Lærer ved elektroavdelingen Karmsund videregående skole

Sted
Karmsund, Karmøy
Publisert
22. oktober 2018
Frist
9. november 2018
Arbeidsfelt
Annet, Faglærer, Lærer, Pedagog
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
HeltidKarmsund

Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3500 ansatte. Vil du være med å utvikle Rogaland sammen med flinke og engasjerte kollegaer?
Sammen utvikler vi ett godt Rogaland!

Undervisningsstilling innen maritim elektro

Ved Karmsund videregående skole er det ledig 100% stilling som lærer ved elektroavdelingen. Vi trenger en lærer med bakgrunn som skipselektriker. 
Karmsund videregående skole er en av landets mest moderne skoler og blant de største videregående skolene i Rogaland. Skolen drives i moderne lokaler, beliggende langs skipsleia Karmsundet. Skolen har ca. 750 elever og 200 ansatte. Utdanningstilbudet ved skolen består av yrkesrettet utdanning innen restaurant- og matfag, helse- og oppvekstfag, teknikk og industriell produksjon og elektrofag. I tillegg til dette har skolen en avdeling for tilrettelagt opplæring samt voksenopplæring.

Arbeidsoppgaver:
• Planlegge og gjennomføre opplæring i tråd med læreplanens mål. 
• Følge opp den enkelte elevs faglige utvikling.
• Delta i lærerteam og pedagogisk utviklingsarbeid. 
• Tilrettelegge og samarbeide om et godt og effektivt læringsmiljø. 
• Samarbeide med maritim næring og elektrobransjen 

Det kreves: 
• Relevant faglærerutdanning (inkl PPU)
• Fagbrev innen maritime elektriske anlegg, minimum 4 år praksis etter  fagbrev, 2 års yrkesteoretisk utdanning utover videregående skoles nivå og godkjent pedagogisk utdannelse (PPU), eller kandidater med fagbrev og bred erfaring men som mangler nødvendig pedagogisk og yrkesteoretisk utdanning vil bli vurdert dersom det ikke er søkere som oppfyller kravene.   
• Personlig egnethet for stillingen.

Det er ønskelig med: 
• Undervisningserfaring og erfaring fra faget i arbeidslivet.
• Erfaring i pedagogisk bruk av IKT.
• Gode samarbeidsevner og evne til å jobbe i tverrfaglige team    
• Gode relasjonelle ferdigheter.
• Gode kommunikative ferdigheter. 
• Evne til god klasseledelse. 
• Evne til å bruke varierte-, praktiske-, digitale- og tilpassede opplæringsmetoder. 

Vi tilbyr
• Utfordrende, varierte og spennende arbeidsoppgaver 
• Høyt utdannede og trivelige kollegaer i et tverrfaglig arbeidsmiljø 
• Trivelige, moderne og lyse arbeidslokaler 
• Gode faglige utviklingsmuligheter 
• Gode pensjons- og forsikringsordninger 
• Gode velferdsordninger og livsfasetiltak 
• Arbeidsplass med parkeringsmuligheter
Lønns og arbeidsvilkår fastsatt i lov og avtaleverk 

Personlige egenskaper vil bli vektlagt. 

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsleder Tor Inge Kalstad på mob: 416 96 610, eller på epost: tor.inge.kalstad@skole.rogfk.no eller rektor Bente Døsen på mob: 922 45 606 eller på epost: bente.dosen@skole.rogfk.no.

Søknad bes sendes elektronisk via skolens hjemmeside: www.karmsund.vgs.no eller Rogaland fylkeskommunes nettsider: www.rogfk.no.

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 09.11.2018