Ledig stilling:

Fredrikstad kommune søker virksomhetsleder / rektor ved Manstad skole

Søknadsfrist: 24. februar

Virksomhetsleder / rektor ved Manstad skole

I Fredrikstad kommune er det ledig 100 % fast stilling som rektor/virksomhetsleder ved Manstad skole. Dagens rektor går av med pensjon og stillingen er ledig for tiltredelse fra 1. mai 2020.

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 24.02.2020

Arbeidsgiver: Fredrikstad kommune

Sted: Viken, Fredrikstad

Stillingstittel: Virksomhetsleder / rektor

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Manstad skole er en barneskole med 425 elever og 50 ansatte. SFO har 155 barn fra 1.-4. trinn. Skolen er beliggende i Onsøy ca. 15 km vest for Fredrikstad sentrum. Skolens opptaksområde favner bredt med kystområde, landsbygd og boligfeltområder, og ca. 1/3 av skolens elever har rett til skoleskyss.

Manstad skole er en PALS-skole som innebærer at skolen har et spesielt fokus på positiv adferd, støttende læringsmiljø og samhandling i skolen. PALS er skolens pedagogiske plattform, og støtter opp om skolens visjon om å være en trygg og positiv arena med læring i sentrum. Vi arbeider systematisk med å utvikle en skolehverdag preget av trygghet, forutsigbarhet, samarbeid og aktive barn. Vi jobber bevisst med å være en vi-skole. Dette forsterkes gjennom et godt hjem/skolesamarbeid med engasjerte foreldre som bryr seg om skolen, og godt samarbeid med lokalsamfunnsutvalg, Lervik IF, Manstad skolekorps og 4H.

Gjennom Onsøynettverket samarbeider skolen med de andre 5 skolene i Onsøy.

Manstad skole har tidligere deltatt i internasjonale prosjekter både gjennom programmene Comenius og Erasmus+.

Vårt fokus nå er fagfornyelsen, hvor tema våren 2020 er inkluderende læringsmiljø og tilpasset opplæring. Hele personalet er involvert og engasjert med i prosessen. Videre fremover vil vi ha spesiell oppmerksomhet rundt skolens vurderingspraksis, og forståelse av arbeidet med de tverrfaglige temaene i læreplanverket. Arbeidet med fagfornyelsen følges opp i samarbeid med øvrige skoler i Onsøy-nettverket, og støttes gjennom ledersamlinger og temasamlinger arrangert av skoleetaten.

Etatsjef skole er rektors nærmeste overordnede.

Mer informasjon om skolen finnes på https://www.fredrikstad.kommune.no/skoler/manstad-skole/

Alle som arbeider i Fredrikstadskolen har som felles målsetting å skape skolehverdager der elevene opplever mestring og lærelyst, - og samtidig rustes til å møte fremtidens utfordringer. Utvikling av lærelyst legger grunnlag for livslang læring. Opplevelse av mestring gir mot til å gå løs på stadig nye utfordringer, faglig og sosialt.

Vi kan tilby

 • En spennende og utfordrende stilling i en kystby med et rikt kulturliv.
 • Godt faglig lederfellesskap sammen med 30 andre rektorer.
 • Hyggelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og engasjerte kolleger.
 • Godt støtteapparat på kommunalt nivå.
 • Deltagelse i kommunens lederutvikling.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP/SPK

Kvalifikasjonskrav:

 • Godkjent utdanning for tilsetting og undervisning i grunnskolen.
 • Tilleggsutdanning innenfor administrasjon og ledelse, rektorutdanning eller lignende.
 • Undervisningserfaring fra grunnskole, fortrinnsvis barnetrinnet.
 • Ledererfaring innenfor grunnskoleområdet
 • God økonomisk forståelse og kjennskap til lov og avtaleverk.
 • Erfaringer fra å lede skolebasert utviklingsarbeid
 • God IKT-kompetanse og bruker IKT som verktøy i arbeid som skoleleder
 • Har gode kommunikasjonsevner på norsk; skriftlig og muntlig

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet. Vi ønsker at det i søknaden gis uttrykk for egne tanker om lederrollen i en barneskole.

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Er en samlende og tydelig leder med samfunnsengasjement og visjoner for skolens utvikling og egenart.
 • Er en lagbygger som kommuniserer og samarbeider godt med barn og voksne, samt utnytter mangfoldet i
 • miljøet på en utviklende måte.
 • Har pågangsmot, godt humør og er løsningsorientert.
 • Er opptatt av elevenes læring og er en pådriver for å utvikle skolen i henhold til skolens, kommunens og nasjonale mål.
 • Har et blikk for skolens rolle, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Er trygg og uredd i lederrollen, ivaretar medvirkning, tar beslutninger og har gjennomføringskraft.
 • Har god systemforståelse, god kjennskap til skolens styringsdokumenter, samt HMS-arbeid.
 • Har gode samarbeidsevner og er en aktiv bidragsyter i skolemiljøet og i rektorkollegiet.

Lønnsopplysninger

Avlønning i stillingskode 9951, internkode 6240, rektor, lønnssats kr. 801.000 per år. Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i pensjonskasse.Prøvetiden er 6 måneder.

Stillingen er unntatt arbeidstidsbestemmelsene iht. arbeidsmiljøloven § 10-12. Som kompensasjon for dette har virksomhetsleder 10 fridager pr år, iht. Hovedtariffavtalens § 6.3. Kompensasjonen kan alternativt tas i tilsvarende antall daglønner.

Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

Søknad sendes
Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige stillinger.

Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Marit Elisabeth Johansen, tlf. 69 30 61 67.

Offentlighet:
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her

Søknadsfrist: 24. februar

Arbeidsgiver: Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 82.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!