Ledig stilling:

Førsteamanuensis/ høyskolelektor i pedagogikk/ spesialpedagogikk

Søknadsfrist: 09.10.2022

Førsteamanuensis/ høyskolelektor i pedagogikk/ spesialpedagogikk

Oslo

Høyskolen Kristiania leverer forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 18.000 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Høyskolen Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole. Høyskolen Kristianias oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet. For å kunne utføre dette oppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Høyskolen Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet.

School of Health Sciences er en av høyskolens fire fagavdelinger og består av Institutt for psykologi, pedagogikk og juss, samt Institutt for helse og trening. School of Health Sciences tilbyr forskningsbasert utdanning både på bachelor- og masternivå i tillegg til flere etter- og videreutdanningsprogrammer. Fagområdene helsefag, pedagogikk, psykologi og juss har alle mennesket i sentrum på ulike måter. Mens helsefagene har fokus på helsefremming, forebygging, rehabilitering og behandling, har pedagogikk og psykologi menneskelig læring og utvikling som sine fokusområder. De juridiske problemstillingene har fokusområder som arbeidsrett, markedsrett og helserett. School of Health Sciences tilbyr en rekke studieprogrammer innen fagområder som biomedisin, psykologi, pedagogikk, folkehelse, ernæring, treningsvitenskap, fysisk aktivitet, idrettsledelse, akupunktur og osteopati.

Institutt for psykologi, pedagogikk og juss har 30 ansatte og tilbyr fire bachelorgrader, bachelor i pedagogikk, bachelor i spesialpedagogikk, bachelor i anvendt psykologi og bachelor i psykologi og psykisk helse. Instituttet tilbyr også fem årsenheter, årsenhet i pedagogikk, årsenhet i spesialpedagogikk, årsenhet i psykologi, årsenhet i rettsvitenskap og årsenhet i praktisk pedagogisk utdanning i musikk og scenekunst.

Institutt for psykologi, pedagogikk og juss har et aktivt internasjonalt forskningsmiljø med forskningsprosjekter innen blant annet læring, utvikling, kritisk tenkning, persepsjon, nevrovitenskap, mental helse, helsepsykologi, interaktiv teknologi og samspill mellom mennesker og maskiner. Instituttet er en attraktiv arbeidsplass med et generøst miljø som virker støttende og prestasjonsfremmende. Studiene vi tilbyr er nært knyttet til praksis og gir studentene våre en god innsikt i arbeidslivet som de møter etter endte studier.

Vi er på utkikk etter en ny kollega som er opptatt av pedagogikk og/eller spesialpedagogikk som fag og som har lyst til å jobbe med forskning og studentaktive undervisningsformer på digitale plattformer. Mesteparten av vår undervisning i pedagogikk og spesialpedagogikk foregår i dag på digitale plattformer. Vi utvikler også stedlige studier, det første med planlagt oppstart i Oslo høsten 2023, og vi ønsker at du skal delta i dette utviklingsarbeidet.

Om stillingen

Vi har en hundre prosent ledig stilling som førsteamanuensis eller høyskolelektor innen pedagogikk eller spesialpedagogikk hos Institutt for psykologi, pedagogikk og juss. Arbeidssted er Oslo. Ønsket oppstartsdato er 1. januar 2023. Det kan være aktuelt med flere stillinger.

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 09.10.2022

Arbeidsgiver: Høyskolen Kristiania

Sted: Oslo

Stillingstittel: Førsteamanuensis/ høyskolelektor

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre undervisning, der faget formidles i en norsk og internasjonal kontekst
 • Veiledning/nettveiledning og sensur
 • Utvikling av emner og studieprogrammer
 • Opprettholde dialog og nettverk innen fagområdet
 • Forskning og utviklingsarbeid innen relevante temaer

Undervisningen på Høyskolen Kristiania forutsetter at den som ansettes snakker et skandinavisk språk flytende og i tillegg kan undervise på engelsk.

Den som tilsettes må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer.

Krav til søker:

 • For stilling som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad
 • For stilling som høyskolelektor kreves høyere grads eksamen (mastergrad/hovedfag) innen fagområdet, samt relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå eller relevant yrkespraksis
 • Erfaring med forskning og undervisning, fortrinnsvis på høyere nivå (universitet/høyskole)

Søkere skal kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning og utvikling av undervisning og veiledning. Dersom du ikke tilfredsstiller dette kompetansekravet, må du gjennomføre høyskolens kurs for pedagogisk basiskompetanse (15 studiepoeng) innen en periode på to år fra tiltredelse.

Søker vil bli vurdert i forhold til Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstilling med hjemmel i Universitets- og høyskoleloven.

Det vil kunne gjennomføres kommisjonsvurdering av sakkyndig komité på aktuelle kandidater.

Det er ønskelig med:

 • Erfaring fra universitet/høyskole
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner både på norsk og engelsk
 • God kjennskap til praksisfeltet og erfaring fra samarbeid med arbeidsliv
 • Erfaring med varierte læringsmåter, studentaktive undervisningsformer og digitale redskaper i undervisningen
 • Nasjonalt og internasjonalt faglig nettverk og forskningssamarbeid (gjelder primært førsteamanuensis)
 • Erfaring med innhenting av ekstern forskningsfinansiering (gjelder primært førsteamanuensis)

Personlige egenskaper:

 • Gode evner i kunnskapsformidling
 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Nytenkende og endringsvillig
 • Stor arbeidskapasitet
 • Faglig engasjert
 • Samarbeidsevner som bidrar til et stimulerende læringsmiljø og et inkluderende sosialt klima

Det blir lagt vekt på personlig egnethet for stillingen.

Det blir lagt vekt på personlig egnethet for stillingen.

Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Høyskolen Kristiania oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Søkere må sende søknad og nødvendige opplysninger om utdanning og praksis elektronisk:

 • Søknadstekst der motivasjon for stillingen og søkerens utdanningsfilosofi kommer tydelig frem.
 • CV med fullstendige opplysninger om utdanning, praksis og annen faglig virksomhet
 • Liste over vitenskapelige arbeider og/eller utviklingsprosjekt (Søker kan legge ved inntil 15 vitenskapelige arbeider)
 • Plan for eget forskningsarbeid
 • Oversikt over undervisningsportfolio som viser pedagogisk utvikling
 • Attester og vitnemål, med lenke til vitnemålsportal (vitnemalsportalen.no)

Kvalifiserte søkere må være forberedt på å avholde prøveundervisning innen relevant fagområde.

Vi tilbyr:

 • En utviklende jobb i et pulserende og dynamisk fagmiljø i en organisasjon med ambisjoner
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø med gode kolleger
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Mulighet for redusert pris på utdanning som stiftelsen tilbyr
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger, inkl. behandlingsforsikring
 • Bedriftsidrettslag og eget treningsstudio i Oslo
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Bedriftshelsetjeneste og mulighet for støtte til terminalbriller og fysikalsk behandling
 • Rabattert kantine og massasjeordning
 • Flotte lokaler sentralt i Oslo og Bergen
 • Konkurransedyktig lønn etter avtale

Søknadsfrist
9. oktober 2022

Lurer du på hvordan det er å jobbe hos oss eller har du andre spørsmål om stillingen?

Ta kontakt med:

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert.

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 09.oktober 2022

Powered by Labrador CMS