Ledig stilling:

Generalsekreterare

Nordiska Lärarorganisationers Samråd, NLS
Søknadsfrist: 02. september

Generalsekreterare i Nordiska Lärarorganisationers Samråd, NLS

NLS är en sammanslutning av lärarorganisationer i Norden. Lärarorganisationerna representerar lärare från för-, grund-, gymnasieskola och högskola/universitet. NLS är ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte över nationsgränserna mellan medlemsorganisationerna. En av huvuduppuppgifterna för NLS är att främja såväl den pedagogiska som skolans utveckling inom utbildningsområdet och att verka för att höja lärarnas status i samhället.

Vi söker nu en efterträdare med tillträde under våren 2020 då vår generalsekreterare går i pension i slutet av våren 2020.

Uppdrag

Generalsekreteraren ansvarar för att

Fakta om stillingen:

Søknadsfrist: 02.september
Arbeidsgiver: Nordiska Lärarorganisationers Samråd, NLS

Sted: Helsingfors
Stillingstittel: Generalsekreterare
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast

· i samråd med ordförandelandet planera, förbereda och genomföra möten för medlemsorganisationernas företrädare

· stödja erfarenhetsutbytet mellan medlemsorganisationerna

· utarbeta beslutsunderlag och rapporter till NLS styrelse såsom budget, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse

· representera NLS i förhållande till andra nordiska organ (Nordiska rådet, Nordiska ministerrådet, NFS etc)

· driva och utveckla NLS arbete och verksamhet samt bidra till att fler lärarorganisationer blir medlemmar i NLS

Beskrivning

Rollen som generalsekreterare innebär ett stort ansvar att hålla ihop medlemsorganisationerna genom att arrangera välplanerade sammankomster för olika representanter från medlemsorganisationerna t ex studenter, olika yrkesgrupper inom förbunden, styrelsen mfl. Tjänsten innebär ca 60-70 resdagar om året inom Norden då generalsekreteraren förväntas deltaga på alla NLS-sammankomster som arrangeras samt regelbundna besök i medlemsorganisationerna.

Generalsekreteraren är underställd NLS styrelse och den största medlemsorganisationens kanslichef fungerar som arbetsgivarrepresentant.

Nationsplaceringen av NLS kansli bygger i första hand på generalsekreterarens hemvist, men är också en fråga för det/de förbund i landet som blir berörda.

Vi förväntar oss att du har

· en lärarbakgrund alternativt erfarenhet från skola- eller utbildningsverksamhet

· relevant högskole- eller universitetsutbildning

· erfarenhet av politiskt styrda organisationer och gärna från intresseorganisationer

· chefs- och ledarerfarenhet

· ska kunna svenska (danska, norska) på modersmålsnivå i både skrift och tal och det är positivt med kunskaper i finska, färöiska, grönländska och isländska samt flytande kunskaper i engelska

Ansökningsbrev och CV skickas digitalt genom Lärarförbundets rekryteringssystem (https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=209&ProjectId=181850&MediaId=5) och skall vara inne senast den 2 september.

För mer information:
NLS hemsida: https://nls.info/
Kontaktpersoner: Sixten Frixon, Lärarförbundet: [email protected]
Bo Holmsgaard, DLF: [email protected]
Anders Rusk, OAJ: [email protected]