Rektor Steinberg skole

Sted
Steinberg, Nedre Eiker
Publisert
16. oktober 2018
Frist
30. oktober 2018
Arbeidsfelt
Leder, Pedagog, Rektor
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

 

 

Nedre Eiker

Skolene i Nedre Eiker utvikler:
TENKERE som kan omsette teori til praksis.
KREATIVITET som stimulerer til utfoldelse og innovasjon.
SAMFUNNSBYGGERE som viser ansvar, omsorg og respekt.
HOLDNINGER som gir mot og evne til å utforske og utvikle eget potensial.

 
Rektor Steinberg skole, 100% fast stilling - Oppvekst og kultur
 
Steinberg skole er en barneskole med ca. 180 elever og SFO med ca. 60 elever. Skolen med SFO har 36 ansatte, ligger i et rolig boligområde, og har gode og store arealer rundt skolen.
Skolen er langt fremme i pedagogisk bruk av digitale hjelpemidler, og er en 1:1 skole – der elevene har hver sin iPad i 1.-5. klasse og hybrid-PC i 6.-7. klasse. Skolen deler sine erfaringer med skoler og kommuner på dette området. Digitale hjelpemidler er koplet opp mot «Vurdering for læring», og skolen har ut fra dette endret sin metodikk i møte med elevene. Elevene lærer å lese og skrive ved hjelp av STL+-metodikken. Programmering og koding er en del av skolehverdagen.
Steinberg skole er en PALS-skole som er opptatt av å styrke den positive atferden, og ha klare og forutsigbare forventninger til elevene. Respekt , ansvar og omsorg skal prege samhandlingen for alle.
Skolen benytter TL-programmet for økt aktivitet og trivsel i friminuttene.
Skolen er også praksisskole for Universitetet Sørøst-Norge.

Nedre Eiker kommune er en realfagskommune og fram til og med 2019 er gjennomføring av realfagsstrategien hovedsatsingen i kommunen. Vi er også midt i en spennende forberedelsestid med hensyn til kommunesammenslåing i 2020 med Svelvik og Drammen.

Kontaktinfo:
Siri Sørensen, kommunalsjef, telefon 32 23 25 00,
mobil 901 46 196 

Den som ansettes må legge fram godkjent politiattest etter opplæringsloven § 10.9 før tiltredelse.

Kvalifikasjoner
• De som søker må ha pedagogisk utdanning
• Påbegynt eller gjennomført skolelederutdanning er ønskelig,
   men kan kompenseres ved relevant praksis
• Kunnskap om budsjettoppfølging og økonomistyring

Utdanningsretning
• Pedagogikk

Utdanningsnivå
• Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper
• har stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
• er beslutningsdyktig og resultatorientert
• er engasjert og kan vise til gode resultat fra kvalitetsutvikling
• er strukturert og innehar god systemforståelse
• har arbeidsglede, er fleksibel og viser god relasjonskompetanse
• er ikke redd for å stille krav, gi støtte og vise omsorg for ansatte
   og deltakere
• har evne og vilje til målrettet og helhetlig ledelse
• evner å implementere kommunens etatsmål i skolens arbeid og
   praksis i klasserommet
• har kunnskap om budsjettoppfølging og økonomistyring
• I tillegg til faglige kvalifikasjoner vil det bli lagt vekt på egenskaper
   ut fra ovenstående ved ansettelse.

Vi tilbyr
• lønn etter avtale
• kommunal pensjonsordning
• en utfordrende lederstilling med høyt tempo
• å lede et engasjert og utviklingsorientert personale med godt
   humør og stå-på vilje
• fellesskap i et aktivt rektorkollegium

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 30.10.2018