Ledig stilling:

Fredrikstad kommune søker virksomhetsleder / rektor ved Gressvik ungdomsskole

Søknadsfrist: 24. februar

Virksomhetsleder / rektor ved Gressvik ungdomsskole

I Fredrikstad kommune er det ledig 100 % fast stilling som rektor/virksomhetsleder ved Gressvik ungdomsskole. Nåværende rektor går av med pensjon og stillingen er ledig for tiltredelse fra 1. august 2020.

Gressvik ungdomsskole har omlag 370 elever og 50 ansatte. Skolen har også ansvar for en av Fredrikstad kommunes innføringsklasser for minoritetsspråklige elever på ungdomstrinnet.

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 24.02.2020

Arbeidsgiver: Fredrikstad kommune

Sted: Viken, Fredrikstad

Stillingstittel: Virksomhetsleder/rektor

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Skolen er beliggende i Onsøy ca. 5 km vest for Fredrikstad sentrum. Skolens opptaksområde favner bredt med kystområde, landsbygd og boligfeltområder, og ca. 1/3 av skolens elever har rett til skoleskyss.

Gressvik ungdomsskole er en utviklingsorientert skole. Skolens personale har gjennom flere år arbeidet med å utvikle kompetanse innenfor temaet underveisvurdering. Skolen er opptatt av å utvikle en kunnskapsbasert praksis og gjennom det sikre økt læring hos elevene. Dette har blant annet ført til at skolen gjennom en del år har hatt karakterfri underveisvurdering. I tillegg har skolen de siste årene deltatt i et utviklingsarbeid om dybdelæring. Disse utviklingsområdene videreføres inn i arbeidet med fagfornyelsen.

Skolen har nå fagfornyelsen som prioritert utviklingsområde. Hele personalet er involvert og engasjert i prosessen med å implementere nytt læreplanverk. Arbeidet med fagfornyelsen følges opp i samarbeid med øvrige skoler i Onsøy-nettverket, og støttes gjennom ledersamlinger og temasamlinger arrangert av skoleetaten.

Skolens ledelse deltar i nettverkssamarbeid med de fem andre skolene i Onsøy. I tillegg har rektor et nettverkssamarbeid med de andre ungdomsskolene i Fredrikstad og Hvaler

Alle som arbeider i Fredrikstadskolen har som felles målsetting å skape skolehverdager der elevene opplever mestring og lærelyst, - og samtidig rustes til å møte fremtidens utfordringer. Utvikling av lærelyst legger grunnlag for livslang læring. Opplevelse av mestring gir mot til å gå løs på stadig nye utfordringer, faglig og sosialt.

Etatsjef skole er rektors nærmeste overordnede.

Mer informasjon om skolen finnes på https://www.fredrikstad.kommune.no/skoler/gressvik-uskole/

Vi kan tilby:

 • En spennende og utfordrende stilling i en kystby med et rikt kulturliv.
 • Godt faglig lederfellesskap sammen med 30 andre rektorer.
 • Hyggelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og engasjerte kolleger.
 • Godt støtteapparat på kommunalt nivå.
 • Deltagelse i kommunens lederutvikling.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Kvalifikasjonskrav:

 • Godkjent utdanning for tilsetting og undervisning i grunnskolen.
 • Tilleggsutdanning innenfor administrasjon og ledelse.
 • Undervisningserfaring fra grunnskole, fortrinnsvis ungdomstrinnet
 • Ledererfaring innenfor grunnskoleområdet
 • God økonomisk forståelse og kjennskap til relevant lov og avtaleverk.
 • Erfaringer fra å lede skolebasert utviklingsarbeid
 • God IKT-kompetanse og bruker IKT som verktøy i arbeid som skoleleder
 • Har gode kommunikasjonsevner på norsk; skriftlig og muntlig

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet. Vi ønsker at det i søknaden gis uttrykk for egne tanker om lederrollen i en ungdomsskole.

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Er en samlende og tydelig leder med samfunnsengasjement og visjoner for skolens utvikling og egenart.
 • Er en lagbygger som kommuniserer og samarbeider godt med barn og voksne, samt utnytter mangfoldet imiljøet på en utviklende måte.
 • Har pågangsmot, godt humør og er løsningsorientert.
 • Er opptatt av elevenes læring og er en pådriver for å utvikle skolen i henhold til skolens, kommunens og nasjonale mål.
 • Har et blikk for skolens rolle, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Er trygg og uredd i lederrollen, ivaretar medvirkning, tar beslutninger og har gjennomføringskraft.
 • Har god systemforståelse, god kjennskap til skolens styringsdokumenter, samt HMS-arbeid.
 • Har gode samarbeidsevner og er en aktiv bidragsyter i skolemiljøet og i rektorkollegiet.

Lønnsopplysninger

Avlønning i stillingskode 9951, internkode 6240, rektor, lønnssats kr. 801.000 per år. Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i pensjonskasse.Prøvetiden er 6 måneder.

Stillingen er unntatt arbeidstidsbestemmelsene iht. arbeidsmiljøloven § 10-12. Som kompensasjon for dette har virksomhetsleder 10 fridager pr år, iht. Hovedtariffavtalens § 6.3. Kompensasjonen kan alternativt tas i tilsvarende antall daglønner.

Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

Søknad sendes
Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige stillinger/kunngjøringer. Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Marit Elisabeth Johansen, tlf. 69 30 61 67.

Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger

Offentlighet:
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.

Kontaktpersoner
Marit Mundahl, etatsjef skole, mobil: 917 211 60, epost: [email protected]
Erik Otto Lund, rektor, mobil 995 058 75, post: [email protected]

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her

Søknadsfrist: 24. februar

Arbeidsgiver: Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 82.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent. MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Fredrikstad kommune
Rådhuset, Nygaardsgaten 14-16
1606 Fredrikstad