Stillinger i barnehagene

Sted
Sør-Varanger kommune
Publisert
20. september 2018
Frist
10. oktober 2018
Bransje
Barnehager
Jobbtype
Fast, Vikariat
Arbeidstid
Heltid

Sør-Varanger kommune ligger i Finnmark fylke, helt nordøst med Kirkenes som kommunesenter. Sør-Varanger kommune er landets 4. største kommune i utstrekning, og har vel 10.000 innbyggere. Kommunen grenser både til Russland og Finland. Dette gir kommunen en svært sentral beliggenhet sett fra et næringsmessig synspunkt, i sentrum av Barentsregionen, med isfri havn. Fremtidig olje- og gassvirksomhet i Barentshavet øst vil være et stort utviklingspotensiale for Sør-Varanger kommune og hele regionen. Reiselivsnæringen har hatt en kraftig vekst de senere år, og service er en viktig næring i kommunen. Det er gode muligheter for friluftsliv, jakt og fiske på vidstrakte vidder i flott turterreng. Vi har et levende og allsidig idretts og kulturtilbud. Finnmark har for tiden en ordning med ettergivelse av studielån til Statens lånekasse med 10 %, maks. kr 25.000,- pr. år, samt lavere skatt.

Stillinger i barnehagene

Sør-Varanger kommune søker barnehagelærere - blir du med på laget?

Barnehagene i Sør-Varanger setter fokus på barnet gjennom visjonen "Først i rekka".

Vi har behov for deg som er lekende, utforskende og nysgjerrig.

Vi er opptatt av å levere et barnehagetilbud av god kvalitet - og tilbyr deg kompetansesatsinger og sterkt faglig fokus.

Velkommen til en grensesprengende kommune!

Følgende barnehager har ledige stillinger:

Hesseng barnehage
Hesseng barnehage - Midt i naturen

Hesseng barnehage er en fire avdelings barnehage som er organisert ut fra to baser. Vårt satsningsområde er fysisk aktivitet, uteliv og turliv, med trygghet og trivsel som hovedmål. Barnehagen ligger midt i naturen, vi har egen lavvo, gapahuk og grillhytte på fjellet.
Vårt mål er å være en aktiv barnehage som legger vekt på å få trygge, selvstendige og glade barn, som gjennom lek, læring og fysisk aktivitet, utforsker seg selv og omgivelsene, i samhandling med positive, kompetente voksne.

1 barnehagelærer, 100 % fast stilling

Hesseng barnehage
Styrer Beate Ryeng
Telefon: 78 97 19 70
Mailadresse: bry@svk.no
 

Rallaren barnehage
Rallaren barnehage - Lek, læring og latter gir evige skatter

Rallaren barnehage åpnet høsten 1993. Vi har fire avdelinger med 72 plasser for barn i alderen 0-6 år. Rallaren barnehage ligger midt i Bjørnevatn med kort vei til fiskevann, skogen, myr og fjell. Vi har fin akebakke i andedammen som er flittig brukt på vinteren. Hovedmålet til barnehagen er at vi skal jobbe for å skape gode hverdagsøyeblikk sammen med barna, der vi skal kunne se enkelt barnet og prøve å forstå hver og enkelt barns uttrykk. Trygghet, omsorg, felleskap, vennskap, lek og læring skal gå hånd i hånd. Vi som voksne skal være tydelige, nærværende og imøtekommende sammen med barna, HVER DAG.
Barnehagens satsningsområder er lek, vennskap og språk.

1 pedagogisk leder, 100 % fast stilling
1 pedagogisk leder, 100 % vikariat i tida
   november 2018 - november 2019

Rallaren barnehage
Styrer Mona Strand
Telefon:78 99 98 00
Mailadresse: most@svk.no
 

Skytterhusfjellet barnehage
Skytterhusfjellet barnehage - lek er det viktigste i barnehagen.

Barn skal ha god tilgang til venner og til trygge voksne - og vi tilbyr derfor et svært spennende leke- og læringsmiljø. Barnehagen er omgitt av natur og dyreliv; og et uteområdet med kombinasjon av tilrettelagte installasjoner og naturtomt. Inne er utforming er lagt med tanke på barns behov for tilstedeværende voksne. Det betyr at våre rominndelinger er spesielt utformet for samvær og møteplasser. Med visjon "Tilstede" søker vi de gode fellesskapsopplevelsene.
Barnehagen har tre enheter, "Fjellet", "Vidda" og "Fjorden", som hver har 6 ansatte og barn i alderen 0-6 år.

1 pedagogisk leder, 100 % fast stilling
2 barnehagelærer, 100 % fast stilling

Skytterhusfjellet barnehage
Styrer Bodil Labahå
Telefon:78 97 19 90
Mailadresse: blb@svk.no

I tillegg kan det bli ledige stillinger i andre barnehager.

For mer informasjon om alle barnehagene, se kommunens hjemmeside: http://www.svk.no/

Sør-Varanger kommunes barnehagesatsning:
"Kommunestyret vedtok i 2008 barnehageplan hvor bemanningsnormen er 1 pedagogisk leder, 1 barnehagelærer og 1 barne- og ungdomsarbeider pr avdeling.

"Pedagogiske ledere lønnes kr 32.000,- over minstelønn som barnehagelærer.

"Sør-Varanger kommune tilbyr kompetanseutvikling for å sikre god implementering av ny rammeplan.

"Utdanningsdirektoratet valgte ut 27 kommuner som ble språkkommuner i 2016, Sør-Varanger er en av disse:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norges-forste-sprakkommuner-er-klare/id2498312/

"Sør-Varanger kommunes barnehager er med i Utdanningsdirektoratets prosjekt
"Inkluderende barnehagemiljø"

Hovedarbeidsoppgaver
Ansatte skal ha nødvendig kompetanse til å drive barnehagen til beste for barn og foreldre, i tråd med lov og rammeplan.
De skal bidra til at barnehagen møter barna med tillit og respekt, og anerkjenner barndommens egenverdi.

Kvalifikasjoner
Vi søker deg som er utdannet barnehagelærer.

Søkere må beherske norsk, både skriftlig og muntlig.

Personlige egenskaper
• God pedagogisk helhetsforståelse.
• Evne til nytenkning og samarbeid.
• Være med å utvikle barnehagene i Sør-Varanger faglig og
   kvalitativt.
• Ha interesse for ute aktiviteter og friluftsliv.

Tilsetting er betinget av at det legges fram gyldig politiattest i tråd med § 19 i lov om barnehager.

Arbeidserfaring
Erfaring fra barnehage er ønskelig.

Menn oppfordres å søke http://www.svk.no/menn-i-barnehage-er-en-nasjonal-satsning.6035492-17830.html

Vi tilbyr
Flyttegodtgjøring etter avtale.

Lønn etter kvalifikasjoner. Pedagogiske ledere lønnes kr. 25.000,- over minstelønn som barnehagelærer. Ansettelse skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, regler og tariffavtale, herunder 6 måneders prøvetid. Vi har en god pensjonsordning.
Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %.

Kontakt:
Eva Johanne Johnsen
Enhetsleder for barnehager
E-post: EvaJohanne.Johnsen@sor-varanger.kommune.no
Arbeid: 78 97 74 41

Søknad sendes
Sør-Varanger kommune ønsker å motta alle søknader elektronisk, og oppfordrer søkere til å benytte vårt elektroniske søknadsskjema. For eventuell veiledning, kontakt servicekontoret tlf: 78 97 76 00.

Attester og vitnemål skal ikke legges ved, men medbringes ved eventuelt intervju eller etter forespørsel. Disse vil ikke bli returnert.

Søkere bes oppgi to referanser i søknaden.

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 10. oktober 2018