvelse, samt hvilke resultat man har oppnådd.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk, sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 21/04624 til NMBU, Fakultet for realfag og teknologi, postboks 5003, NO-1432 Ås, innen 15.12.2021.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester. Søknaden din vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Aktuelle kandidater vil bli invitert til prøveforelesning og intervju.

I henhold til personopplysningsloven vil vi herved underrette deg om at rapporten fra ekspertutvalget vil bli sendt til alle søkere.

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 15. desember 2021

Arbeidsgiver: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Om Fakultet for realfag og teknologi

Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) utvikler forskningsbasert kunnskap og utdanner sivilingeniører og lektorer som trengs for å nå FNs bærekraftmål. Vi har om lag 150 ansatte, 70 doktorgradsstudenter og snart 1500 studenter.

Utdanningen og forskningen ved REALTEK favner bredt og inkluderer fagområdene datavitenskap, maskin og prosessteknologi, robotikk, byggeteknikk og arkitektur, industriell økonomi, miljøfysikk og fornybar energi, geomatikk, vann- og miljøteknikk, anvendt matematikk samt lærerutdanning innen realfag og naturbruk.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter.

For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevneNærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Powered by Labrador CMS