Avdelingsleder – Høvik Verk skole

Rekrutterer
Bærum kommune
Sted
Høvik, Bærum
Publisert
16. oktober 2018
Frist
29. oktober 2018
Bransje
Grunnskoler
Arbeidsfelt
Avdelingsleder, Leder, Pedagog
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Bærum kommune

 
Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser.

Sammen skaper vi fremtiden


Avdelingsleder – Høvik Verk skole 
 
Er du en engasjert, målbevisst og faglig dyktig pedagog med høye ambisjoner på elevenes vegne? Godt lederskap har stor betydning for elevers læring. Som avdelingsleder i bærumsskolen vil du jobbe i en skole som påvirker og tilpasser seg samfunnsutviklingen med elevenes læring og utvikling i sentrum. Alle våre elever skal ha trygge rammer for læring, samspill og utvikling i et læringsmiljø som stimulerer og utfordrer.
Bli med på laget som skal gjøre bærumsskolen enda bedre!

Vil du vite mer om jobben som avdelingsleder i bærumsskolen:
klikk her

Avdelingsleder for SFO og 1.-2. trinn – Høvik Verk skole

Høvik Verk er en barneskole med 380 flotte elever og 45 ansatte. Høvik Verk SFO består av 190 elever og 20 ansatte. Skole og SFO har et engasjert og dyktig personale som gir uttrykk for at de trives godt. Vi verdsetter godt humør og er opptatt av godt arbeidsmiljø for alle ansatte. Skolens visjon er: Høvik Verk skole – en aktiv skole. Vi skal være en skole som ser, løfter og utfordrer elevene.
Kompetanseheving og faglig utvikling er en viktig del av de ansattes fellesskap. Alle elever har læringsbrett, og vårt satsningsområde er vurdering for læring. Alle trinn bruker læringspartner systematisk og aktivt. Vi strekker oss daglig for at alle elever skal trives, og ha et trygt skolemiljø. Skolen har egen plan for sosial kompetanse, og det jobbes systematisk med elevenes psykososiale miljø i tett samarbeid med foresatte.
Høvik Verk skole ligger i naturskjønne omgivelser med skog, idrettsanlegg og sjøen i umiddelbar nærhet. Dette gir flotte og spennende muligheter for SFO og skole. Samtidig har skolen gode kollektivforbindelser og ligger nært buss og tog.

Vil du vite mer om Høvik Verk skole
klikk her

Vi har ledig stilling som avdelingsleder med ansvar for SFO og de laveste trinnene. Vi ønsker oss en avdelingsleder som er motivert for å lede og videreutvikle SFO-tilbudet vårt.

Arbeidsoppgaver
Som avdelingsleder:
• bidrar du til et trygt, godt og inkluderende skolemiljø
• tar du ansvar for fag, personal og økonomi i avdelingen
• følger du opp undervisning og elevenes læringsprogresjon
• tilrettelegger du for pedagogisk utviklingsarbeid og deltar i et
   lærende fellesskap på SFO og skole
• leder du planleggingen av aktiviteter sammen med baselederne,
   samt følger opp aktivitetstilbudet på SFO
• sørger du for veiledning av personalet i oppfølgingen av barna
   i SFO.
• leder du basemøter, planleggingsdager, personalmøter
   og deltar på foreldremøter
• lager du halvårsplaner, ferieplaner, månedsplaner og ukeplaner
   sammen med baselederne

Kvalifikasjoner
• Du har formell undervisningskompetanse for, og erfaring fra,
   det aktuelle skoleslaget
• Skolelederutdanning, og ledererfaring vil bli vektlagt
• Som søker vil du bli vurdert med utgangspunkt i øvrige ledere
   på skolen
• God kompetanse i veiledning

Utdanningsretning
• Lærerutdanning

Utdanningsnivå
• Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper
Vi ser etter deg som :
•  er løsningsorientert
•  har pågangsmot
•  har godt humør
•  er lagspiller
•  er god på å motivere og engasjere
•  er kreativ
•  liker å lage systemer
•  er opptatt av at SFO skal være et godt tilbud med god kvalitet
    for elevene
Vi vektlegger personlig egnethet for stillingen. Avdelingsleder med ansvar for SFO er SFO sitt ansikt utad, dette betyr at du må være synlig ute og på basene.

Vi tilbyr
•  Videreutdanning i skoleledelse
•  Pliktig innskudd i Statens Pensjonskasse.
•  Tilgang til hytter og ferieleiligheter i inn- og utland

Andre opplysninger
•  Vitnemål og attester tas med på intervju
•  Før ansettelse i Bærum kommune skal identitet dokumenteres
    og oppholdstillatelse være gyldig
• Gyldig politiattest iht. §10-9 i Opplæringsloven må fremlegges
   før tiltredelse
• Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli  
   offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp
   på offentlig søkerliste (Offentliglova § 25)


Nøkkelinformasjon:
Ref. nr.: 3957256581
Stillingsbrøk: 100%
Heltid, Fast
Startdato: 01.01.2019

Arbeidssted: Fjordveien 76, 1363 Høvik

Kontaktinfo:
Marte Ulrikke Strøm-Gundersen, rektor, telefon 408 67 444

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 29.10.2018

Lignende jobber

Lignende jobber