Ledig stilling:

To stillinger som spesialkonsulent i skoleetatens fagstab

Søknadsfrist: 16.08.2021

To stillinger som spesialkonsulent i skoleetatens fagstab

Fredrikstad kommune har 31 virksomheter/skoler, der rektor på hver skole har etatssjef skole som sin nærmeste leder. Etatssjef skole har en fagstab som følger opp skolerelaterte arbeidsoppgaver knyttet til forvaltning, drift og utvikling på kommunalt nivå og ivaretar ulike støttefunksjoner overfor rektorene/skolene. En del oppgaver er også knyttet til tverrfaglig samarbeid innad i seksjon Utdanning og oppvekst, og med andre seksjoner.

Det er fra høsten 2021 ledig to 100% faste stillinger som spesialkonsulent i skoleetatens fagstab. Tiltredelse etter avtale.

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 16.08.2021

Arbeidsgiver: Fredrikstad kommune
Sted: Viken, Fredrikstad
Stillingstittel: To stillinger som spesialkonsulent i skoleetatens fagstab
Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Vi søker to engasjerte og utviklingsorienterte medarbeidere, med god skolefaglig kompetanse og evne til å se sitt arbeid i et helhetlig oppvekstfaglig perspektiv.

Fredrikstadskolen arbeider målrettet for å skape skolehverdager der elevene opplever mestring og lærelyst, - og samtidig rustes til å møte fremtidens utfordringer. Utvikling av lærelyst legger grunnlag for livslang læring. Opplevelse av mestring gir mot til å gå løs på stadig nye utfordringer, faglig og sosialt.

Vi som arbeider i Fredrikstadskolen har som felles mål: En skole der elevene trives godt og lærer mye!

Vi kan tilby:

 • En selvstendig og utfordrende stilling med gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Hyggelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og engasjerte kolleger i seksjon Utdanning og oppvekst og i skolene.
 • Godt samarbeid i et inkluderende team som er opptatt av skoleutvikling.
 • Fleksitidsordning
 • Telefongodtgjøring

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • Delta i arbeidet med å utvikle Fredrikstadskolen i henhold til nasjonale og lokale mål
 • Prosjekter, utredninger, planarbeid og oppfølging av prioriterte utviklingsområder for skolesektoren og oppvekstområdet
 • Forvaltningsoppgaver, veiledning og lederstøtte knyttet til områder som spesialundervisning, læringsmiljø og skolemiljø
 • Arbeidsoppgaver knyttet til elevrettigheter, saksbehandling, økonomioppfølging og klagesaker innenfor områdene fordeling av skoleplass, skoleskyss, skolevei, privat hjemmeundervisning m.fl.
 • Oppfølging av regelverk og retningslinjer knyttet til underveis- og sluttvurdering
 • Saksbehandling, veiledning og oppfølging i forbindelse med tilsyn fra nasjonale, regionale og kommunale myndigheter
 • Utarbeiding av analyser, planer og rapporter knyttet til skolesektoren og oppvekstfeltet generelt
 • Forberedelse av saker for politisk behandling
 • Oppfølging av politiske vedtak og bestillinger gitt fra lokale og nasjonale myndigheter

Arbeidsoppgavene vil omfatte kombinasjoner av drift, forvaltning og utviklings-oppgaver innenfor arbeidsfeltene som spesialkonsulenten har ansvar for. Vi ber om at du i søknaden beskriver hva i utlysningsteksten som spesielt motiverer deg til å søke.

Mange av arbeidsoppgavene utføres i nært samarbeid med ledelsen på den enkelte skole, medarbeidere i andre etater i seksjon Utdanning og oppvekst og øvrige seksjoner i Fredrikstad kommune.

Arbeidsoppgaver i skoleetaten fordeles mellom spesialkonsulentene ut fra den enkeltes kompetanse. Det tilstrebes å sikre god sammenheng mellom ulike deler av arbeidet som etaten skal ivareta, bl.a. ved at oppdrag løses i samarbeid mellom spesialkonsulenter. Det forutsettes at den som ansettes har gode samarbeidsevner, kan tåle endringer og har evne til å se sine arbeidsoppgaver i et helhetlig perspektiv. Spesialkonsulentene har etatssjefens myndighet på delegerte områder.

Det tas forbehold om organisasjonsmessige og endringer.

Kvalifikasjonskrav:

 • Har pedagogisk høgskole- eller universitetsutdanning og godkjent utdanning for tilsetting i grunnskolen
 • Har relevant videreutdanning. Søkere uten videreutdanning, men med spesielt god praksis knyttet til stillingenes arbeidsområder vil kunne bli vurdert
 • Har inngående kjennskap til skolesektoren generelt og grunnskolen spesielt
 • Har erfaring fra skolesektoren knyttet til arbeidsområder nevnt i oppgavebeskrivelsen over
 • Har god kjennskap til og forståelse for lov og avtaleverk som er relevante for skolesektoren
 • Kan bruke digitale verktøy og systemer i saksbehandling, faglig utviklingsarbeid og samarbeid med kollegaer
 • Har erfaring med skolebasert vurdering og kartleggingsverktøy, analyse og oppfølging av resultater
 • Har gode kommunikasjonsevner på norsk; skriftlig og muntlig

Ønskede kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Arbeider strukturert, er kvalitetsbevisst, liker utfordringer og kan levere til de fristene som er satt.
 • Er samarbeidsvillig, løsningsorientert og trives med høyt arbeidstempo
 • Kan arbeide selvstendig, men også i team
 • Tar ansvar for framdrift i eget arbeid, videreutvikling av faglig kompetanse og personlig utvikling
 • Har evne til helhetstenkning og god rolleforståelse
 • Er fleksibel, har gode samarbeidsevner og et godt humør
 • Er opptatt av elevenes læring og er en pådriver for å utvikle Fredrikstadskolen i henhold til nasjonale mål, kommunale prioriteringer og virksomhetenes behov
 • Har lederutdanning og/eller ledererfaring.

Det blir lagt stor vekt på relevant erfaring og personlig egnethet.

Lønnsopplysninger
Avlønning i stillingskode 7531, internkode 5558, spesialkonsulent, lønnssats pr april 2021 680.00 i 100% stilling. Lønn vil bli oppjustert som følge av lønnsoppgjøret våren 2021 og lokale forhandlinger høsten 2021.

Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i pensjonskasse.

Prøvetiden er 6 måneder.

Ansettelser forutsetter fremlegging av godkjent politiattest ikke eldre enn 3 måneder. Tuberkuloseattest i henhold til forskrift.

Offentlighet
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søkere som har bedt om unntak fra offentlighet, dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (offentlighetslovens § 25). Det vil gå fram av den offentlige søkerlista hvor mange søkere det er til stillingen, og hvilket kjønn de har.

Søknad sendes
Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under ledige stillinger/kunngjøringer. Spørsmål vedrørende innlogging/søknadsprosess rettes til Marit Elisabeth Johansen, telefon 69 30 61 67, mail: jome@fredrikstad.kommune.no

Har du spørsmål om stillingen er det fint om du sender en sms på mobil: 91 72 11 60 - eller e-post med telefonnummer med info om når du er ledig for en telefonsamtale på mail til mamund@fredrikstad.kommune.no

Dersom du er intern søker kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger

Arbeidsgiver: Fredrikstad kommune, Rådhuset, Nygaardsgaten 14-16, 1606 Fredrikstad

Kontaktperson

Etatsjef skole
Marit Mundahl
E-post: mamund@fredrikstad.kommune.no
Telefon: 917 21 160

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke her.

Søknadsfrist: 16. august 2021

Arbeidsgiver: Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 82.000 innbyggere er vi landets tiende største kommune. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer.

Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent.

MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!