Lærer restaurant og matfag Karmsund videregående skole

Sted
Karmsund, Karmøy
Publisert
22. oktober 2018
Frist
9. november 2018
Arbeidsfelt
Annet, Faglærer, Lærer, Pedagog
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
HeltidKarmsund


Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3500 ansatte. Vil du være med å utvikle Rogaland sammen med flinke og engasjerte kollegaer?
Sammen utvikler vi ett godt Rogaland!

Undervisningsstilling innen restaurant og matfag

Ved Karmsund videregående skole er det ledig inntil 2 hele stillinger som lærer på avdelingen for Restaurant og matfag.     
Karmsund videregående skole er en av landets mest moderne skoler og blant de største videregående skolene i Rogaland. Skolen drives i moderne lokaler, beliggende langs skipsleia Karmsundet. Skolen har 800 elever og 200 ansatte. Utdanningstilbudet ved skolen består av yrkesrettet utdanning innen restaurant-  og matfag, helse- og oppvekstfag, teknikk og industriell produksjon og elektrofag.  I tillegg til dette har skolen en avdeling for tilrettelagt opplæring, påbyggklasser, innføringsklasser i norsk for minoritetsspråklige og voksenopplæringssenter     

Arbeidsoppgaver    
• Utøve god klasseledelse    
• Planlegge og gjennomføre opplæring i tråd med læreplanens
   mål.     
• Følge opp den enkelte elevs faglige utvikling.    
• Delta i lærerteam og pedagogisk utviklingsarbeid.     
• Tilrettelegge og samarbeide om et godt og effektivt 
   læringsmiljø.     

Det kreves    
• Relevant faglærerutdanning (inkl. PPU) eller fagbrev i et av 
   fagene innen Restaurant og matfag, fortrinnsvis kokk eller 
   institusjonskokk med minimum 4 års relevant erfaring etter
   fagbrev, 2 års yrkesteoretisk utdanning utover videregående
   skoles nivå og godkjent pedagogisk utdannelse (PPU). 
• Andre kandidater med fagbrev og bred erfaring, men som 
   mangler nødvendig pedagogisk og yrkesteoretisk utdanning,
   kan bli vurdert dersom det ikke er søkere som oppfyller
   kravene.     
• Lang og bred yrkespraktisk som restaurantkokk eller innen
   kjøttfaget.
• Evne til å bruke varierte-, praktiske-, digitale- og tilpassede 
   opplæringsmetoder.     
• Evne til god klasseledelse.   

Det er ønskelig med    
• Undervisningserfaring.    
• Erfaring i pedagogisk bruk av IKT.    
• Gode samarbeidsevner og evne til å jobbe i tverrfaglige team    
• Gode relasjonelle ferdigheter.    
• Gode kommunikative ferdigheter.     
• Erfaring fra internasjonalt arbeid og ungdomsbedrifter    

Vi tilbyr    
• Utfordrende, varierte og spennende arbeidsoppgaver   
• Trivelig og lyse arbeidslokaler     
• Gode pensjons- og forsikringsordninger     
• Gode velferdsordninger og livsfasetiltak     
• Arbeidsplass med parkeringsmuligheter     
• Lønns- og arbeidsvilkår fastsatt i lov og avtaleverk      

Skolen er en IA-bedrift med gode faglige utviklingsmuligheter
     
Personlige egenskaper vil bli vektlagt.    

Spørsmål om stillingene kan rettes til avdelingsleder Ketil Lyngvær på tlf. 911 26 689 eller e-post: ketil.lyngver@skole.rogfk.no eller rektor Bente Døsen, tlf. 51922130, mobilnr. 92245606 eller mail bente.romseland.dosen@skole.rogfk.no
      
Søknad bes sendes elektronisk via skolens hjemmeside: www.karmsund.vgs.no eller Rogaland fylkeskommunes nettsider: www.rogfk.no.    

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist: 09.11.2018