Rådgiver/ avdelingsleder videregående

Sted
Barranco de la Verga, Las Palmas (ES)
Publisert
30. oktober 2018
Frist
26. november 2018
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Den Norske Skole Gran Canaria er godkjent i følge friskoleloven som norsk grunnskole og som norsk videregående skole, studiespesialiserende, med rett til statstilskudd. Skolen, som også går under navnet Colegio Noruego , har et ganske stabilt elevtall på ca.200 elever og omtrent 40 ansatte.

Å være en norsk skole i Spania medfører at vi er underlagt både spansk lov og den norske friskoleloven med tilhørende forskrifter. DNSGC er en delvis fådelt skole, og de som jobber hos oss må være forberedt på å undervise i sammenslåtte trinn. Hvilke trinn som blir sammenslått varierer fra år til år, avhengig av elevtall og gruppestørrelser. Vi trenger ansatte med pågangsmot, kompetanse, erfaring - og ikke minst fleksibilitet mht. å kunne
jobbe svært allsidig i vår organisasjon.


Vi søker etter rådgiver/ avdelingsleder videregående i 100% stilling fra 1. februar 2019.

Skolen har en liten ledergruppe som arbeider tett sammen.
Vi forventer kunnskap om hele det 13-årige skoleløpet. 
Hovedområdet som avdelingsleder vil likevel være knyttet opp mot videregående skole. Rådgiver jobber med hovedvekt på elever fra 8. trinn til vg3. Det er ønskelig at søkere har gjennomført rektorutdanningen og/eller veiledningskompetanse for rådgivere.

Stillingen skal til sammen bekle funksjoner som:

 • Personalledelse og delvis økonomiansvar for egen avdeling
 • Legge timeplan for videregående skole og oppdatering av denne
 • Eksamensansvarlig for videregående skole
 • Koordinere og initiere elevmedvirkning i læringsmiljøet
 • Ansvar for den praktiske gjennomføringen av den pedagogiske planen for  avdelingen
 •  Deltakelse i skolens helseteam
 •  Kvalitetssikringsarbeid i forhold til friskoleloven og tilhørende  
   forskrifter
 •  Inntak av elever, herunder fagkontroll, ajourhold av elevdata 
   og kvalitetssikring
 •  Skrive ut vitnemål/kompetansebevis samt innrapportering av 
   elevdata til norske skolemyndigheter og NVB
 •  Informasjonsarbeid og veiledning av elever, samt skole- 
   hjemsamarbeid

Hjemmeside Den Norske Skole Gran Canaria

Send søknad med CV til soknad@colegio.no 

Du søker på stillingen ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad

Søknadsfrist: 26. november 2018