Ledig stilling:

Førsteamanuensis/ førstelektor/ universitetslektor i yrkespedagogikk

Søknadsfrist: 06.03.2023

Vil du være med å utvikle lærerutdanning og utdanningen innen naturbruk i Norge?

Førsteamanuensis/ førstelektor/ universitetslektor i yrkespedagogikk

Om stillingen

Ved Institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap (ILU) ved Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK), har vi ledig en fast 100% stilling som førsteamanuensis/ førstelektor/ universitetslektor i yrkespedagogikk.

Vi søker deg som har ambisjoner og vilje til å delta i faglig utvikling, og ser høyere utdanning og forskning som en del av verdiskapningen i samfunnet. Den ansatte i stillingen får særskilt ansvar for å ivareta forskning og utdanning i yrkespedagogikk i yrkesfag knyttet til naturbruk.

ILU tilbyr heltids- og deltidsstudium i Praktisk-pedagogisk utdanning for allmenne fag i realfag (PPUA i realfag) og Praktisk-pedagogisk for yrkesfag for trinn 8 – 13 i naturbruk (PPUY-i naturbruk), og en femårig Lektorutdanning i realfag (LUR).

Instituttet tilbyr også varig videreutdanning innen matematikk, naturfag og naturbruk, og samarbeider med skoleeiere i regionen om den statlige satsningen «Desentralisert ordning for skolebasert kompetanseutvikling».

NMBU har etablert fire universitetskoler i Viken fylkeskommune (Frogn-, Ski-, Ås- og Hvam vgs.). Universitetsskolene utvikler i samarbeid med våre fagansatte kunnskap om utdanning for bærekraftig utvikling i skole og lærerutdanning. Instituttet deltar både i regionale, nasjonale og internasjonale forsknings- og utviklingsprosjekter.

Fakultet for Realfag og Teknologi støtter opp om alle nyansattes akademiske ambisjoner og som nyansatt førsteamanuensis er du prioritert ved fordeling av doktorgradsstillinger som NMBU finansierer.

Alle vitenskapelig ansatte kan søke forskningstermin hvert 7 år, og kvinner hvert 5. år. Du mottar full lønn i ett år for å forske, gjerne som gjesteforsker ved et annet universitet i Norge eller internasjonalt.

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 06.03.2023

Arbeidsgiver: NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Sted: Ås
Stillingstittel: Førsteamanuensis/ førstelektor/ universitetslektor i yrkespedagogikk

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Arbeidsoppgaver

Undervisning og veiledning

 • Fagansvar for undervisning og veiledning i yrkespedagogikk i PPU naturbruk
 • Medansvar for undervisning i pedagogikk i PPUA realfag
 • Medansvar for undervisning og veiledning i yrkesdidaktikk i naturbruk
 • Delta i etter- og videreutdanning etter nærmere avtale

Forskning

Arbeidsoppgaver innen forskning i utdanningsvitenskap med vekt på yrkespedagogikk i lærerutdanning og skole. Det forventes at den som tilsettes bidrar inn i instituttets etablerte forskningsprosjekter og bidrar til utvikling av nye utviklings- og forskningsprosjekter.

Administrative oppgaver

Arbeidsoppgaver i forbindelse med administrasjon er knyttet til undervisning i PPU, forskning og fellesoppgaver ved ILU og REALTEK.

Kompetanse

For stilling som førsteamanuensis kreves

 • Norsk doktorgrad innen yrkespedagogikk eller pedagogikk med yrkespedagogisk vinkling. Utenlandsk doktorgrad må være godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad. Alternativ til doktorgrad er kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse i tråd med NMBUs retningslinjer for ansettelse i stilling som førsteamanuensis. Om du ikke innfrir dette kan du likevel bli vurdert som kvalifisert for stillingen. Du vil i så fall forplikte deg til å dokumentere utdanningsfaglig kompetanse innen to år etter ansettelse

For stilling som førstelektor kreves

 • Dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling innen yrkespedagogikk eller pedagogikk med yrkespedagogisk vinkling
 • Dokumenterte kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet knyttet til yrkespedagogikk, eller pedagogikk
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ikke har gjennomført kurs i universitets-høgskolepedagogikk, må gjøre dette innen to år etter tiltredelse

For stilling som universitetslektor kreves

 • Mastergrad eller tilsvarende ved universitet eller høgskole innen yrkespedagogikk eller pedagogikk med yrkesrettet vinkling
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse. på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Ved manglende pedagogisk kompetanse forpliktes den ansatte til å gjennomføre kurs i pedagogikk innen to år etter ansettelsen

Ved ansettelse som universitetslektor vil det bli vektlagt ønske om og vilje til videre faglig og forskningsmessig utvikling.

For alle de tre stillingskategoriene kreves

 • Erfaring med yrkesrettet lærerutdanning eller yrkesopplæring i videregående skole eller tilsvarende, i Norge /Norden
 • God kompetanse innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi for bruk i undervisning i fag og yrke

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges

 • Erfaring med undervisning innen naturbruksfeltet
 • Praksis innen naturbruksfeltet
 • Erfaring med skoleutvikling eller utvikling av emner og studieprogram på universitetsnivå
 • Internasjonal erfaring og -kontakter

Det kreves følgende språkkunnskaper

 • Norsk og engelsk flytende - skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper/egnethet

Det blir vektlagt at søkeren

 • Samarbeider godt med studenter og kollegaer
 • Er lett å kommunisere med og har evne til å skape tillitt
 • Er målrettet og effektiv
 • Kan følge opp mange oppgaver
 • Er løsningsorientert

Personlig egnethet vil tillegges vekt.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode:

 • 1011 Førsteamanuensis, lønnstrinn 68-84 (kr. 636 700 – 935 300), avhengig av kvalifikasjoner
 • 1198 Førstelektor, lønnstrinn 68-84 (kr. 636 700 – 935 300), avhengig av kvalifikasjoner
 • 1009 Universitetslektor, lønnstrinn 60-80 (553 500 – 839 900), avhengig av kvalifikasjoner

Ansiennitetsopprykk i stillingskodene.

I henhold til personopplysningsloven vil vi herved underrette deg om at rapporten fra ekspertutvalget vil bli sendt til alle søkere.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte;

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk:

Søk på stillingen her

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 6. mars 2023

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Søkere til stilling som førsteamanuensis skal vedlegge dokumentasjon av sin utdanningsfaglige kompetanse i form av en pedagogisk mappe.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Arbeidsgiver: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Om Fakultet for realfag og teknologi

Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) utvikler forskningsbasert kunnskap og utdanner sivilingeniører og lektorer som trengs for å nå FNs bærekraftmål. Vi har om lag 150 ansatte, 70 doktorgradsstudenter og snart 1500 studenter.

Utdanningen og forskningen ved REALTEK favner bredt og inkluderer fagområdene datavitenskap, maskin og prosessteknologi, robotikk, byggeteknikk og arkitektur, industriell økonomi, miljøfysikk og fornybar energi, geomatikk, vann- og miljøteknikk, anvendt matematikk samt lærerutdanning innen realfag og naturbruk.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

NMBUs fokus er en felles innsats for en bærekraftig framtid. Vårt universitet skal bidra til å sikre framtidens livsgrunnlag, gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon.NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 500 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.

For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevneNærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Powered by Labrador CMS