Undervisningsstilling - Oslo Vo Rosenhof

Sted
Oslo (By), Østlandet
Publisert
31. oktober 2018
Frist
11. november 2018
Arbeidsfelt
Lærer, Pedagog
Jobbtype
Fast
Arbeidstid
Heltid

Utdanningsetaten

Vi trenger en lærer til norskopplæring og videregående for voksne
Undervisningsstilling - Oslo Vo Rosenhof - Oslo kommune, Utdanningsetaten

Utdanningsetaten (UDE) i Oslo er Norges største kommunale etat med 88 600 elever og lærlinger og ca. 15 000 ansatte. Årlig brutto driftsbudsjett er ca. 14 mrd. kroner. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative ansvar for skolene, Aktivitetsskolen, PPT, fag- og voksenopplæringen i Oslo.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn.
Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Tilsetting i grunnskolen eller i videregående skole, i aktivitetsskolen eller for å gi leksehjelp er betinget av at det før tiltredelse fremlegges politiattest i tråd med opplæringsloven § 10-9.

Les mer om Osloskolen på https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/

Oslo VO Rosenhof kjennetegnes ved et bredt opplæringstilbud til voksne innvandrere. Skolen er involvert i flere prosjekter hvor samarbeid med bydelene, kommunale instanser og privat næringsliv er sentralt. Satsningsområder for skolen er blant annet arbeidsrettet norskopplæring, IKT og utvikling av deltakernes grunnleggende ferdigheter og læringsstrategier for å sikre muligheten for varig tilknytning til arbeidslivet eller til høyere utdanning.
Oslo VO Rosenhof har ca 2500 deltakere og 160 ansatte og er lokalisert i tre bygg sentralt plassert i Oslo.

Les mer om Oslo voksenopplæring Rosenhof her: https://rosenhof.oslovo.no

I forbindelse med oppstart av et nytt opplæringstilbud ved skolen, trenger vi deg som vil ta ansvar for deltakere som går på norskopplæring i kombinasjon med fag innen studiespesialiserende.
Vi ønsker deg som har et engasjement for unge voksne som har motivasjon for å komme videre i sin utdannelse.
Vi ønsker deg som vil, og kan, gjøre en forskjell for flere.

Arbeidsoppgaver
• Du planlegger, gjennomfører og følger opp elevenes læring
  og evaluerer opplæringen.
• Du bidrar til et godt læringsmiljø gjennom tydelig klasseledelse.
• Du bidrar til et godt teamarbeid med kolleger og bidrar til
   pedagogisk nytenking og utvikling.
• Du bidrar til å utvikle et nytt utdanningstilbud ved skolen.

Kvalifikasjoner
• Du har pedagogisk utdanning og undervisningskompetanse
  i norsk.
• Du har i tillegg undervisningskompetanse i samfunnsfag
  og/eller historie for videregående nivå.
• Du bør ha utdanning innen, og undervisningserfaring fra norsk 
   som andrespråk.
• Du har erfaring fra arbeid i flerkulturelle miljøer.
• Du har erfaring med, og kompetanse i å benytte digitale verktøy i 
  opplæringen.

Utdanningsretning
• Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk

Personlige egenskaper
• Du er opptatt av å oppnå resultater og bidrar til at skolen og eleven når 
   sine mål.
• Du skaper gode relasjoner og et trygt og godt læringsmiljø.
• Du er god til å samarbeide og til å gjøre andre gode.
• Du har tålmodighet, samtidig som du har ambisjoner på vegne av eleven.
• Du er systematisk og strukturert.
• Du har godt humør og er opptatt av å skape et positivt arbeidsmiljø.

Språk
• Norsk
• Engelsk

Vi tilbyr
• Meningsfylte arbeidsoppgaver.
• Engasjerte og profesjonelle kollegaer i et godt arbeidsmiljø.
• Pedagogiske utfordringer og faglig trykk.
• Et spennende, utfordrende og godt elevmiljø.
• Lønn etter avtaleverk.

Nøkkelinformasjon:
Ref. nr.: 3948316642
Stillingsbrøk: 100%
Fast stilling
Startdato: 01.11.2018

Arbeidssted: Dynekilgaten 10 og Trondheimsveien 2, 0569 Oslo

Kontaktinfo: Petter Yttereng, rektor, mobil 959 39 418
Ylva Drage, ass. Rektor, mobil 948 35 422,
e-post: ylva.drage@ude.oslo.kommune.no 

Du kommer til elektronisk søknad ved å trykke "Søk" på denne siden.
Vennligst referer til Lærerjobb.no i din søknad.

Søknadsfrist:11.11.2018