Rådgiver på synsområdet Hjelpemiddelsentral Østfold

Rekrutterer
Hjelpemiddelsentral Østfold - NAV
Sted
Greåker, Sarpsborg
Publisert
29. oktober 2018
Frist
29. november 2018
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

 

NAV

1718 GREÅKER

NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver

Vi ønsker en arbeidsplass preget av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. NAV er IA-virksomhet og vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for dette


100 % fast stilling som rådgiver på synsområdet ved Hjelpemiddelsentral Østfold - NAV


NAV Hjelpemiddelsentral Østfold er et ressurs- og kompetansesenter for tekniske hjelpemidler og tilrettelegging, samt tolketjeneste for hørselshemmede og døvblinde. Vi har ansvar for formidling av hjelpemidler til funksjonshemmede og tolketjeneste til hørselshemmede i dagliglivet og på arbeidsplass. Hjelpemiddelsentralen gir tilbud til ulike brukergrupper og samarbeider tett med kommunene i fylket.
Synsrådgiverne møter brukere på ulike arenaer som arbeidsplass, skole og i dagliglivet.
Her på NAV Hjelpemiddelsentral Østfold arbeider vi både selvstendig og i team. Våre ansatte er resultatorienterte og vi ser verdien av at vi sammen skaper et godt faglig og sosialt miljø.
Vi er 56 ansatte og vi holder til i trivelige lokaler på Greåker.

Vi har en ledig 100 % fast stilling som rådgiver på synsområdet, stillingskode 1434. Det er to stillinger som ivaretar disse oppgavene hos oss.


Arbeidsoppgaver
• Kartlegging av behov, utprøving, spesialtilpasning, opplæring og
   formidling av hjelpemidler for personer med synshemming
• Rådgivning/veiledning overfor aktuelle samarbeidspartnere og
   brukere, også ambulant virksomhet
• Kompetanseutvikling og kursvirksomhet mot kommuner og
   andre samarbeidspartnere
• Saksbehandling av saker knyttet til synsområdet
• Holde seg oppdatert innen fagområdet syn, samt synstekniske  
   hjelpemidler, metode og regelverk

• Det tas forbehold om endringer i arbeids- og ansvarsområder.

Kvalifikasjoner
• Du må ha:
• Godkjent utdanning som synspedagog eller offentlig godkjent 
   optiker
• Relevant arbeidserfaring
• Gode kvalifikasjoner innen IKT
• God teknisk innsikt og forståelse, samt interesse for ny teknologi
   og IKT baserte synshjelpemidler
• Gode samarbeidsevner og trives med å jobbe tverrfaglig, både
   internt og eksternt
• Initiativrik, samt evne til å arbeide strukturert, nøyaktig og effektivt
• God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, samt gode
   norskkunnskaper
• Førerkort klasse B

• Vi ønsker at du har:
• Utdannelse eller relevant erfaring innen svaksyntoptikk eller  
   synsrehabilitering
• Erfaring fra arbeid med IKT-baserte synshjelpemidler

Personlige Egenskaper
• God evne til å tilegne seg ny kunnskap og kompetanse i bruk av
   optiske og digitale hjelpemidler for synshemmede
• God evne til å kommunisere med brukere med ulike
    tilleggsutfordringer som f. eks. redusert hørsel og/eller kognitive  
    utfordringer
• Evne til å håndtere administrative oppgaver
• Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr
• Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver
• Et aktivt og engasjert arbeidsmiljø
• Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
• Lønn fra kr. 497 000,- til kr. 565 500,-.
• God pensjonsordning gjennom Statens Pensjonskasse
   (fra lønnen trekkes 2 %)
• Statlige tilsettingsvilkår
• Fleksibel arbeidstid
• Les mer om våre personalordninger på nav.no under punktet
   "Jobbe i NAV".

• Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes i utvidet søkerliste.
   Vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.

• Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig
  søkerliste,må dette opplyses om og begrunnes i søknaden.
  Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke
  å bli oppført på søkerlisten.
  Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon
Anne Mette Følkner, avdelingsleder rådgivning, tolk og
kundemottak, telefon 45 47 50 70

Arbeidssted
Greåker

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad. 

Stillingsnummer: 0105-2018-08-157 (Oppgis ved kontakt med NAV)

Søknadsfrist:  29.11.2018