Ledig stilling:

Virksomhetsleder / rektor ved Ambjørnrød skole

Søknadsfrist: 10.08.2020

Virksomhetsleder / rektor
ved Ambjørnrød skole

I Fredrikstad kommune er det ledig 100 % fast stilling som rektor/virksomhetsleder ved Ambjørnrød skole. Stillingen er ledig for tiltredelse fra 1. oktober 2020 eller etter avtale.

Ambjørnrød skole er en 1.-7 skole med 275 elever og 39 ansatte. SFO har 95 barn fra 1.-4.trinn. Skolen er beliggende midt på boligfeltet på Ambjørnrød, Veum. Skolen ligger vakkert plassert i en vesthelling med skog og åker rett i nærheten. Ambjørnrød skole fyller 30 år til høsten og står ovenfor en omfattende rehabilitering.

Etatsjef skole er rektors nærmeste overordnede.

Fakta om stillingen

Søknadsfrist: 10.08.2020

Arbeidsgiver: Fredrikstad kommune

Sted: Ambjørnrød skole, Fredrikstad, Viken

Stillingstittel: Virksomhetsleder / rektor

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Gjennom Nettverk sentrum samarbeider skolen med 4 andre skoler i nærområdet. Ambjørnrød skole er en RØRE- skole, og er sertifisert miljøfyrtårnbedrift. Skolen har deltatt i to utviklingsprosjekter de siste årene knyttet til "Vurdering for læring" og "Regning som grunnleggende ferdighet".

Fagfornyelsen er prioritert utviklingsområde i tiden fremover, hvor tema skoleåret 2020/21 er Inkluderende læringsfellesskap. Ambjørnød skal i den forbindelse delta i et skolebasert etterutdanningsprosjekt i samarbeid med Høgskolen i Østfold. Arbeidet med Fagfornyelsen følges opp i samarbeid med øvrige skoler i Nettverk sentrum, og støttes gjennom ledersamlinger og temasamlinger arrangert av skoleetaten.

Mer informasjon om skolen finnes på www.fredrikstad.kommune.no/skoler/ambjørnrød

Alle som arbeider i Fredrikstadskolen har som felles målsetting å skape skolehverdager der elevene opplever mestring og lærelyst, - og samtidig rustes til å møte fremtidens utfordringer. Utvikling av lærelyst legger grunnlag for livslang læring. Opplevelse av mestring gir mot til å gå løs på stadig nye utfordringer, faglig og sosialt.

Vi kan tilby

 • En spennende og utfordrende stilling i en kystby med et rikt kulturliv.
 • Godt faglig lederfellesskap sammen med 30 andre rektorer.
 • Hyggelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og engasjerte kolleger.
 • Godt støtteapparat på kommunalt nivå.
 • Deltagelse i ledersamlinger i regi av skoleetaten og felles for alle seksjoner i Fredrikstad kommune.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP/SPK

Kvalifikasjonskrav:

 • Godkjent utdanning for tilsetting og undervisning i grunnskolen.
 • Tilleggsutdanning innenfor administrasjon og ledelse, rektorutdanning eller lignende.
 • Undervisningserfaring fra grunnskole, fortrinnsvis barnetrinnet.
 • Ledererfaring innenfor grunnskoleområdet
 • God økonomisk forståelse og kjennskap til lov og avtaleverk.
 • Erfaringer fra å lede skolebasert utviklingsarbeid
 • God IKT-kompetanse og bruker IKT som verktøy i arbeidet som skoleleder
 • Har gode kommunikasjonsevner på norsk; skriftlig og muntlig

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet. Vi ønsker at det i søknaden gis uttrykk for egne tanker om lederrollen i en barneskole.

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper

 • Er en samlende og tydelig leder med samfunnsengasjement og visjoner for skolens utvikling og egenart.
 • Er en lagbygger som kommuniserer og samarbeider godt med barn og voksne, samt utnytter mangfoldet i miljøet på en utviklende måte.
 • Har pågangsmot, godt humør og er løsningsorientert.
 • Er opptatt av elevenes læring og er en pådriver for å utvikle skolen i henhold til skolens, kommunens og nasjonale mål.
 • Har et blikk for skolens rolle, lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
 • Er trygg og uredd i lederrollen, ivaretar medvirkning, tar beslutninger og har gjennomføringskraft.
 • Har god systemforståelse, god kjennskap til skolens styringsdokumenter, samt HMS-arbeid.
 • Har gode samarbeidsevner og er en aktiv bidragsyter i skolemiljøet og i rektorkollegiet.

Lønnsopplysninger
Avlønning i stillingskode 9951, internkode 6240, rektor, lønnssats kr 789.000 per år. Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i pensjonskasse. Prøvetiden er 6 måneder.

Stillingen er unntatt arbeidstidsbestemmelsene iht. arbeidsmiljøloven § 10-12. Som kompensasjon for dette har virksomhetsleder 10 fridager pr år, iht. Hovedtariffavtalens § 6.3. Kompensasjonen kan alternativt tas i tilsvarende antall daglønner.

Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

Søknad sendes
Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige stillinger/kunngjøringer. Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Marit Elisabeth Johansen, tlf. 69 30 61 67.

Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger

Offentlighet
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det har vært til stillingen, og hvilket kjønn de har.

Kontakt
Marit Mundahl, etatsjef skole
Epost: [email protected]
Telefon 917 21 160

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her

Søknadsfrist: 10. august 2020

Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, kåret til Norges mest attraktive by 2017. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 82.000 innbyggere er vi landets sjette største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!
Fredrikstad kommune, Rytterveien 19,1615 Fredrikstad