Undervisningsinspektør - Rotnes skole

Rekrutterer
Nittedal kommune
Sted
Nittedal (By), Akershus
Publisert
25. september 2018
Frist
15. oktober 2018
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Nittedal kommune
 

Nittedal kommune har 23500 innbyggere og ligger 20 minutter fra Oslo sentrum i grønne og landlige omgivelser. Vi har et rikt kulturliv innen idrett, friluftsliv, musikk, dans og teater, kunst og håndverk. Mer enn 150 ulike lag og foreninger gjør at de fleste vil føle seg hjemme her også i fritiden. Vi er et populært utfartsmål for friluftsinteresserte både sommer og vinter.

Sammen for mestring og læring
med hode, hjerte og hender.
ROS for alle!

Er du vår nye undervisningsinspektør? - Rotnes skole

Rotnes skole er i et vekstområde i midtre del av Nittedal og i Rotnesområdet med gåavstand til Nittedal togstasjon og bussholdeplass. Skolen har 400 elever fra 1. - 7. trinn.

Rotnes skole er en PALS-skole og har dermed flere skoleomfattende, universelle og spesifikke tiltak for å fremme et inkluderende læringsmiljø. I likhet med Nittedalskolen deltar også Rotnes skole i programmet "Inkluderende læringsmiljø". Dette er et viktig satsningsområde i tråd med nyere forskning. Rotnes skole jobber målrettet med å utvikle og bygge elevens kompetanse innenfor de grunnleggende ferdighetene.

Rotnes skole søker en kvalifisert og dyktig inspektør, som fortrinnsvis skal ha ansvar for overgangen småskole- og mellomtrinnet og med ansvar for to til tre trinn avhengig av størrelse på trinnene.

Erfaring fra en PALS-skole er en fordel.

Les mer om skolen vår på www.nittedal.kommune.no

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Iht. Opplæringslovens § 10-9 og Barnehagelovens § 19, samt politiregisterloven § 39, kreves det politiattest for å arbeide med barn- og unge, . Attesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn og må ikke være eldre enn 3. md. I tillegg skal det opplyses om alvorlige volds- og narkotikakriminalitet.

Interne søkere må bruke sin private e-postadresse.

Arbeidsoppgaver
• Oppfølging av personal, elever og foresatte i samarbeid med
   ledergruppen
• Administrative oppgaver
• Pedagogisk oppfølgingsansvar og personalansvar
• Systematisk oppfølging av kvalitet i opplæringen
• Være med å lede pedagogisk utviklingsarbeid
• Evne til å lede og å fremme inkluderende læringsmiljø sosialt 
   og fagelig på samtlige arenaer i skolen.
• Forståelse og god bruk av IKT administrativt og pedagogisk

Kvalifikasjoner
• Relevant lederutdanning og erfaring.
• Erfaring fra og godkjent undervisningskompetanse i grunnskolen
• God erfaring med ledelse av læringsprosesser for barn og voksne
• Utdanning og erfaring i pedagogisk utviklingsarbeid og
   i skoleledelse, er ønskelig
• Kompetanse innen området Vurdering for læring og inkluderende 
   sosial og faglig læring
• Gode IKT-kunnskaper

Utdanningsretning
• Pedagogikk

Utdanningsnivå
• Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper
• Gode samarbeidsevner og god relasjonskompetanse
• God og tydelig kommunikasjon
• Målbevisst, ambisiøs og i stand til å motivere og inspirere både
   elever og ansatte
• Strukturert, analytisk og systematisk med stor arbeidskapasitet
• Utviklingsorientert med en kollektiv tilnærming
• Oppdatert på skoleutvikling og forskning
• Opptatt av trivsel, mestring og læring
• Løsningsorientert, fleksibel og godt humør
• Tåle høyt arbeidstempo og ha evne til å prioritere
• Du bidrar til et godt arbeidsmiljø.

Språk
• Norsk

Vi tilbyr
• Et godt, trivelig og lærende arbeidsmiljø med gode rammer for 
   medbestemmelse
• Dyktige og engasjerte medarbeidere
• Lønnsfastsetting ved tilsetting ut fra tariffavtale i KS
• Gode pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse

Nøkkelinformasjon:
Ref. nr.: 3934442534
Stillingsbrøk: 100%
Fast
Arbeidssted: Skolebakken 2, 1482 Nittedal

Kontaktinfo: Gunn Åse Karlsen, enhetsleder, telefon 67 06 69 20

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad

Søknadsfrist: 15.10.2018

Lignende jobber

Lignende jobber